Õigusabi / Juridik

Kui sa ei tea, kust otsast probleemi lahendamisega alustada, siis esimene õlekõrs on REL integratsiooni- ja juriidliste küsimuste komisjon – moc.l1716468532iamg@1716468532anret1716468532seegi1716468532revs1716468532

Euroopa e-õiguskeskkonna portaal, kus on info 23 keeles kõikide EL riikide õigusinfo kohta – European e-justice

Rootsis:              

Rättshjälp, info tasuta õigusabi kohta Rootsis – Rättshjälpsmyndigheteni kodulehel
Kannatanu kriminaalasjas (brottsoffer)- info Brottsoffermyndigheteni kodulehel

Perevägivald lähisuhetes:

Eestis:

Riigi õigusabi Eestis

Jurist aitab – Eesti Juristide Liidu õigusabiportaalis

Õigusteenuste büroo – sihtasutus Õigusteenuste Büroo annab vähekindlustatud inimestele õigusabi Tallinnas, Tartus, Rakveres, Jõhvis, Paides, Pärnus, Viljandis ja Narvas

Lastekaitse Liit – õigusabi lastele ja lastega peredele Tallinnas ning Skype’i teel Hiiumaal ja Sillamäel.