Täiskasvanutele / Vuxen

Eesti keele õpetuskeskused

Stockholm

REL õhtused keelekursused 1 kord nädalas 10 korda / REL kvällskurser i Estniska Huset, en gång i veckan, tio gånger per termin.
Õpetaja / lärare Uno Schultz
Õpik / lärobok ”E nagu Eesti”
REL büroo + 46 8 21 66 49, +46 72 519 04 80
rootsieestlasteliit@gmail.com

REL suvised intensiivkursused Tartu ülikooli juures 2 nädalat / REL intensivkurser vid Tartu universitet 2 veckor i augusti
REL büroo + 46 8 21 66 49, +46 70 69 11 800
rootsieestlasteliit@gmail.com

Lund

Lõuna-Rootsi Eesti Maja
Eevi Voit +46 76 863 62 51
eevivoit@gmail.com

Göteborg

Vuxenskola i Göteborg
Aili Salve + 46 73 156 90 97
sveaest@gmail.com

Jönköping

Sensus Östralånggatan 10
Eesti keel algajatele õpetaja Aili Salve +46 0731569097

Borås

Eesti Keeleklubi / Boråsis Estniska Språkklubben i Borås
Aili Salve + 46 73 156 90 97
sveaest@gmail.com

Eskilstuna

Eskilstuna Eesti Selts / Eskilstuna Estniska Förening
Merike Lundström +46 70 618 57 49
menkan47@hotmail.com

Uppsala

Uppsala ülikool / Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk
Prof. Raimo Raag +46 18 471 13 19
raimo.raag@moderna.uu.se

Umeå

Eesti Keeleklubi Umeås / REL Norrland i Umeå
Meeli Laani +46 72 508 01 30
meelilaani@gmail.com