Kasulikud lingid / Länkar

Eesti

Opik – digitaalne õppevara

e-koolikott

Keeletee – eesti keele e-kursus

eesti keele e-kursus lastele – eestikeel.ee

Sõnaveeb

Portaal ”Eesti keel ja kultuur maailmas”
Eesti Instituudi poolt hallatav infoportaal eesti keele õpetajatele ja õppijatele

Portal ”Estonian Language and Culture in the World”
Information for Estonian teachers and students abroad, managed by Estonian Institute

Eesti Instituut
Eesti riigieelarvest Kultuurministeeriumi kaudu rahastatav asutus peakorteriga Tallinnas ja välisesindustega Helsinkis ja Budapestis. Koostööpartneriks Eesti tutvustamisel välismaal on Välisministeerium, eesti keele ja kultuuri välisõppe korraldamisel Haridus- ja teadusministeerium.

Estonian Institute
Non-governmental institution based in Tallinn and presented in Helsinki and Budapest. The Estonian Institute is supported from state budget via the Ministry of Culture. In introducing Estonia abroad, the Institute’s long-time partner has been the Ministry of Foreign Affairs. The teaching of Estonian language and culture is organised in close cooperation with the Ministry of Education and Research.

Haridus- ja Teadusministeerium
Ministry of Education and Research

Dokumendid

Eesti keele arengukava 2011-2017
Meede 9. Väliseestlaste eesti keele oskuse säilimise toetamine

Keeleprogramm 2016-2019
Meede 2. Eesti keele õppevõimaluste loomine väliseesti kogukondades ja välismaa ülikoolides

Rahvuskaaslaste programm 2014- 2020
Meede 1. Välismaa eesti koolides eesti keele ja eesti keeles õpetamise ning väliseestlaste Eestis õppimise toetamine

Haridusprojektide konkurss:

  • eesti keele ja kultuuri (õpetuse) arendamiseks väliseesti kogukonnas
  • laste- ning keelelaagrite korraldamiseks asukohamaades
  • õpetajate täienduskoolituseks ja metoodiliseks abiks
  • õppereiside korraldamiseks Eestisse
  • logopeediliseks nõustamiseks

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu taotlusvoorude tähtajad toetuse saamiseks väliseesti kogukondades eesti keele ja kultuuri õpetamisega seotud projektidele on 1. mai ja 1. november. Projekte rahastab Eesti riik rahvuskaaslaste programmist Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu ning hindab rahvuskaaslaste programmi hariduskomisjon. Toetust võivad taotleda eesti keelt ja kultuurilugu õpetavad juriidilised isikud.

Õppevara tellimine
Välismaa kõrgkoolid, üldhariduskoolid ja seltsid, kus õpetatakse eesti keelt ja kultuuri, saavad tellida Eestist õppevara. Tellimusi vormistab Eesti Instituudis asuv välisõppe sekretariaat kevadeti. Õppevara saadetakse välismaa kõrgkoolidele EKKAV programmi ning koolidele ja seltsidele RKP raames. Programme rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Eesti keele e-kursus
5–8aastastele väljaspool Eestit elavatele lastele.
10-tunnine kursus põhineb eesti kooli I kooliastme riiklikul õppekaval. Kursus on tasuta ja loodud lastele eesti keele säilitamiseks ja arendamiseks.

Keeleklikk
Internetipõhine eesti keele kursus algajatele (0-A2).
Kursus neile, kes soovivad õppida eesti keelt igapäevastes olukordades suhtlemiseks. Kursuse ülesehitus toetub põhimõttele, et õppimine on kõige tulemuslikum, kui õppida on huvitav ja lõbus ning keelenähtusi korratakse ja harjutatakse väga paljudes eri kontekstides.

Kursus koosneb 16 peatükist, mis hõlmavad kokku 200 animatsiooni, üle 100 video ja umbes 1200 harjutust. “Keeleklikist” võtab osa ka elav eesti keele õpetaja, kellega õpilased saavad e-posti teel kirju vahetada.

Estonica
Entsüklopeedia Eestist.

Estonica
Encyclopedia about Estonia.

 

Rootsi

Tema modersmål
Mötesplats för modersmål i förskolor och skolor, administreras av Skolverket

Skolverket, modersmål
Syftet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden

Kursplanen i modersmål i grundskola
 
Ämnesplan i modersmål i gymnasiet
 
Ökade möjligheter till modersmåls-undervisning och studiehandledning på modersmål- SOU 2016:12
 
Modersmålet en resurs
Eva Noren, Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning.

Tvåspråkiga barn är bättre på att lösa problem
Artiklar om flerspråkighet i Språktidningen

Extra allt! Därför är flerspråkiga friskare och smartare
Jonas Mattsson, redaktör på Modern Psykologi. Språktidningen, maj 2013

Fördelen med flerspråkighet
Flerspråkighet är inte ett problem, det är en gåva. Det säger Leena Huss, språkvetare och forskningsledare för minoritetsstudier på Hugo Valentin-centrum vid Uppsala universitet.

Linköpings universitet
Forskning i flerspråkighet

Stockholms universitet, Centrum för tvåspråkighetsforskning
Forskning i tvåspråkighet

Synen på våra barns flerspråkighet
Michelle på svenskamammor.com delar med sig av ovärderlig kunskap och egen erfarenhet om barns flerspråkighet