Juhatus / Styrelse

Esimees / Ordförande 
Sirle Sööt (Stockholm)
sirle.soot@ gmail.com 
+ 46 72-519 04 80
Aseesimees/
Vice-ordförande
Eevi Voit
(Lõuna-Rootsi / Södra Sverige) 
eevivoit@ gmail.com 
Aseesimees/
Vice-ordförande
Evelin Tamm (Stockholm)
tammevelin @gmail.com
Aseesimees/
Vice-ordförande
Aili Salve
(Lääne-Rootsi / Västra-Sverige)
sveaest @gmail.com
Sekretär/
Sekreterare
Liine Jaanivald
(Ida-Rootsi /
Östra Sverige)
liine.jaanivald @gmail.com
Laekur/
Kassör
Rein Jüriado
(Stockholm)
rein_j @hotmail.com


Juhatuse ametita liikmed /

Styrelse ledamöter

Ilona Jenkins
(Stockholm)
Kee Kallastu 
(Kesk-Rootsi / Mellersta Sverige)
Meeli Laani
(Põhja-Rootsi/ Norrland)
Inga Leesment
(Stockholm)
Meeri Lepik 
(Lääne-Rootsi / Västra Sverige)
Merike Lundström
(Kesk-Rootsi/
Mellersta Sverige)
Meeme Nugin
(Lõuna-Rootsi /
Södra Sverige)

Asendusliikmed /
Suppleanter

Jaak Akker (Stockholm)

Tiia Grenman
(Põhja-Rootsi,
Norra Sverige)

Kaja Jakobsen

(Lääne-Rootsi / 
Västra Sverige)

Maarika Paju
(Lõuna-Rootsi / Södra Sverige)