ÜEKN pidas oma täiskogu Stockholmis

4852

21.-22. aprillil pidas Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) oma täiskogu Stockholmis. Eesti keskorganisatsioonide esindajaid 12-lt maalt tervitas Merle Pajula, Eesti suursaadik Stockholmis. Eesti Majal heisati selleks puhuks Eesti lipp.

Täiskogu üks tähtsamaid ülesandeid on eesti keskorganisatsioonide vahelise infovahetuse edendamine.  Marcus Kolga, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas president tutvustas uut portaali Global Estonian, mis võiks kujuneda keskorganisatsioonidele heaks tehniliseks toeks lisaks uuele ÜEKN kodulehele. “Vajadus ühe keskse “kõik info ühest kohast kätte” infoportaali järgi on suur. Eriti nüüd, kui eestlaste kogukondi maailmas on tekkinud juurde ja loodud on palju uusi rahvusvahelisi koostöövõrgustikke näiteks eesti keele, arhiivinduse ja kultuurivaldkonnas,” kinnitab Sirle Sööt, Rootsi esindaja ÜEKN-is. 

ÜEKN teeb tihedat koostööd Eesti riigiasutustega. Andero Adamson Haridus- ja teadusministeeriumist ning Anne-Ly Reimaa Kultuuriministeeriumist tutvustasid rahvuskaaslaste programmi tegevuskava, iseäranis koostööd laste- ja noortelaagrite ning eesti keele õppe korraldamisel ja rahvuskaaslaste Eestisse tagasipöördumise kohta info levitamisel. Heilika Pikkov Riigikantseleist tutvustas võimalusi, kuidas eesti kogukonnad välismaal saavad Eesti Vabariigi 100. juubeli programmis kaasa lüüa.

Pikemalt arutleti ÜEKN-i ja tema liikmesorganisatsioone tutvustava raamatu koostamise plaane.  ÜEKNi esimees Marju Rink-Abel esitas alanud aasta tegevuskava ning majanduse ülevaadet. Täiskogu teise päeva hommikupoolikul arutati ESTO 2019 korraldamist. Pärastlõuna pühendati  Läänemere julgeolekukonverentsile ”Security Challenges in the Baltic Sea Region” ning õhtul tähistati Rootsi Eestlaste Liidu 60. juubelit piduliku õhtusöögi ja tantsuga.

ÜEKN liikmed on järgmised keskorganisatsioonid: Austraalia Eesti Seltside Liit, Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas, Rootsi Eestlaste Liit, Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis, Inglismaa Eestlaste Ühing, Leedu Eesti Selts, Läti Eesti Selts, Venemaa Eesti Seltside Liit, Ukraina Eesti Selts, Tšhehhi-Eesti Klubi ning Soome Eestlaste Liit.  ÜEKN-ile teadaolevalt ei ole teistes riikides keskorganisatsioone, vaid üksikud seltsid.

Sirle Sööt
+46 72 519 04 80
moc.l1713230842iamg@1713230842toos.1713230842elris1713230842
Foto: Aili Suiste Rundin


ÜEKN esimees Marju Rink Abel ja aseesimees Leelo Pukk
Marit Davey ÜEKN tegevjuht protokollimas täiskogu istungit
ÜEKN aseesimees Marcus Kolga Kanadast
Marju Rink-Abel tutvustamas värsket kroonikat “Estonians in America “

Maie Barrow Austraaliast
Ülle Ederma USA-st
Reet Marten Sehr Kanadast
Külli Sulg Venemaalt, St Peterburgist
Lia Urman Leedust
Maie Kisis Vainumäe Saksamaalt
Enn Anderson ja Ivar Paljak Rootsist
Andero Adamson Haridus- ja Teadusministeeriumist tutvustas rahvuskaaslaste programmi tegevusi
Anne-Ly Reimaa Kultuuriministeeriumist rääkimas Eestisse tagasipöördumise toetamisest
Heilika Pikkov Riigikantseleist tutvustamas EV 100 juubeli tähistamisest
Sirle Sööt, ESTO 2019 peakomitee esimehe rollis, tutvustamas #ESTO 2019 plaane

Birgit Ellermäe Rootsist

Toomas Kalda Lätist ja Külli Sulg Venemaalt
Raili Ilves Soomest
Aho Rebas Rootsist, Göteborgist
Toomas Ojasoo Inglismaalt andmas üle kingitust REL-ile

Eelmine artikkelLäänemere piirkonna julgeolek- õppetunnid minevikust ja väljakutsed täna
Järgmine artikkelREL XVI Esinduskogu – tegus ja toimekas