REL XVI Esinduskogu – tegus ja toimekas

  2192
  Foto: Aili Suiste Rundin

  Pühapäeval, 23. aprillil, kogunesid Rootsi Eestlaste Liidu (REL) XVI Esinduskogu saadikud Stockholmi Eesti Majja, et pidada 112. istungit. 40-st saadikust olid kohal 28. Mitmele saadikule oli see kolmas järjestikune tööpäev, sest reedel oli toimunud Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) täiskogu istung, kus esindati REL-i, laupäeval ESTO2019 nõupidamine, julgeolekukonverents ning suur REL 60 juubelipidu. Väsimuse asemel oli tunda hoopis rahulolu ja rõõmu arendavast ühistegevusest ja õnnestunud suurüritustest.

  Esinduskogu istungil võeti esmalt kokku möödunud tegevusaasta. REL tegevus on kõikide osakondade, liikmesorganisatsioonide ja komisjonide tegevus kokku. 2016.a. oli REL-il kümme osakonda ja 17 liikmesorganisatsiooni. Kolm uut liikmesorganisatsiooni: Eesti Kooli Seeniorid ja Eesti Teaduslik Selts Rootsis ning Eesti Keeleklubi Boråsis aga ka üks lahkuja- Rootsi Eesti Selts Jönköpingis lõpetas oma tegevuse. Kenasti on tegevus aktiivsemaks muutunud nii Umeås, Luleås, Linköpingis kui ka Lundis ja Göteborgis.

  Lisaks aktiivsele kohalikule tegevusele üle Rootsi võeti kasutusele uus portaal www.sverigeesterna.se, anti välja 2000 eksemplari kakskeelset ajakirja Rahvuslik Kontakt, korraldati ülemaailmne eesti keele õpetajate kohtumine ning osaleti Almedaleni poliitikanädalal kampaaniaga #STOPNORDSTREAM2.

  Alanud aasta on juba poole peale jõudmas. Aasta suurimad üritused – Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamised on juba selja taga ja plaane tehakse juba järgmiseks juubeliaastaks, kui Eesti Vabariik saab 100. Estivali ühing planeerib täie hooga Estivali 10.-18. veebruaril Stockholmis. Hoogu tuleb anda projektile #Eesti kultuurirajad Rootsis ja osakondadel palutakse kokku kutsuda töögrupid, et alustada kaardistamistööd. Kultuuriradu saame tutvustada juba Estivali galaõhtul 17. veebruaril.

  Esinduskogu istungi järel arutasid saadikud komisjonides tegevusi, mida üleriiklikult veel aasta jooksul on vaja teha. Näiteks keele- ja kultuurikomisjon viib läbi uurimuse eesti keele emakeele õppe võimalustest ja vajadusest rootsi koolides ja lasteaedades ning viib läbi lapsevanemate teadlikkuse tõstmiseks kampaania “Kaitseme lapse õigust oma emakeelele ja kultuuripärandile”. Noorsootöökomisjon võtab fookusse laste- ja noortelaagrid. Poliitika- ja väliskomisjon jätkab NordStream2 gaasitorude Läänemerre paigaldamise ja Läänemere piirkonna julgeolekuküsimuste jälgimist. Majanduskomisjon koostab tegevuskava REL-i jätkusuutlikuks majandamiseks. Arhiivi- ja ajalookomisjon jätkab REE/REL arhiivi digiteerimist ning arhiivi säilikute inventeerimist ning ümberkolimise planeerimist, sest juuniks 2018 tuleb Stockholmi Eesti Majas asuv arhiiviruum üle anda Scala teatrile, kes ehitab ruumi ümber jazzklubi looziks. Asutati ka üks uus komisjon – Eestisse tagasipöördumise infokomisjon, mis hakkab koguma vajalikku infot lihtsustamaks Eestisse kolimist kas pensionipõlve veetmiseks või laste Eestisse kooliminekuks.

  Esinduskogu praegusel koosseisul on tegevuste täideviimiseks aega veel poolteist aastat. Järgmised Esinduskogu valimised toimuvad 2018.a. sügisel. Teatavasti valitakse Esinduskogu neljaks aastaks üleriiklikel demokraatlikel valimistel, kus kõik piirkonnad saavad valida oma esindajad.

  REL juhatuse esimeheks valiti tagasi Sirle Sööt.
  Juhatusse valiti :
  – Stockholmist Jaak Akker, Inga Leesment, Maire Martsoo, Peeter Pütsep, Evelin Tamm,
  – Lõuna-Rootsist Meeme Nugin, Kätlin Songisepp Osasuyi, Eevi Voit,
  – Põhja-Rootsist Indrek Aunver ja Tiia Grenman,
  – Lääne-Rootsist Kaja Jakobsen, Meeri Lepik, Aili Salve,
  – Ida-Rootsist Birgit Ellermäe,
  – Kesk-Rootsist Merike Lundström ja Kee Kallastu.

  Rootsi Eestlaste Liidu tegevus kasvab ja areneb tänu kõikidele aktiivsetele eestvedajatele ja kaasalööjatele üle Rootsi. Siirad tänusõnad Esinduskogu nimel teile kõigile! REL juhatus püüab omalt poolt igati kaasa aidata, et meie ühises ”mesipuus” oleks kõikide osakondade ja liikmesorganisatsioonide liikmetel hea toimetada ja uusi suhteid ning võrgustikke luua. Uued üksikliikmed ja liikmesorganisatsioonid on alati REL-i oodatud!

  Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta annab võimaluse kaasata organiseeritud eestlaskonna tegevusse ka kõiki neid, kes kas vähese eesti keele oskuse või muul põhjusel on eestlaskonna tegevustest kõrvale jäänud. Nii Estival kui kultuuriradade uurimise projekt on mitmekeelsed ja annavad suurepärase võimaluse koostööks erinevate generatsioonide, siin sündinute ja hiljuti siia kolinud eestlaste vahel. Jõudu tööle Eesti Vabariigi juubeliaasta ettevalmistusteks!

  SIRLE SÖÖT
  REL esimees

  REL tegevusaruanne 2016 ja REL tegevuskava 2017.

  Eelmine artikkelÜEKN pidas oma täiskogu Stockholmis
  Järgmine artikkelRootsi eelistab endiselt bilateraalset kaitsekoostööd NATOga liitumisele