Täiskasvanutele / Vuxen

Eesti keele õpetuskeskused

Uppsala

Uppsala ülikool / Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk, Finsk-ugriska språk
Geda Paulsen 
es.uu1721353802.anre1721353802dom@n1721353802eslua1721353802p.ade1721353802g1721353802

Engelska parken
Thunbergsvägen 3 L
Box 636
751 26 UPPSALA

Stockholm

REL õhtused keelekursused 1 kord nädalas 10 korda / REL kvällskurser i Estniska Huset, en gång i veckan, tio gånger per termin.
Õpetaja / lärare Sirle Sööt
Õpik / lärobok ”E nagu Eesti”
REL büroo + 46 8 21 66 49, +46 72 519 04 80
moc.1721353802liamg1721353802@tiil1721353802etsal1721353802tseei1721353802stoor1721353802

REL suvised intensiivkursused Tartu ülikooli juures 2 nädalat /
REL intensivkurser vid Tartu universitet 1 vecka i augusti
REL büroo + 46 8 21 66 49, +46 72 519 04 80
moc.1721353802liamg1721353802@tiil1721353802etsal1721353802tseei1721353802stoor1721353802

Lund

Lõuna-Rootsi Eesti Maja
Eevi Voit +46 76 863 62 51
moc.l1721353802iamg@1721353802tiovi1721353802vee1721353802

Göteborg

Vuxenskola i Göteborg
Aili Salve + 46 73 156 90 97
moc.l1721353802iamg@1721353802tseae1721353802vs1721353802

Jönköping

Sensus Östralånggatan 10
Eesti keel algajatele
Aili Salve + 46 73 156 90 97
moc.l1721353802iamg@1721353802tseae1721353802vs1721353802

Borås

Eesti Keeleklubi / Boråsis Estniska Språkklubben i Borås
Aili Salve + 46 73 156 90 97
moc.l1721353802iamg@1721353802tseae1721353802vs1721353802

Eskilstuna

Eskilstuna Eesti Selts / Eskilstuna Estniska Förening
Merike Lundström +46 70 618 57 49
moc.1721353802liamt1721353802oh@741721353802nakne1721353802m1721353802

Umeå

Eesti Keeleklubi Umeås / REL Norrland i Umeå
Meeli Laani +46 72 508 01 30
moc.l1721353802iamg@1721353802inaal1721353802ileem1721353802