Täiskasvanutele / Vuxen

Eesti keele õpetuskeskused

Uppsala

Uppsala ülikool / Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk, Finsk-ugriska språk
Geda Paulsen 
es.uu1713226818.anre1713226818dom@n1713226818eslua1713226818p.ade1713226818g1713226818

Engelska parken
Thunbergsvägen 3 L
Box 636
751 26 UPPSALA

Stockholm

REL õhtused keelekursused 1 kord nädalas 10 korda / REL kvällskurser i Estniska Huset, en gång i veckan, tio gånger per termin.
Õpetaja / lärare Sirle Sööt
Õpik / lärobok ”E nagu Eesti”
REL büroo + 46 8 21 66 49, +46 72 519 04 80
moc.1713226818liamg1713226818@tiil1713226818etsal1713226818tseei1713226818stoor1713226818

REL suvised intensiivkursused Tartu ülikooli juures 2 nädalat /
REL intensivkurser vid Tartu universitet 1 vecka i augusti
REL büroo + 46 8 21 66 49, +46 72 519 04 80
moc.1713226818liamg1713226818@tiil1713226818etsal1713226818tseei1713226818stoor1713226818

Lund

Lõuna-Rootsi Eesti Maja
Eevi Voit +46 76 863 62 51
moc.l1713226818iamg@1713226818tiovi1713226818vee1713226818

Göteborg

Vuxenskola i Göteborg
Aili Salve + 46 73 156 90 97
moc.l1713226818iamg@1713226818tseae1713226818vs1713226818

Jönköping

Sensus Östralånggatan 10
Eesti keel algajatele
Aili Salve + 46 73 156 90 97
moc.l1713226818iamg@1713226818tseae1713226818vs1713226818

Borås

Eesti Keeleklubi / Boråsis Estniska Språkklubben i Borås
Aili Salve + 46 73 156 90 97
moc.l1713226818iamg@1713226818tseae1713226818vs1713226818

Eskilstuna

Eskilstuna Eesti Selts / Eskilstuna Estniska Förening
Merike Lundström +46 70 618 57 49
moc.1713226818liamt1713226818oh@741713226818nakne1713226818m1713226818

Umeå

Eesti Keeleklubi Umeås / REL Norrland i Umeå
Meeli Laani +46 72 508 01 30
moc.l1713226818iamg@1713226818inaal1713226818ileem1713226818