Koostöö Eesti riigiga / Samarbete med Estland

Rootsi Eestlaste Liit koos oma osakondade ja liikmesorganisatsioonidega teeb tihedat koostööd Eesti riigiasutustega, seda eeskätt rahvuskaaslaste programmi raames.

Haridusprojektide kaudu saame rahalist tuge eesti keele ja kultuuri õpetamise korraldamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumilt.

Väliseesti kultuuriühingute toetusega saame Kultuuriministeeriumilt abi eesti keele ja kultuuri säilitamiseks ning kultuuriürituste korraldamiseks, osalemiseks Eesti kultuuri suurüritustel ja koolitustel Eestis, koori- ja tantsujuhtide täiendusõppeks

Arhiiviprojektide abiga saame  korraldada vaimse ja ainelise kultuuripärandi kogumist, säilitamist, kättesaadavaks tegemist ja uurimist. See hõlmab nii suulist kui ka esemelist pärandit, sh rahvaluulet, elulugusid ja mälestusi, muusikalist traditsiooni, dokumente, fotosid, auviseid, trükiseid, kunstiteoseid jm. Konkursi läbiviimist korraldab Rahvusarhiiv, arhiiviprojektide tegevusi finantseeritakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu.

Rootsi Eestlaste Liit  ja Eesti suursaatkond Stockholmis on lähedastes suhetes ja kohtuvad regulaarselt info vahetamiseks ja koostöö projektide arutamiseks.

Teema-aastad Eestis:
2016 – merekultuuriaasta
2017 – laste- ja noortekultuuriaasta seoses XII noorte laulu- ja tantsupeoga
2018 – Eesti Vabariik 100
2019 – laulu- ja tantsupidude traditsioon – 150 aastat esimesest laulupeost
2020 – digikultuur