Esinduskogu / Representantskap

REL XVII Esinduskogu
REL 17:e representantskapet
2019 – 2022

Saadikud/Ledamöter:

Lõuna-Rootsi / Södra Sverige
Meeme Nugin (Lund), Maarika Paju (Helsingborg), Pille Pruulmann Vengerfeldt (Lund), Eevi Voit (Lund)

Lääne-Rootsi / Västra Sverige
Kaja Jakobsen (Göteborg), Meeri Lepik (Göteborg), Aho Rebas (Göteborg), Hain Rebas (Göteborg), Leana Salu (Göteborg), Aili Salve (Borås)

Ida-Rootsi / Östra Sverige
Birgit Ellermäe (Linkäping), Liine Jaanivald (Norrköping), Riina Noodapera (Gotland), Indrek Saar (Gotland)

Kesk-Rootsi / Centrala Sverige
Kee Kallastu (Västerås), Merike Lundström (Eskilstuna), Mihkel Nõmm (Eskilstuna)

Stockholm
Jaak Akker, Ilona Jenkins, Rein Jüriado, Inga Leesment, Ülla-Karin Nurm, Hendrik Nyman, Mart Nyman, Ivar Paljak, Piia Paljak Särlefalk, Pärtel-Peeter Pere, Leelo Pukk, Kiku Karin Pukk Härenstam, Liisa Sõmersalu, Sirle Sööt, Evelin Tamm, Taave Sööt Vahermägi, Kadri Valter, Rein Viira, Madli Wiiburg Walfridsson

Põhja-Rootsi / Norra Sverige
Tiia Grenman (Luleå), Evelyn Höglund, Hedi Katre Kriit (Umeå), Meeli Laani (Umeå) 

Asemikud/ Suppleanter
Krista Kampus (Stockholm), Malle Granlund, Kätlin Songisepp Osasuyi (Malmö), Pertti Rahnel (Stockholm), Annika Luik (Stockholm), Kristin Isabel Rannamaa (Stockholm)

Hübriidvormis XVII Esinduskogu 3. istung 30.08.2020. Vaade kõnelejapuldist. Foto: Sirle Sööt

XVII Esinduskogu 1. istung 6.-7. aprill 2019 Lundis Foto: Maria Viidalepp Hugosson

Esinduskogu presiidium 2019-2022
Representantskapets presidium

Leelo Pukk
Esimees
Ordförande (talman)
leelopu@hotmail.com

 

Riina Noodapera
Aseesimees / vice- ordförande 

 

 

Aho Rebas
Aseesimees / vice- ordförande

 

Evelyn Höglund
Sekretär /sekreterare

 

 

Liisa Sõmersalu
Sekretär /sekreterare

 

 

REL XVI Esinduskogu
REL 16:e representantskapet
2014 – 2018

Saadikud/Ledamöter:

Lõuna-Rootsi / Södra Sverige
Mait Kaaman (Malmö), Meeme Nugin (Lund), Eevi Voit (Lund)

Lääne-Rootsi / Västra Sverige
Janne Heinpalu (Borås), Kaja Jakobsen (Göteborg), Filip Laurits (Göteborg), Meeri Lepik (Göteborg), Leana Salu (Göteborg), Aili Salve (Borås)

Ida-Rootsi / Östra Sverige
Liine Jaanivald (Norrköping), Riina Noodapera (Gotland), Tarvo Tammeoks (Gotland)

Kesk-Rootsi / Centrala Sverige
Kee Kallastu (Västerås), Merike Lundström (Eskilstuna), Roosi Nyberg Verendel (Örebro), Siiri Tamm (Borås)

Stockholm
Kätlin Aare, Jaak Akker, Siim Aring, Inga Leesment, Epp Männik, Hendrik Nyman, Mart Nyman, Ivar Paljak, Ivo Penno, Leelo Pukk, Peeter Pütsep, Aho Rebas, Kristiina Rettel, Katrin Saar, Jaan Seim, Jüri-Karl Seim, Leena Seim, Sirle Sööt, Evelin Tamm, Taave Sööt Vahermägi, Maire Vill, Aili Suiste Rundin

Põhja-Rootsi / Norra Sverige
Indrek Aunver (Uppsala), Tiia Grenman (Luleå), Meeli Laani (Umeå) 

Asemikud/ Suppleanter
Ants Aader (Lund), Birgit Ellermäe (Linköping), Kädi Agu (Stockholm), Ülle London (Stockholm), Bengt Alverborg (Stockholm), Kätlin Songisepp Osasuyi (Malmö).

Lahkusid ametist ennetähtaegselt: Jana Bendel (Lund), Marju Masso (Lund), Maarja Siiner (Kopenhaagen), Kristiina Rettel (Stockholm)

REL XVI Esinduskogu koosseisu viimane istung 28. aprillil 2018 Göteborgis Foto: Taave Sööt Vahermägi
REL XVI Esinduskogu saadikud 23.04.2017 Stockholmi Eesti Majas ees. Foto: Aili Suiste Rundin
REL XVI Esinduskogu saadikud ja külalised 23.04.2016 Stockholmi Eesti Majas. Foto: Aili Suiste Rundin
REL XVI Esinduskogu saadikud ja külalised 18.04.2015 Stockholmi Eesti Majas. Foto: Aili Suiste Rundin

Esinduskogu presiidium 2014-2018
Representantskapets presidium

Leelo Pukk
Esimees (spiiker)  
Ordförande (talman)
leelopu@hotmail.com
Foto: Aili Suiste Rundin (2015)
Riina Noodapera
Aseesimees / vice- ordförande 
riina@noodapera.com
Foto: Aili Suiste Rundin (2015)
Meeri Lepik
Aseesimees / vice- ordförande
meerike@hotmail.com
Foto: Aili Suiste Rundin (2015)
Leena Seim
Sekretär /sekreterare
leena.seim@gmail.com
Foto: Aili Suiste Rundin (2015)