Rootsieestlaste kultuuriarhiiv on alates 1. juunist kodutu

2203
Foto: Pixabay

Sverigeesternas kulturarkiv blir hemlös den 1 juni


Stockholmi Eesti Maja juhatus eesotsas Matti Annikoga tegi kolm aastat tagasi ilma Rootsi Eestlaste Liidu juhatusega eelnevalt läbi rääkimata otsuse, et REL arhiivi ruumid antakse Scala teatrile abiruumideks. Alates 1. juunist kaob võimalus aastakümnete vältel kogutud materjale Eesti Maja arhiiviruumis hoida.

“Olime arhiivigrupi eestvedajate Mai Raud-Pähni ja Jüri-Karl Seimiga tookord teadet saades täiesti šokeeritud. Tõdesime seda, et meie 1970. aastal asutatud ühine väliseesti mälupank on ohus,” ütles REL juhatuse esimees Sirle Sööt. “Kutsusime appi arhitekt Hando Kase, kes vaatas oma asjatundliku pilguga Eesti Majas ringi ja esitas omapoolsed ettepanekud. Kahjuks jäi Eesti kultuuripärandi säilitamise vajadus Eesti Maja majandushuvidele alla.”

Õnneks asuti juba viis aastat tagasi siinset arhiivi inventeerima, dokumente ja fotodekogu digiteerima. Tänaseks on digifailina olemas kolmandik fotodest, REL eelkäija Rootsi Eestlaste Esinduse dokumentide kogu ja täielik ülevaade liidu halduses olevast arhiivikogust. “Seni on originaalid Eestisse jõudnud jooksvalt, vastavalt meie digiteerimisprotsessi edenemisele, kuid nüüd oleme sunnitud kiirelt tegutsema. REL büroo kõrval asuv väikene arhiivituba ja järele jäänud kolm keldriboksi peavad edaspidi mahutama kõik siinsed ajaloolised materjalid. Meie valduses on täna 132 riiulimeetrit arhiiviallikaid!” rääkis Sööt.

Stockholmi Eesti Maja keldriarhiiv võib ehk asjatundmatule tunduda tolmuse vanapaberi hunnikuna, kuid asjatundjatele leidub seal Eesti kultuuriajaloo varjatud pärle. Näiteks eelmisel aastal Eestisse Rahvusarhiivi saadetud materjalide hulgas oli president Pätsi seni kadunuks peetud viimase avaliku kõne helisalvestus 21. juunist 1940. Praegu käimasolevat arhiivi kolimist tuli Eestist jäädvustama ETV võttetrupp. Nende pilku köitsid riiulid 1944-a. põgenemise materjalidega ning Kandle-Jussi päevikud.

“Kogu arhiivi Eestisse saatmine oleks vale,” leiab Sööt. “Arhiivis leidub ideaalset materjali Eesti Kooli õpilastele rootsieestlaste ajaloo- ja kultuuriloo õppimiseks. Ka meile, kes me oleme tulnud hiljuti Eestist, on rootsieestlaste kultuuriloo allikatega tutvumise käepärasus äärmiselt oluline.”

Mida arvab aga asjast Eesti Maja praegune juhtkond? “Eesti Maja juhatus üritab omalt poolt kaasa aidata kujunenud olukorrale sobivate lahenduste otsimisel,” kinnitab juhatuse esimees Mart Nurk. Rootsi eestlaskonda kahjustavad lepingud on juba varasemalt sõlmitud ja nendest taganemine Eesti Maja esindajate sõnul võimatu.  

Evelin Tamm
es.an1716465181retse1716465181egire1716465181vs@mm1716465181at.ni1716465181leve1716465181

Viide: Rahvusarhiiv sai endale haruldase salvestise Konstantin Pätsi viimasest kõnest. Andres Einmann. Postimees 21.01.2016

Vaata lisaks ETV saade “Eesti jälg. Rootsi” (2018)

 


Estniska Husets styrelse under ledning av ordföranden Matti Anniko beslutade för tre år sedan, utan någon diskussion med hyresgästen Sverigeesternas Riksförbund att arkivrummet sägs upp och hyrs ut till Scalateatern. Scalateatern har varit tillmötesgående, men vill nu ha tillgång till lokalen. Fr.o.m. den 1 juni har vi inte längre någon möjlighet till arkivförvaring i Estniska huset.

“Vi tillsammans med Mai Raud-Pähn och Jüri-Karl Seim och hela arkigruppen var fullständigt shockerade när vi fick beskedet om uppsägning. Vi konstateterade att sverigeesternas gemensamma minnesbank som grundades redan 1970 var i fara.” säger Sirle Sööt, ordförande i Sverigeesternas Riksförbund. Vi engagerade den erfarna arkitekten Hando Kask som gick genom utrymmesplaneringen och lämnade flera alternativa förslag till Estniska Huset men ekonomiska intressen vann till slut ändå över behovet av att bevara kulturminnen.“

Som tur var hade REL redan börjat inventera och digitera dokument och fotosamlingar. Nu är en tredjedel av alla fotografier samt alla handlingar som rör REL’s föregångare Sverigeesternas Representation digiterade. Det finns nu också en innehållslista över hela arkivet. “Hittills har vi kunnat skicka originalhandlingar till Estland i den mån vi har hunnit digitera dem men nu måste vi agera snabbt för att ta hand om det som fortfarande finns hos oss. Arkivrummet innehåller åtta arkivhyllor med 20 hyllmeter handlingar var, totalt 160 hyllmeter handlingar. Allt detta måste nu få plats i tre små källarförråd och lilla arkivrummet bredvid REL’s kontor.” berättar Sirle Sööt.

Sverigeesternas arkiv i Estniska Huset kan för den oinsatte verka som en samling gammalt returpapper, men experten kan hitta guldkorn som rör estnisk kulturhistoria. Till exempel innehöll material som arkivgruppen skickade till Estland 2016 en unik ljudupptagning av president Konstantin Päts sista tal som han höll från presidentpalatsets balkong under det kommunistiska maktövertagandet den 21 juni 1940. Våra flyttförberedelser uppmärksammades också av Estlands television. TV-teamets intresse fångade främst några intressanta handlingar rörande flykten från Estland 1944 samt dikter och anteckningar av Kandle-Juss, den berömde kantelespelaren Johannes Rosenstrauch.

“Det skulle vara fel att skicka iväg hela arkivet till Estland.” menar Sirle Sööt. “Det är en viktig och levande kunskapskälla som bl a skulle kunna användas av Estniska skolans elever för att lära sig om sverigeesternas historia och kultur. Även för oss som har kommit till Sverige senare är möjligheten att ta del av sverigeesternas historiska handlingar mycket viktig”.

Vad anser Estniska Husets nya ledning om situationen? “Estniska Husets styrelse försöker hjälpa till att hitta lösningar till den uppkomna situationen men avtalen är redan skrivna och det kan vi tyvärr inte ändra på” svarar styrelseordförande Mart Nurk.

Evelin Tamm
es.an1716465181retse1716465181egire1716465181vs@mm1716465181at.ni1716465181leve1716465181

Se även ETV programm “Estniska spår. Sverige” (2018)

26 april 2018, ETV intervjuerar Sirle Sööt under flyttförberedelser i arkivet. Foto: Kadri Valter
Eelmine artikkelModersmålsundervisningen ska utredas
Järgmine artikkelREL kultuuriauhind 2018 Hain Rebasele