Deklaration om Rysslands krig i Ukraina

562

In English: Statement on Russia´s War on Ukraine

Det oprovocerade och brutala krig som Putins Ryssland har utlöst mot Ukraina är ett ont som inte setts i Europa sedan andra världskriget. Världen är förfärad över de överlagda attackerna och massakrerna i Bucha, Mariupol, järnvägsstationen i Kramatorsk och på andra håll i landet. Sjukhus, skolor och hem förstörs. Kvinnor och flickor våldtas av ryska soldater, och civila torteras, avrättas och samlas ihop och deporteras till Ryssland. Varje dag för med sig nya krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

Putin har grovt missbedömt det ukrainska folkets vilja att försvara sitt hemland och att överleva. Han vinner inte detta krig och får inte tillåtas göra det. Om Putins regim inte stoppas nu kommer den att fortsätta mörda ukrainare och sprida sin ondska till andra delar av Europa.

Estniska Världsrådet (EWC, ÜEKN) uppmanar Europeiska Unionen, NATO och dess allierade att:

 • Utreda och åtala Putin och andra ryska krigsförbrytare för brott mot mänskligheten
 • Utvisa alla ryska diplomater omedelbart
 • Avsluta Rysslands medlemskap i FN:s säkerhetsråd
 • Förse Ukraina med flygplan, luft- och antimissilförsvarssystem, stridsvagnar, artilleri och de sofistikerade vapen som man efterfrågar
 • Maximera sanktionerna för att omfatta all import av energi från Ryssland
 • Frysa ryska tillgångar och få Ryssland att betala skadestånd till Ukraina
 • Etablera en permanent avskräckningsstyrka från NATO i Baltikum

Världen vände bort blicken från ryska grymheter i Groznyj och Aleppo och stod som åskådare när Putin tvångsannekterade Krim, Donbas, Sydossetien, Abchazien och Transnistrien. Den fria världen måste leva upp till sitt åtagande “Aldrig mer” efter andra världskriget och gemensamt stoppa Rysslands urskillningslösa slakt av oskyldiga människor genom förintelsekriget mot Ukraina.

Aho Rebas
Ordförande för ÜEKN  
es.oo1716467040hay@s1716467040abero1716467040ha1716467040                                                   

Reet Sehr
Ordförande för ÜEKNs utrikespolitiska kommitté 
moc.l1716467040iamg@1716467040rhes.1716467040teer1716467040


Statement on Russia’s War on Ukraine

The unprovoked and brutal war that Putin’s Russia has unleashed on Ukraine is an evil not seen in Europe since World War II. The world is horrified by the premeditated attacks and massacres in Bucha, Mariupol, the railway station in Kramatorsk, and elsewhere in the country. Hospitals, schools and homes are being destroyed. Women and girls are raped by Russian soldiers, and civilians are tortured, executed and forcibly rounded up and deported to Russia. Every day brings new war crimes and crimes against humanity.

Putin has grossly miscalculated the will of the Ukrainian people to defend their homeland and survive. He is not winning this war and must not be allowed to do so. If Putin’s regime is not stopped now, it will continue to murder Ukrainians and spread its evil to other parts of Europe.

The Estonian World Council asks the European Union, NATO and its allies to:

 • Investigate and prosecute Putin and Russian perpetrators of war crimes and crimes against humanity
 • Expel all Russian diplomats immediately
 • Terminate Russia’s membership in the United Nations Security Council
 • Provide Ukraine with the aircraft, anti-air and anti-missile defence systems, tanks, artillery and sophisticated weaponry it is requesting
 • Maximize sanctions to include energy imports from Russia
 • Freeze Russian assets and make Russia pay reparations to Ukraine
 • Establish a permanent NATO deterrence force in the Baltics

The world averted its gaze from Russian atrocities in Grozny and Aleppo and stood by as Putin forcibly annexed Crimea, the Donbas, South Ossetia, Abkhazia and Transnistria. The free world needs to live up to its post-WWII commitment of “Never again” and remain united in stopping Russia’s indiscriminate slaughter of innocent people and war of annihilation against Ukraine. 

Aho Rebas
President 
Estonian World Council (ÜEKN)
es.oo1716467040hay@s1716467040abero1716467040ha1716467040   

Reet Marten Sehr
Chair, Foreign Policy Committee
Estonian World Coundil (ÜEKN)
moc.l1716467040iamg@1716467040rhest1716467040eer1716467040

Eelmine artikkelEesti keele intensiivkursused Tartus 2022 suvel
Järgmine artikkelMetsakodus olid noortetalgud