Sverigeesterna stöder Värnkrafts förslag till finansiering av Sveriges totalförsvar

1162

Till Sveriges riksdag och regering

 Stockholm, den 10 september 2020

 Sverigeesterna stöder Värnkrafts förslag till finansiering av Sveriges totalförsvar

Sverigeesternas Riksförbund företräder på demokratisk-parlamentarisk grund svenska medborgare av estniskt ursprung. Vi följer intensivt den säkerhetspolitiska utvecklingen i Estland, men också i övriga Baltikum och Ryska federationen, i Östersjöområdet, och numera i synnerhet beträffande Ukraina och inte minst Belarus.

Med tillfredsställelse noterar vi von Sydowkommissionens och försvarsberedningens slutrapport Värnkrafts förslag till finansiering av framtidens svenska totalförsvar (Ds 2019:8). Även vi är oroliga för den ökande diskrepansen mellan Ryska federationens militära resurser och aggressiva ambitioner å ena sidan och Baltikums och Sveriges relativa återhållsamhet å den andra. Dock ser vi inför Riksdagens pågående budgetförhandlingar hur vissa partier tycks ha ändrat säkerhetspolitisk bedömning. I stället för att handla efter principen pacta sunt servanda, avtal ska hållas, verkar utfästelserna till Sydowkommissionen nu ha växlats ner till småmynt och blivit föremål för den sedvanliga kohandeln. Detta är olyckligt.

 Samtidigt har ju Östersjöområdets säkerhetspolitiska situation avsevärt förvärrats: bl.a. genom Putins förstärkta presidentposition, hans i en amerikansk tidskrift framförda regionala herraväldesanspråk och den till tänderna rustade Kaliningradexklavens nyligen genomförda stormanöver inte långt från Gotland, för första gången med demonstrativt uppvisade landstigningsfartyg. Men vi ser också rysk militär överflygning över Bornholm, ett förnyat mordförsök mot rysk demokratisk ledare, och sist, men inte minst, Lukashenka-Putinregimernas brutala nedmangling av all demokratisk opposition i Belarus. Tyvärr hopar sig molnen i vårt närområde.

 Vår förre statsminister Göran Persson myntade uttrycket att ”den som är satt i skuld är inte fri”. Men precis lika ofri är ju den, som försatt sig i ett sådant svaghetstillstånd att han inte har fysisk förmåga till handlingsfrihet och därmed kan bli påtvingad en nyckfull och brutal grannes vilja. Så kan vi inte ha det.

 Glädjande nog har Sveriges totalförsvar under senare tid börjat återhämta sig. Ett gott exempel utgör Gotland. En implementering av Värnkrafts långsiktiga förslag skulle inte bara ha kraftig signalverkan utåt, utan det skulle innebära ett avgörande framsteg – mot stabilitet och förutsägbarhet inte bara i Sverige utan i ett bredare perspektiv för hela Östersjöregionens fred och frihet.

Därför uppmanar Sverigeesterna Sveriges riksdag och regering,
för hela Östersjöområdets normalisering och civilisering och i synnerhet för Sveriges säkerhetspolitiska handlingsfrihet,
att stärka Sveriges totalförsvar i von Sydowkommissionens och Värnkrafts välargumenterade anda.

Med vänliga hälsningar,

Sirle Sööt
Ordförande
Sverigeesternas Riksförbund                                                           

Evelin Tamm
Ordförande
Utskottet för politiska och utrikesfrågor
Sverigeesternas Riksförbund

Foto i sidhuvudet: Major General (ret) Karlis Neretnieks, Swedish Academy of War Sciences and Dr. Björn von Sydow, Chairman of the Swedish Defence Commission (Försvarsberedningen) Fotograf: Peter von Fábry-Eichner

Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow överlämnade Försvarsberedningens slutrapport till försvarsminister Peter Hultqvist 2019-05-14. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Eelmine artikkelVarje barns rätt till modersmål
Järgmine artikkelHuvikool õpetab eesti keelt läbi mängu