Arhiivid / Arkiv

På svenska: Arkiv


 

Rootsieestlaste arhiiv
Wallingatan 34, 111 24 Stockholm

Sirle Sööt
+46 76-793 53 55
es.an1716340317retse1716340317egire1716340317vs@of1716340317ni1716340317

Fotode ja dokumentide e-arhiiv

 

Foto: Harald Perten. Fotol Jaan Perten ja Peeter Perten
Foto: Harald Perten. Fotol Jaan Perten ja Peeter Perten

ÜLESKUTSE: Teil on dokumente ja fotosid, millega te ei oska midagi peale hakata?

Rootsieestlaste arhiiv võtab vastu tegevuse lõpetanud organisatsioonide jm rootsieestlaste elu kajastavaid dokumente, fotosid, heli- ja videosalvestisi ning hoolitseb nende säilumise eest esmalt Rootsieestlaste arhiivis ning pikaajalise säilumise ees sobilikus arhiivis või muuseumis. 

Arhiivi töögrupp Stockholmis

Arhiivi Stockholmi töögrupp korrastab vastuvõetud säilikud, määratleb fotokogud ja digiteerib valikuliselt enne sobilikku mäluasutusse paigutamist, kas Eestis või Rootsis. Kohtutakse kord nädalas, esmaspäeva õhtuti Zoomis või Stockholmi Eesti Majas. Hetkel tegeletakse fotograafide Harald Perteni, Herbert Trummeri ja Mihhail Lepperi fotode määratlemisega, neid digiteerimiseks Eesti Foto-ja Filmiarhiivis ette valmistades.

Rootsieestlaste ajaloolis-kultuurilist pärandit üldsuselt vastu võttes ja korrastades ennetame selle hävingut ja tagame selle säilumise. Vanema põlvkonna elulavalt kadumise tõttu, ka materjali seisukorda arvestades, on rootsieestlaste elu dokumenteerivate fotode määratlemine ja kiire digiteerimine olulised tegevused.

Lisaks tegeletakse REE ja REL arhiivi korrastamise ja osalise digiteerimisega. 

Rootsieestlaste arhiivi hoidmist Stockholmi Eesti Majas aitab rahastada Eesti riik. Arhiiviprojektide koostamisel ja läbiviimisel tehakse tihedat koostööd Rahvusarhiiviga.

Eskilstuna Eesti Seltsi Arhiiv
Kungsvägen 12 Ö.G. 633 49 Eskilstuna.

Mihkel Nõmm
+ 46 73-707 27 52
es.th1716340317el@se1716340317e1716340317  

Arhiivitoimkond Göteborgis
Doktor Allards gata 2, 413 23 Göteborg

Filip Laurits
+46 70-294
28 moc.l1716340317iamg@1716340317stiru1716340317alpil1716340317iflra1716340317c861716340317 

Üleskutse: Kui teie piirkonnas ei ole arhiivitoimkonda, kuid sooviksite seda luua ning oma tegevuse toetamiseks taotleda rahalisi vahendeid, võtke julgesti ühendust REL bürooga!

Kasulikud lingid:


 

Sverigeesternas arkiv
Wallingatan 34, 111 24 Stockholm

Sirle Sööt
+46 72 519 04 80
es.an1716340317retse1716340317egire1716340317vs@of1716340317ni1716340317

REL:s arkivutskott tar emot nedlagda föreningars dokument, fotografier, ljud- och filmupptagningar som på olika sätt speglar sverigeesters liv och verksamhet och svarar för dess bevarande i Sverigeesternas arkiv.

Arkivets arbetsgrupp i Stockholm iordningställer det mottagna materialet, identifierar fotosamlingar och digitaliserar ett urval innan det placeras i en lämplig minnesinstitution, antingen i Sverige eller i Estland. Gruppen träffas en gång i veckan, varje måndagskväll i Zoom eller Estniska Huset i Stockholm. För tillfället pågår arbetet med att identifiera Harald Pertens, Herbert Trummers och Mihhail Leppers fotografier och förbereda inför dess digitalisering i Estlands foto- och filmarkiv.

Genom att ta emot sverigeesternas kulturhistoriska arv från allmänheten förebygger vi att det går förlorat och garanterar dess bevarande. I och med att den äldre generationen är på väg att försvinna, liksom materialets skick, är det en angelägen verksamhet att så snart som möjligt identifiera och digitalisera de fotografier som skildrar sverigeesternas liv.

Vidare pågår nu arbetet med att iordningställa och delvis digitalisera REE:s och REL:s egna handlingar. 

Sverigeesternas arkiv i Estniska Huset i Stockholm delfinansieras av den estniska staten. Arkivprojekten utformas och genomförs i nära samarbete med det estniska riksarkivet.

Eskilstunas estniska förenings arkiv 
Kungsvägen 12 Ö.G. 633 49 Eskilstuna.
Mihkel Nõmm
+ 46 73-707 27 52
es.th1716340317el@se1716340317e1716340317

Göteborgs estniska arkiv
Doktor Allards gata 2, 413 23 Göteborg
Filip Laurits
+46 70-294
moc.l1716340317iamg@1716340317stiru1716340317alpil1716340317iflra1716340317c1716340317

Uppmaning: Om det saknas en arkivverksamhet i ditt område, du vill starta en sådan och ansöka om finansiella medel för verksamheten, ta gärna kontakt med REL:s kansli!

Användbara länkar: