Täiskasvanutele / Vuxen

Eesti keele õpetuskeskused

Uppsala

Uppsala ülikool / Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk, Finsk-ugriska språk
Geda Paulsen 
es.uu1686245974.anre1686245974dom@n1686245974eslua1686245974p.ade1686245974g1686245974

Engelska parken
Thunbergsvägen 3 L
Box 636
751 26 UPPSALA

Stockholm

REL õhtused keelekursused 1 kord nädalas 10 korda / REL kvällskurser i Estniska Huset, en gång i veckan, tio gånger per termin.
Õpetaja / lärare Sirle Sööt
Õpik / lärobok ”E nagu Eesti”
REL büroo + 46 8 21 66 49, +46 72 519 04 80
moc.1686245974liamg1686245974@tiil1686245974etsal1686245974tseei1686245974stoor1686245974

REL suvised intensiivkursused Tartu ülikooli juures 2 nädalat /
REL intensivkurser vid Tartu universitet 1 vecka i augusti
REL büroo + 46 8 21 66 49, +46 72 519 04 80
moc.1686245974liamg1686245974@tiil1686245974etsal1686245974tseei1686245974stoor1686245974

Lund

Lõuna-Rootsi Eesti Maja
Eevi Voit +46 76 863 62 51
moc.l1686245974iamg@1686245974tiovi1686245974vee1686245974

Göteborg

Vuxenskola i Göteborg
Aili Salve + 46 73 156 90 97
moc.l1686245974iamg@1686245974tseae1686245974vs1686245974

Jönköping

Sensus Östralånggatan 10
Eesti keel algajatele
Aili Salve + 46 73 156 90 97
moc.l1686245974iamg@1686245974tseae1686245974vs1686245974

Borås

Eesti Keeleklubi / Boråsis Estniska Språkklubben i Borås
Aili Salve + 46 73 156 90 97
moc.l1686245974iamg@1686245974tseae1686245974vs1686245974

Eskilstuna

Eskilstuna Eesti Selts / Eskilstuna Estniska Förening
Merike Lundström +46 70 618 57 49
moc.1686245974liamt1686245974oh@741686245974nakne1686245974m1686245974

Umeå

Eesti Keeleklubi Umeås / REL Norrland i Umeå
Meeli Laani +46 72 508 01 30
moc.l1686245974iamg@1686245974inaal1686245974ileem1686245974