Juhatus / Styrelse

Sirle Sööt
Esimees / Ordförande
moc.l1685401379iamg@1685401379toos.1685401379elris1685401379
+ 46 72-519 04 80
(Stockholm)

Meeri Lepik
Aseesimees / Vice-ordförande
moc.l1685401379iamto1685401379h@eki1685401379reem1685401379
(Lääne-Rootsi / Västra Sverige)

Evelin Tamm
Aseesimees / Vice-ordförande
moc.l1685401379iamg@1685401379nilev1685401379emmat1685401379
(Stockholm)

Meeli Laani
Aseesimees / Vice-ordförande
moc.l1685401379iamg@1685401379inaal1685401379ileem1685401379
(Põhja-Rootsi / Norra Sverige)

Kristi Salla
Sekretär / Sekreterare
moc.l1685401379iamto1685401379h@7111685401379itsir1685401379k1685401379
(Lõuna-Rootsi / Södra Sverige)

Rein Jüriado
Laekur / Kassör
moc.l1685401379iamto1685401379h@j_n1685401379ier1685401379
(Stockholm)

Juhatuse ametita liikmed / Styrelse ledamöter

Liine Jaanivald
(Ida-Rootsi / Östra Sverige)

Kee Kallastu
(Kesk-Rootsi / Mellersta Sverige)

Aili Salve
(Lääne-Rootsi / Västra Sverige)

Eevi Voit
(Lõuna-Rootsi / Södra Sverige)

Piret Hedin
(Ida-Rootsi / Östra Sverige)

Merike Lundström
(Kesk-Rootsi / Mellersta Sverige)

Asendusliikmed / Suppleanter

Anne Tobon
(Lääne- Rootsi / Västra Sverige)

† Tiia Grenman
(Põhja-Rootsi / Norra Sverige)

Kaja Jakobsen
(Lääne-Rootsi / Västra Sverige)

Nora Sööt
(Eesti Noored Rootsis / Sverigeesternas ungdomsförbund)

- REKLAAM -
Toetage Tartu Ülikooli stipendiumifondi Ukraina üliõpilastele!
Edasi.org

UUEMAD LOOD