Juhatus / Styrelse

Meeri Lepik
Aseesimees / Vice-ordförande

(Lääne-Rootsi / Västra Sverige)

Meeli Laani
Aseesimees / Vice-ordförande

(Põhja-Rootsi / Norra Sverige)

Kristi Salla
Sekretär / Sekreterare

(Lõuna-Rootsi / Södra Sverige)

Juhatuse ametita liikmed / Styrelse ledamöter

Liine Jaanivald
(Ida-Rootsi / Östra Sverige)

Kee Kallastu
(Kesk-Rootsi / Mellersta Sverige)

Aili Salve
(Lääne-Rootsi / Västra Sverige)

Eevi Voit
(Lõuna-Rootsi / Södra Sverige)

Piret Hedin
(Ida-Rootsi / Östra Sverige)

Merike Lundström
(Kesk-Rootsi / Mellersta Sverige)

Asendusliikmed / Suppleanter

Anne Tobon
(Lääne- Rootsi / Västra Sverige)

Tiia Grenman
(Põhja-Rootsi / Norra Sverige)

Kaja Jakobsen
(Lääne-Rootsi / Västra Sverige)

Nora Sööt
(Eesti Noored Rootsis / Sverigeesternas ungdomsförbund)

- REKLAAM -
Toetage Tartu Ülikooli stipendiumifondi Ukraina üliõpilastele!

UUEMAD LOOD