Õpetajatele / Lärare

Rootsi Eestlaste Liit (REL) aitab kaasa eesti keele ja kultuuri säilitamisele Rootsis

  • propageerime emakeeleõpet ja kakskeelsust
  • vahendame infot eesti keele õppimisvõimalustest Rootsis
  • arendame eesti keele õpetajate infovõrgustikku
  • aitame kaasa eestikeelse õppe- ja ilukirjanduse levitamisele
  • korraldame eesti keele õpet lastele ja täiskasvanutele

(Rootsi Eestlaste Liidu tegevuskava 2016)

 

Ootame kõiki eesti keele õpetajaid Rootsis REL-i liikmeteks ning osalema keele-, kultuuri- ja noorsookomisjoni töös. Teie abiga saame kõige paremini aidata kaasa eesti keele ja kultuuri säilitamisele Rootsis.

Isegi, kui te ei soovi osaleda REL-i tegevuses, andke endast vähemalt teada! Kirjutage REL-i büroole, kus koolis ja mis tasemel te eesti keelt õpetate. Nii saame jagada infot teie õpetuskeskuse kohta ning aidata kaasa, et teil oleks rohkem õpilasi.

Eesti keele õpetajad Rootsis kohtuvad vähemalt kord aastas emakeelepäeva konverentsil. Kohtumisel jagame infot ja kogemusi eesti keele õpetamisest ning aitame kaasa õpetajate omavahelisele koostööle ja infovahetusele.

REL kultuurifond on toetanud eesti keele õpetajate osalemist täiendkoolitusel Eestis või üleilma eesti keele õpetajate kohtumisel ühes Euroopa riigis. 2014.a. kohtusid õpetajad Londonis, 2015.a. Luksemburgis, 2016.a. Stockholmis. 2017.a. kohtumine toimub Brüsselis.

Eesti keele õpetajate täiendkoolitust Eestis korraldab Eesti Instituut koostöös Tartu ülikooli ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Infot täiendkoolituse kohta leiab portaalist Eesti keel ja kultuur maailmas. Üleilma eesti keele õpetajatel on oma grupp Facebookis: VÄLEK (välismaa eesti koolid).

Eesti keele õpetajatest on suur puudus. Kui Sa soovid töötada eesti keele õpetajana oma kodukohas mõnes Rootsi koolis või lasteaias, siis võta julgesti ühendust oma elukohajärgse kommuuniga ehk siis emakeeleõppe korraldamise eest vastutava ametnikuga ja uuri, kas neil on eesti keele õpetajat vaja. Sageli jääb emakeeleõpe ära sellepärast, et pole õpetajat. Õpetajalt nõutakse pedagoogilist haridust. Sobib ükskõik mis valdkonnas, ei pea olema eesti filoloog.

Kui kommuuni abiga ei ole võimalik emakeeleõpet koolis või lasteaias korraldada, siis soovitame ise luua kohaliku keeleklubi. Sellised keeleklubid tegutsevad meil näiteks Boråsis, Linköpingis, Göteborgis ja Umeås. Ruume saab üürida kommuuni abiga kas tasuta või sümboolse tasu eest. Õppevahendite soetamisel saab abiks olla REL.

Kui teil on küsimusi, võtke julgesti ühendust REL bürooga!

Üheskoos suudame rohkem!