Täiskasvanutele / Vuxen

Eesti keele õpetuskeskused

Uppsala

Uppsala ülikool / Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk, Finsk-ugriska språk
Geda Paulsen 
es.uu1701480743.anre1701480743dom@n1701480743eslua1701480743p.ade1701480743g1701480743

Engelska parken
Thunbergsvägen 3 L
Box 636
751 26 UPPSALA

Stockholm

REL õhtused keelekursused 1 kord nädalas 10 korda / REL kvällskurser i Estniska Huset, en gång i veckan, tio gånger per termin.
Õpetaja / lärare Sirle Sööt
Õpik / lärobok ”E nagu Eesti”
REL büroo + 46 8 21 66 49, +46 72 519 04 80
moc.1701480743liamg1701480743@tiil1701480743etsal1701480743tseei1701480743stoor1701480743

REL suvised intensiivkursused Tartu ülikooli juures 2 nädalat /
REL intensivkurser vid Tartu universitet 1 vecka i augusti
REL büroo + 46 8 21 66 49, +46 72 519 04 80
moc.1701480743liamg1701480743@tiil1701480743etsal1701480743tseei1701480743stoor1701480743

Lund

Lõuna-Rootsi Eesti Maja
Eevi Voit +46 76 863 62 51
moc.l1701480743iamg@1701480743tiovi1701480743vee1701480743

Göteborg

Vuxenskola i Göteborg
Aili Salve + 46 73 156 90 97
moc.l1701480743iamg@1701480743tseae1701480743vs1701480743

Jönköping

Sensus Östralånggatan 10
Eesti keel algajatele
Aili Salve + 46 73 156 90 97
moc.l1701480743iamg@1701480743tseae1701480743vs1701480743

Borås

Eesti Keeleklubi / Boråsis Estniska Språkklubben i Borås
Aili Salve + 46 73 156 90 97
moc.l1701480743iamg@1701480743tseae1701480743vs1701480743

Eskilstuna

Eskilstuna Eesti Selts / Eskilstuna Estniska Förening
Merike Lundström +46 70 618 57 49
moc.1701480743liamt1701480743oh@741701480743nakne1701480743m1701480743

Umeå

Eesti Keeleklubi Umeås / REL Norrland i Umeå
Meeli Laani +46 72 508 01 30
moc.l1701480743iamg@1701480743inaal1701480743ileem1701480743