Toimus üleilmne eestlaste virtuaalfoorum. Vaata järgi!

1469

In English: The virtual forum for global Estonians


Välisministeerium korraldas 13. aprillil esmakordselt üleilmsete eestlaste virtuaalfoorumi. Seda saab nüüd järgi vaadata.

LINK FOORUMILE
Ürituse ID: DIASPORAA2021

Fotogalerii https://bit.ly/3shZ62U
Fotograaf: Marko Mumm

Foorumil tutvustatakse välisministeeriumi plaane ja tegevusi üleilmse eestluse vallas ning oktoobris läbiviidud diasporaa küsitlusuuringu tulemusi. Räägitakse välisministeeriumi uuematest fookusteemadest – küberdiplomaatiast ja äridiplomaatiast –, mis aitavad kujundada Eesti kuvandit maailmas, samuti tuleb juttu välismaal elavatele eestlastele mõeldud konsulaarteenustest ja uudistest.
Välismaal elavad eestlased Hille Hanso ja Ellen Valter räägivad, milline võiks olla nende arvates koostöö Eestiga. Foorumit juhatab ajakirjanik Neeme Raud.

Ülekanne on Worksupi keskkonnas ning toimub eesti keeles, otsetõlked inglise ja vene keelde. 

Programm:

Sissejuhatus, Neeme Raud

Tervitussõnad, välisminister Eva-Maria Liimets

Mida teeb välisministeerium, tõstmaks üleilmsete eestlaste teema tähtsust ning tegemaks paremat koostööd eestlastega välismaal? Mis selgus mullu oktoobris välismaal elavate eestlaste küsitlusuuringust?  Erki Kodar, juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler

Mida kujutab endast küberdiplomaatia? Kuidas Eestil on tekkinud küberriigi maine ning mida tehakse selleks, et selline kuvand säiliks? – Heli Tiirmaa-Klaar, küberdiplomaatia osakonna peadirektor, küberjulgeoleku erivolitustega diplomaatiline esindaja

Kuidas aitame Eesti ettevõtetel uksi avada kõikjal maailmas? Kuidas plaanime tugevdada Eesti majanduse kasvu ning tuntust välisturgudel? – Jüri Seilenthal, välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor

Millised on plaanid konsulaarteenuste muutmisel mugavamaks ning milliseid häid uuendusi on lähiajal eestlastele antavate konsulaarteenuste osas oodata? – Tiina Nirk, konsulaarosakonna peadirektor

Kanadas elav eestlane, jurist Ellen Valter räägib Toronto kesklinna plaanitavast innovaatilisest ja tulevikku vaatavast Keskusest (International Estonian Centre), kus erinevatest põlvkondadest eestlased saavad kohtuda ja tähistada olulisi sündmusi ning jagada isekeskis eesti kultuuri ja Eesti saavutusi ning neid maailmale tutvustada.

Türgis elav politoloog ja ajakirjanik Hille Hanso räägib enda mõtetest, milline võiks olla koostöö riigiga/kuidas saaksid eestlased välismaal panustada Eesti heasse käekäiku.

Küsimuste ja vastuste osa

Lõpusõnad
 

Dear Estonians all over the world,

You are cordially invited to follow the first virtual forum for Global Estonians. The virtual forum is available for subsequent viewing.

At the forum, we present the plans and activities of the Ministry of Foreign Affairs for Global Estonians and the results of the survey conducted in October. We discuss the most recent focus topics of the Foreign Ministry – cyber diplomacy and business diplomacy – that help boost Estonia’s image in the world, and touch upon the consular services and news concerning Estonians living abroad. Expat Estonians share their views on their cooperation with Estonia. The forum is moderated by journalist Neeme Raud.

The forum is streamed live on Worksup and is held in Estonian, with interpretation into English and Russian.

LINK TO THE FORUM
Ürituse ID: DIASPORAA2021

Gallery: https://bit.ly/3shZ62U
Photos: Marko Mumm

INVITATION 13.04.2021 virtual forum

Additional information: ee.af1716341445m@sue1716341445ttam.1716341445engis1716341445

PROGRAMME:
Opening words by Mr Neeme Raud

Welcoming words by Foreign Minister Ms. Eva-Maria Liimets

The Foreign Ministry’s agenda and activities for Global Estonia. 
Which steps is the Foreign Ministry taking to increase the importance of Global Estonians and improve cooperation with Estonians abroad? What are the results of the survey on Global Estonians conducted in October 2020?
– Mr. Erki Kodar, Undersecretary for Legal and Consular Affairs

We cover the newest focus topics of the Foreign Ministry – cyber diplomacy and business diplomacy – that help boost the image of Estonia as an innovative state worldwide.

What is cyber diplomacy? How did Estonia acquire a reputation as a cyber state and what is being done to maintain that image? An overview of Estonia’s activities and cooperation in cyber diplomacy on the international stage.
Mrs. Heli Tiirmaa-Klaar, Director General of the Cyber Diplomacy, Department, Estonian Ambassador at Large for Cyber Diplomacy

What is business diplomacy? How do we help open doors for Estonian companies worldwide? How do we plan to boost the growth of Estonia’s economy and raise our profile on foreign markets? What is Estonia’s digital reputation?
Mr. Jüri Seilenthal, Director General of the External Economic and Development Cooperation Department

What are our plans for making consular services more convenient, to make them more aligned with our image as a digital state,
and which innovations are planned for the provision of consular services to Estonians abroad in the near future?
Mrs. Tiina Nirk, Director General of the Consular Department

We give the floor to Estonians living abroad
Ms. Ellen Valter, a lawyer living in Canada, talks about the innovative and dynamic Keskus/International Estonian Centre planned to be opened in downtown Toronto, where Estonians of different generations could meet and celebrate important events, share Estonian culture and Estonia’s achievements with each other and the world. Ellen Valter was awarded the Order of Merit of the White Star, Fourth Class by the President of Estonia.

Ms. Hille Hanso, a political scientist and journalist living in Turkey, shares her thoughts on what cooperation with the state could entail and how Estonians living abroad could contribute to the success of Estonia. In 2020, Hille Hanso was recognised by the Foreign Ministry for citizen diplomacy for her contribution to developing Estonian-Turkish relations.

Q & A

Final words by Mr. Neeme Raud

Eelmine artikkelEesti välispoliitika virtuaalfoorum eestlastele üle maailma- vaata järgi!
Järgmine artikkelREL Esinduskogu pidas 117. istungit