Toimetus / Redaktion

Portaali Eestlased Rootsis ja ajakirja Rahvuslik Kontakt toimetus /
Redaktion för portalen sverigeesterna.se och tidskriften Rahvuslik Kontakt

Sirle Sööt
Peatoimetaja / Chefredaktör
46 76-793 53 55
sirle.soot@ gmail.com

Aili Salve
Peatoimetaja abi / Biträdande chefredaktör

Evelyn Höglund
Peatoimetaja abi / Biträdande chefredaktör

Kätlin Aare
Keeletoimetaja eesti k.  / Språkredaktör på estniska

Aho Rebas
Keeletoimetaja rootsi k. / Språkredaktör på svenska

Hain Rebas
Jaan Seim
Taave Sööt Vahermägi
Evelin Tamm
Eevi Voit
Toimetuse liikmed / Medlemmar i redaktionen

Karl Kristjan Nigesen
Ajakirja kujundaja / Layout för tidskriften

Henri Leik
Kristiina Anvelt
Portaali kujundajad / Layout för portalen 

 

Ajakiri ”Rahvuslik Kontakt”

Soovin tellida ajakirja ”Rahvuslik Kontakt” Jag vill prenumerera tidskriften “Rahvuslik Kontakt”