REL kultuuriauhind 2018 Hain Rebasele

2465
Foto: Taave Sööt Vahermägi

Kulturpriset 2018 till Hain Rebas


Rootsi Eestlaste Liidu Kultuuriauhinna Kolleegium koosseisus Aili Salve, Peeter Pütsep, Maria Kiisk, Maarja Talgre ja Jaan Seim otsustas 2018. aasta kultuuriauhinna laureaadiks nimetada Hain Rebase.

Motivatsioonikirjas öeldakse alljärgevalt:

“Professor Hain Rebas on laia haardega isiksus. Ta on olnud nii ühiskondlikult kui seltskondlikult aktiivne nii globaalsel kui kohalikul tasandil terve oma elu.

Ajaloolasena on Hain kirjutanud ja avaldanud teaduslikke uuringuid ja lugematul arvul artikleid Eesti ja Eesti-Rootsi suhete kohta. Töötanud professorina nii Tartus, Torontos kui Kielis.

Hain Rebas on esinenud lektorina ja debatöörina erinevatel teemadel paljudes riikides. Ta on jätnud silmapaistva jälje Eesti riigi ülesehitamisse ning töötanud Eesti Vabariigi kaitseministrina ning president Meri nõunikuna.

Oma organisaatorivõimet on Hain Rebas muuhulgas näidanud Göteborgi Estivali esimehena 1983. Hain on ka hea laulumees, kes on laulnud aastakümneid erinevates eesti ja rootsi koorides.”

Kultuuriauhind, auaadress ja 10 000 krooni, anti kätte REL esinduskogul 28. aprillil Göteborgi Eesti Majas. Kultuuriauhinna laureaat Rebas pidas vaimuka tänukõne, milles tõstis esile juhuse ja ettenägeliku tarkuse tähtsust inimese eluloo kujunemises.     

Õnnitleme laureaati!

REL XVI Esinduskogu

REL Kultuuripreemia laureaat prof emeritus Hain Rebas Göteborgi Eesti Majas 28.04.2018 Foto: Evelin Tamm

Kulturpriset 2018 till Hain Rebas

Sverigeesternas Förbunds Kulturpriskollegium bestående av Aili Salve, Peeter Pütsep, Maria Kiisk, Maarja Talgre och Jaan Seim, har beslutat att tilldela 2018 års kulturpris till Hain Rebas.

Motiveringen till priset är följande:

”Professor Hain Rebas är en person som greppar över vida fält. Han har varit samhälleligt och socialt aktiv både globalt och lokalt i hela sitt liv.

Som historiker har Hain bedrivit vetenskaplig forskning och publicerat resultat samt skrivit ett stort antal artiklar om Estland och estnisksvenska förbindelser. Han har innehaft professurer i Tartu, Toronto och Kiel.

Hain Rebas har föreläst och debatterat i skilda frågor i många länder. Han har haft en aktiv roll i uppbyggandet av Estland och arbetat som Estlands försvarsminister och rådgivare åt president Meri.

Sin organisationsförmåga har Hain Rebas bl a gett prov på som ordförande för Estival i Göteborg 1983. Hain är också en framstående körsångare och har under många år sjungit i såväl estniska som svenska körer.

Kulturpriset med diplom och 10 000 kronor överlämnades vid Sverigeesternas Förbunds representantskapsmöte den 28 april i Estniska Huset i Göteborg. Kulturpristagaren Rebas höll ett spirituellt tacktal i vilket han lyfte fram tillfälligheternas och den framsynta vishetens betydelse för människans utveckling.

Våra varmaste gratulationer till pristagaren!

REL XVI Representantskapet

REL2018 kultuuriauhinna laureaadi prof Hain Rebasega jäid pildile Sirle Sööt, Kaja Jakobsen ja Meeri Lepik Foto: Taave Sööt Vahermägi

 

Eelmine artikkelRootsieestlaste kultuuriarhiiv on alates 1. juunist kodutu
Järgmine artikkelSverige firar Estland, Lettland och Litauen 100 på Skansen