Ühispöördumine seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas

549

På engelska: Statement on Russia´s Aggression against Ukraine


Venemaa president Putini nõue Venemaa poolt okupeeritud Ida-Ukraina Donetski ja Luhanski piirkondade “tunnustamiseks” ja “rahuvalvajate” saatmiseks on rahvusvahelise õiguse tõsine rikkumine ja käimasoleva Venemaa Ukraina vastase sõja eskaleerimine.  

21. veebruari ülekanne Putini pöördumisega, kus Venemaa president kurvastas Nõukogude Liidu kadumise pärast, viitab, et Ukraina täieulatuslik vallutamine Venemaa poolt on järjest tõenäolisem. Putin kõneles Ukraina iseseisvusest kui ajaloolistest asjaoludest tulenevast juhusest ja 2014.a demokraatlikust revolutsioonist kui vägivaldsest riigipöördest. Esitades nõudmisi NATO vägede väljaviimiseks Balti riikidest ja Ida-Euroopast ning eitades Ukraina õigust iseotsustamisele, soovib Putin tagasi pöördumist 1997.a aegsesse seisukorda Euroopas.  
 
Viimase kahe aastakümne jooksul on Venemaa okupeerinud osa Gruusiast, Ukrainast ja Moldovast. Tänaseks on Venemaa näol tegemist suurima ohuga Euroopa julgeolekule alates külma sõja lõppemisest. Venemaa-Ukraina piirile ja Valgevenesse on praeguseks koondatud 170 000 kuni 190 000 suurune väekontingent. Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu kutsub NATO-t, Euroopa Liitu ja ta partnereid seisma ühtselt ja solidaarselt Ukrainaga, laiendama sõjalist ja majanduslikku abi Ukrainale ja koheselt kehtestama raskeid sanktsioone Venemaa vastu. Sellest sõltub nii demokraatliku ja vaba Ukraina kui kogu Euroopa tulevik.  

Aho Rebas
President
Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu
es.oo1719326993hay@s1719326993abero1719326993ha1719326993
www.uekn.ee

Rootsi Eestlaste Liit  (REL) on Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) asutajaliige.


Russian president Putin’s order to “recognize” as independent and send “peacekeepers” into the Russian-occupied territories of Donetsk and Lugansk in eastern Ukraine is a serious violation of international law and an escalation of Russia’s ongoing war against Ukraine.

Putin’s February 21st televised address, in which he lamented the end of the Soviet Union indicates a full-out Russian invasion of Ukraine is increasingly likely. Putin referred to Ukraine’s independence as an historical accident and the 2014 pro-democracy revolution as a coup d’etat. By demanding the withdrawal of NATO troops from the Baltics and Eastern Europe, and denying Ukraine the right to self-determination, Putin is advocating for an unacceptable return to 1997 status in Europe and a dismantling of the NATO defensive security measures put into place since then.

Over the past two decades, Russia has occupied parts of Georgia, Ukraine and Moldova and currently poses the greatest threat to European security since the end of the cold war. Hundreds of thousands of Russian soldiers are now mobilized on the Russian border with Ukraine and in Belarus.

The Estonian World Council calls upon NATO, the European Union and its partners to stand unified in solidarity with Ukraine, increase military and economic assistance to Ukraine, shut down the Nord Stream 2 pipeline, and immediately implement severe sanctions against Russia. The future of a democratic, free Ukraine and Europe as a whole is at stake.

Aho Rebas
President
Estonian World Council
es.oo1719326993hay@s1719326993abero1719326993ha1719326993
www.uekn.ee

Association of Estonians in Sweden (REL) is founding member of the Estonian World Council.

Eelmine artikkelREL kultuuripreemia 2022 laureaat on Riina Noodapera
Järgmine artikkelVaata EV 104 tähistamist Stockholmis / Livesändning från Musikaliska