Rahvuslik Kontakt

På svenska: Tidskriften Rahvuslik Kontakt


RK-kaas-011957. aastal loodud ajakiri Rahvuslik Kontakt elab edasi uues vormis- värvilise ja kakskeelsena.
Ilmub 4 korda aastas. 

Rahvuslik KONTAKT on ajakiri eelkõige meist – rootsieestlastest. 

Väljaandja: Rootsi Eestlaste Liit
Peatoimetaja Sirle Sööt
+46 76 793 53 55
es.an1716342396retse1716342396egire1716342396vs@of1716342396ni1716342396
Wallingatan 34, 11124 Stockholm

Soovime olla rootsieestlaste häälekandjaks ja esmajoones aidata seltsidel ja ühingutel oma tegevuse kohta infot jagada, kaasata kõiki rootsieestlasi ja Eesti sõpru Rootsis ühisesse kakskeelsesse inforuumi. Teavitame sündmustest ja tähtpäevadest. Meenutame, märkame ja jagame üksteisega lugusid. 

Tellimine (3 numbrit)
350 kr esmatellijale
260 kr korduvtellijale 
100 kr + postikulu üksiknumber 

Lisaks tasuta aastalõpunumber tellijatele ja REL liikmetele ning liikmesorganisatsioonide liikmetele.

Makseviisid:
– SWISH: 1234933503
– Pangaülekandega: 52661028080 (SEB)
– Välismaalt:
IBAN: SE3850000000052661028080
BIC: ESSESESS
SEB, 106 40 Stockholm

Raamitud surmakuulutus 600 kr (ajakirjas + veebil) VAATA

Reklaam alates 500 kr (sõltub suurusest, ajakirjas + veebil)

Toimetus koosneb vabatahtlikest Rootsis elavatest eestlastest. Sisse ostetakse vaid disaini-, trüki-, ja postiteenus. Kui soovid omalt poolt ajakirja sisule kaasa aidata, kirjuta ja saada fotosid. Oodatud on õnnesoovid ja järelhüüded, sünni-, pulma- ja surmateateid. 

Täname Eesti Kodanikuühiskonna Sihtkapitali KÜSK 7000 euro suuruse toetuse eest tegevusaastaks 2021!

Arhiiv

Rahvuslik Kontakt 2015
Rahvuslik Kontakt 2016


 

Esternas ledande tidskrift heter Rahvuslik KONTAKT, grundad 1957, lever vidare i ny form – i färg och på två språk. Kommer ut fyra gånger per år.

RK-kaas-01

Utgivare: Sverigeesternas Riksförbund
Chefsredaktör Sirle Sööt
+46 76 793 53 55
es.an1716342396retse1716342396egire1716342396vs@of1716342396ni1716342396

Målet med tidskriften är att vara sverigeesternas röst och att i första hand sprida information om alla de event som anordnas runt om i landet av de sverigeestniska föreningarna och organisationerna som finns här. Tanken är att sverigeester och estlandsvänner ska ha en gemensam informationskanal. Vi berättar om händelser och högtider. Vi minns, belyser och vidareförmedlar där det behövs.

Prenumeration (3 nummer):
350 kr förstagångsprenumeration
260 kr för tidigare prenumeranter
100 kr + portokostnader ett exemplar

Tillkommer årets sista nummer som skickas gratis till alla prenumeranter och REL medlemmar samt medlemmar av REL lokala föreningar.

Betalning:
– SWISH: 1234933503
– Överför direkt via banken 52661028080 (SEB)
– Från utlandet:
IBAN: SE3850000000052661028080
BIC: ESSESESS
SEB, 106 40 Stockholm

Dödsannons 600 kr (i tidskriften och på webben) Se HÄR
Annonspriser från 500 kr (beror på storlek, 

Redaktionen består uteslutande av frivilliga. För att tidskriften ska bli så läsarvänlig som möjligt anlitas professionella aktörer för att lägga design, sköta tryckning och postgång. Alla är välkomna att bidra till tidskriftens innehåll! Du kan skriva texter och dela med dig av foton som du tror kan tilltala vår målgrupp. Skicka gärna in gratulationer, dödsrunor, meddelanden om födelsedagar, bröllop och allt annat som kan vara av intresse. 

Vi tackar fonden Eesti Kodanikuühiskonna Sihtkapital KüSK för bidrag på 7000 euro för verksamhetsåret 2021.