REL XVII Esinduskogu / REL 17:e representantskapet
2019 – 2022

Saadikud/Ledamöter:

Lõuna-Rootsi / Södra Sverige
Meeme Nugin (Lund), Maarika Paju (Helsingborg), Pille Pruulmann Vengerfeldt (Lund), Eevi Voit (Lund)

Lääne-Rootsi / Västra Sverige
Kaja Jakobsen (Göteborg), Meeri Lepik (Göteborg), Aho Rebas (Göteborg), Hain Rebas (Göteborg), Leana Salu (Göteborg), Aili Salve (Borås)

Ida-Rootsi / Östra Sverige
Birgit Ellermäe (Linkäping), Liine Jaanivald (Norrköping), Riina Noodapera (Gotland), Indrek Saar (Gotland)

Kesk-Rootsi / Centrala Sverige
Kee Kallastu (Västerås), Merike Lundström (Eskilstuna), Mihkel Nõmm (Eskilstuna)

Stockholm
Jaak Akker, Ilona Jenkins, Rein Jüriado, Inga Leesment, Ülla-Karin Nurm, Hendrik Nyman, Mart Nyman, Ivar Paljak, Piia Paljak Särlefalk, Pärtel-Peeter Pere, Leelo Pukk, Kiku Karin Pukk Härenstam, Liisa Sõmersalu, Sirle Sööt, Evelin Tamm, Taave Sööt Vahermägi, Kadri Valter, Rein Viira, Madli Wiiburg Walfridsson

Põhja-Rootsi / Norra Sverige
Tiia Grenman (Luleå), Evelyn Höglund, Hedi Katre Kriit (Umeå), Meeli Laani (Umeå)

Asemikud/ Suppleanter
Krista Kampus (Stockholm), Malle Granlund, Kätlin Songisepp Osasuyi (Malmö), Pertti Rahnel (Stockholm), Annika Luik (Stockholm), Kristin Isabel Rannamaa (Stockholm)

Hübriidvormis XVII Esinduskogu 3. istung 30.08.2020. Vaade kõnelejapuldist. Foto: Sirle Sööt
XVII Esinduskogu 1. istung 6.-7. aprill 2019 Lundis. Foto: Maria Viidalepp Hugosson

 

Esinduskogu presiidium 2019-2022 / Representantskapets presidium

Leelo Pukk
Esimees & Ordförande (talman)
moc.l1716469495iamto1716469495h@upo1716469495leel1716469495

Riina Noodapera
Aseesimees / Vice-ordförande

Aho Rebas
Aseesimees / Vice-ordförande

Evelyn Höglund
Sekretär / Sekreterare

Liisa Sõmersalu
Sekretär / Sekreterare

REL XVI Esinduskogu / REL 16:e representantskapet
2014 – 2018

Saadikud/Ledamöter:

Lõuna-Rootsi / Södra Sverige
Mait Kaaman (Malmö), Meeme Nugin (Lund), Eevi Voit (Lund)

Lääne-Rootsi / Västra Sverige
Janne Heinpalu (Borås), Kaja Jakobsen (Göteborg), Filip Laurits (Göteborg), Meeri Lepik (Göteborg), Leana Salu (Göteborg), Aili Salve (Borås)

Ida-Rootsi / Östra Sverige
Liine Jaanivald (Norrköping), Riina Noodapera (Gotland), Tarvo Tammeoks (Gotland)

Kesk-Rootsi / Centrala Sverige
Kee Kallastu (Västerås), Merike Lundström (Eskilstuna), Roosi Nyberg Verendel (Örebro), Siiri Tamm (Borås)

Stockholm
Kätlin Aare, Jaak Akker, Siim Aring, Inga Leesment, Epp Männik, Hendrik Nyman, Mart Nyman, Ivar Paljak, Ivo Penno, Leelo Pukk, Peeter Pütsep, Aho Rebas, Kristiina Rettel, Katrin Saar, Jaan Seim, Jüri-Karl Seim, Leena Seim, Sirle Sööt, Evelin Tamm, Taave Sööt Vahermägi, Maire Vill, Aili Suiste Rundin

Põhja-Rootsi / Norra Sverige
Indrek Aunver (Uppsala), Tiia Grenman (Luleå), Meeli Laani (Umeå)

Asemikud/ Suppleanter
Ants Aader (Lund), Birgit Ellermäe (Linköping), Kädi Agu (Stockholm), Ülle London (Stockholm), Bengt Alverborg (Stockholm), Kätlin Songisepp Osasuyi (Malmö).

Lahkusid ametist ennetähtaegselt: Jana Bendel (Lund), Marju Masso (Lund), Maarja Siiner (Kopenhaagen), Kristiina Rettel (Stockholm)

REL XVI Esinduskogu koosseisu viimane istung 28. aprillil 2018 Göteborgis Foto: Taave Sööt Vahermägi
REL XVI Esinduskogu saadikud 23.04.2017 Stockholmi Eesti Majas ees. Foto: Aili Suiste Rundin
REL XVI Esinduskogu saadikud ja külalised 23.04.2016 Stockholmi Eesti Majas. Foto: Aili Suiste Rundin
REL XVI Esinduskogu saadikud ja külalised 18.04.2015 Stockholmi Eesti Majas. Foto: Aili Suiste Rundin

Esinduskogu presiidium 2014-2018 / Representantskapets presidium

Leelo Pukk
Esimees & Ordförande (talman)
moc.l1716469495iamto1716469495h@upo1716469495leel1716469495

Riina Noodapera
Aseesimees / Vice-ordförande
moc.a1716469495repad1716469495oon@a1716469495niir1716469495

Meeri Lepik
Aseesimees / Vice-ordförande
moc.l1716469495iamto1716469495h@eki1716469495reem1716469495

- REKLAAM -
Toetage Tartu Ülikooli stipendiumifondi Ukraina üliõpilastele!
Edasi.org

UUEMAD LOOD