Iga lapse õigus emakeelele vajab kaitset!

2656

Varje barns rätt till sitt modersmål ska värnas!


Rootsi Eestlaste Liidu resolutsioon Rootsi Valitsusele

teborgis 28.04.2018.

Rootsi põhiseadus annab igale Rootsis elavale lapsele õiguse oma emakeelele ja kultuuripärandile. Riik peab seda õigust kaitsma ja tagama kõikide laste emakeeleõppe!

Seetõttu nõuame:

  • emakeele nädalatundide arv tuleb vähemalt kahekordistada. Üks tund emakeeleõpet nädalas ei ole piisav.
  • emakeeleõpetajate palku ja töötingimusi tuleb parandada.
  • emakeeleõpetajatele tuleb anda suurem otsustusõigus lähtudes laste vajadustest.
  • emakeeletunnid peaksid olema tunniplaani osa.
  • kaotada viie lapse miinimumnõue õpperühma moodustamiseks, mis diskrimineerib väikeste etniliste gruppide ja omavalitsuste lapsi.   

Rootsi Eestlaste Liit soovib aktiivselt aidata kaasa eelpool loetletud probleemidele lahenduste leidmisele koostöös teiste organisatsioonide ja ametiasutustega Rootsis.  

Rootsi Eestlaste Liidu XVI Esinduskogu


Resolution om modersmål

riktad till Sveriges Regering från Sverigeesternas Riksförbunds kongress i Göteborg den 28 april 2108

Alla barn i Sverige har rätt till sitt modersmål och sitt kulturarv. Statens uppgift är att värna och garantera denna rättighet enligt Art 30 av barnkonventionen. 

Därför kräver vi att:

  • Antalet veckotimmar bör minst fördubblas. En timmes modersmålsundervisning är otillräcklig.
  • Lärarnas löner och arbetsförhållanden bör förbättras.
  • Modersmålslärarna bör ges större beslutsrätt med hänsyn till barnens behov.
  • Modersmålslektionerna bör ingå i skolans ordinarie timplaner.
  • Slopa kravet på minst fem barn per studiegrupp. Kravet diskriminerar barn i små etniska grupper och i små kommuner.

Sverigeesternas Riksförbund önskar bidra till att lösa nämnda problem i samarbete med andra organisationer och myndigheter i Sverige.

 


 

Eelmine artikkelSlite sadamasse istutati EV100 tammepuu
Järgmine artikkelEesti ja Eurovisioon. Klubi Estetic kutsub ühisvaatamisele!