Balti koostöö / Baltiska samarbetet

På svenska: Baltiskt samarbete


 

Rootsi Eestlaste Liit teeb tihedat koostööd Rootsis tegutsevate läti, leedu ja eestirootslaste ühingutega. Regulaarselt toimuvad Balti koostöögrupi nõupidamised ning kord aastas korraldatakse üheskoos Balti päeva tähistamist. Balti päeva on tähistatud juba 11 aastat järjest.

Balti koostöögrupp on alustanud koostööd ka Rootsi Riigipäeva Balti grupiga, kontaktisikuteks on  Björn von Sydow (Sotsiaaldemokraadid) ja Hans Wallmark (Moderaadid).

Ühiseks infokanaliks on leht Facebookis Balti koostöögrupp (Baltiska Samarbetsgruppen).

Balti koostöögruppi kuuluvad:

Rootsi Eestlaste Liit (Sverigeesternas förbund): esindajad Sirle Sööt, Evelin Tamm, Leelo Pukk
Eestirootslaste ühing SOV (Svenska Odlingens Vänner)
Rootsi – Läti Selts (Svensk-Lettiska Föreningen)
Lätlaste Liit Rootsis (Letternas Riksförbund i Sverige)
Rootsi Leedulaste Liit (Svensk-Litauiska riksföreningen)
Leedu Selts Rootsis (Litauiska Föreningen i Sverige)
Rahvatantsurühm Baltija


 

Baltiskt samarbete

Sverigeesternas Riksförbund har ett tätt samarbete med Sveriges lettiska, litauiska och estlandssvenska föreningar. Baltiska samarbetsgruppen träffas regelbundet för samråd och en gång om året anordnas tillsammans Baltiska dagen som nu firats elva år i rad.

Baltiska samarbetsgruppen har även inlett samarbete med den svenska riksdagens Baltiska nätverk vars kontaktpersoner är Björn von Sydow (s) och Hans Wallmark (m).

Facebooksidan Baltiska samarbetsgruppen fungerar som gemensam informationskanal.

Baltiska samarbetsgruppen innefattar:

Sverigeesternas Riksförbund som representeras av Sirle Sööt, Evelin Tamm, Leelo Pukk
Svenska Odlingens Vänner SOV
Svensk-Lettiska Föreningen
Letternas Riksförbund i Sverige
Svensk-Litauiska Riksföreningen
Litauiska Föreningen i Sverige
Folkdansgruppen Baltija