Rahvatants / Folkdans

På svenska: Folkdans


 

Stockholmi Eesti Rahvatantsurühm Virvel
Ingrid Linnas
moc.l1716323805iamg@1716323805sanni1716323805l.dir1716323805gni1716323805

Ajalooline tagasivaade

Juba põgenike laagrites tekkisid laulukooride kõrval rahvatantsugrupid. Hiljem tegutsesid rahvatantsurühmad eesti seltside juures. Vahel tekkisid need mõneks konkreetseks esinemiseks ja jäid pikemaks püsima. Koosseisud vaheldusid kiiresti uute põlvkondade pealetulekul.

Eesti rahvatantsutrupid väiksemates keskustes esinesid peamiselt kaasmaalastele mitmesugustel kokkutulekutel. Ühisesinemised toimusid eestlaste suvepäevadel. Esimene suvepäev toimus Boråsi ja selle ümbruskonna eestlaste poolt Hindåsis suvel 1945. Esinemas käidi ka Kanadas, Inglismaal, Prantsusmaal, Soomes, Saksamaal, Itaalias, Hollandis, USA-s ning laulupidudel Rootsis.

Rootsis on tegutsenud:

Eskilstuna rahvatantsutrupp
1946: Arnold Ilves (trupijuht), Aksel Timoleon (trupijuht), Dagmar Kotkas, Alfred Söderman, Palmi Tiitson, Edgar Faltis, Anni Otsa, A. Luik, Karin Leetmaa, Vambola Leetmaa, Laine Lauder jt

Enköpingi rahvatantsutrupp
1946: Helga Räim (trupijuht), Eldred Tikker, Aleksander Aht, Ida Puhm, Noora Viires, Egolf Enula, Valve Anderson, Ülo Maripuu, Koidula Seiman, Endel Vaheman

Malmö rahvatantsutrupp
1947: Agate Belokon (trupijuht), Saarnak (pillimees), Liivi Kübar, Johannes Mets, Vilma Erik, Aksel Toompuu, Enda Kuulme, Harald Koitla, Malle Järvik, Endel Tigane

Halmstadi rahvatantsutrupp
1956: Eevi Illipe (trupijuht), Meeli Tui, Maris Jansen, Helju Vannas, Asta Väin, Eino Räni, Silvi Rahnel, Jüri Jansen, Valvi Rand, Kaljo Eedla, Malle Mardisoo

Norrköpingi Eesti Täienduskooli rahvatantsutrupp
1971: Aleksander Kaldma (trupijuht), J. Wirén, R. Liiv, R. Ojala, O. Vaher, A. Liiv, L. Wirén, M. Truumees, M. Johanson, R. Vaher, J. Kivikari, R. Ränne, L. Pihlberg, H. Valk

Paula Roove rahvatantsutrupp Göteborgis
1948: Paula Roove (trupijuht)

Stockholmi rahvatantsutrupp (hilisem Kassari)
1956: Ilmar Toigre (trupijuht)

Rahvatantsutrupp ”Kassari”
1962: Ilmar Toigre, Mati Kimber, Udo Tohver (trupijuhid)

Eesti rootslaste tantsutrupp ”Rågöbornas Danslag”
Rudolf Sjölund, I. Pöhl, Karin Ericsson

Rahvatantsutrupid tegutsesid veel Boråsis, Örebros, Kumlas, Alingsåsis, Västeråsis, Uppsalas, Olofströmis, Enköpingis, Södertäljes, Halmstadis.

Alguses oli rahvatantsutruppidel rahvariiete nappus. Rahvariiete stiilipuhtus oli Eestis olnud enesestmõistetav nõue, mida võõrsil ei saanud täita. Peagi tekkisid mitmel pool rahvariiete valmistajad.


 

Stockholms Estniska Folkdansgrupp Virvel
Ingrid Linnas
moc.l1716323805iamg@1716323805sanni1716323805l.dir1716323805gni1716323805

Historisk återblic

Redan i flyktinglägren bildades de första folkdansgrupperna vid sidan om sångkörerna. Senare verkade folkdansgrupperna inom de olika estniska föreningarna. Ibland uppstod de inför ett konkret uppträdande och blev sedan kvar under en längre tid. Konstellationerna skiftade snabbt allteftersom nya generationer kom till.

De estniska folkdanstrupperna på mindre orter uppträdde i huvudsak inför sina landsmän under olika sammankomster. Samframträdanden ägde rum i samband med de estniska sommardagarna. Den första sommardagen anordnades i Borås och i Hindås av den traktens ester sommaren 1945. Man uppträdde även i Kanada, England, Frankrike, Finland, Tyskland, Italien, Holland, USA och på sångfester i Sverige.

I Sverige har följande folkdanstrupper verkat:

Eskilstunas folkdanstrupp
1946: Arnold Ilves (truppledare), Aksel Timoleon (truppledare), Dagmar Kotkas, Alfred Söderman, Palmi Tiitson, Edgar Faltis, Anni Otsa, A. Luik, Karin Leetmaa, Vambola Leetmaa, Laine Lauder m.fl.

Enköpings folkdanstrupp
1946: Helga Räim (truppledare), Eldred Tikker, Aleksander Aht, Ida Puhm, Noora Viires, Egolf Enula, Valve Anderson, Ülo Maripuu, Koidula Seiman, Endel Vaheman

Malmös folkdanstrupp
1947: Agate Belokon (truppledare), Saarnak (spelman), Liivi Kübar, Johannes Mets, Vilma Erik, Aksel Toompuu, Enda Kuulme, Harald Koitla, Malle Järvik, Endel Tigane

Halmstads folkdanstrupp
1956: Eevi Illipe (truppledare), Meeli Tui, Maris Jansen, Helju Vannas, Asta Väin, Eino Räni, Silvi Rahnel, Jüri Jansen, Valvi Rand, Kaljo Eedla, Malle Mardisoo

Norrköpings Estniska Fortsättningsskolas folkdanstrupp
1971: Aleksander Kaldma (truppledare), J. Wirén, R. Liiv, R. Ojala, O. Vaher, A. Liiv, L. Wirén, M. Truumees, M. Johanson, R. Vaher, J. Kivikari, R. Ränne, L. Pihlberg, H. Valk

Paula Rooves folkdanstrupp i Göteborg
1948: Paula Roove (truppledare)

Stockholms folkdanstrupp (senare Kassari)
1956: Ilmar Toigre (truppledare)

Folkdanstruppen ”Kassari”  
1962: Ilmar Toigre, Mati Kimber, Udo Tohver (truppledare)

Estlandssvenskarnas danstrupp ”Rågöbornas Danslag”
Rudolf Sjölund, I. Pöhl, Karin Ericsson

Folkdansgrupper har dessutom verkat i Borås, Örebro, Kumla, Alingsås, Västerås, Uppsala, Olofström, Enköping, Södertälje, Halmstad.

I början led folkdanstrupperna brist på folkdräkter. I Estland hade folkdräkternas stilrenhet varit ett självskrivet krav som inte gick att leva upp till utanför hemlandet. Snart började man dock tillverka egna folkdräkter på flera håll.