Käsitöö / Hantverk

Eesti Rahvakunstiring TRIINU / Estniska Etnografiska Föreningen TRIINU
Wallingatan 34, 111 24 Stockholm
juhatuse esimees Piret Kaaman Lepisk 
kaamanlepisk@gmail.com
070-937 44 97