Tervitus REL esimehelt

1065
Sirle Sööt Foto Taave Sööt Vahermägi

På svenska: hälsning


Head rootsieestlased ja Eesti sõbrad!
 
2020 aasta jääb meile alatiseks meelde, kui suur kohanemise aasta. Need, kes mõtlesid välja, et 2020 võiks olla Eestis digikultuuri aasta, ei osanud ette näha, millise tähenduse see teema päriselt inimeste elus saab. 
 
Kui märtsis lahvatas Covid-19 pandeemia ja Stockholmi Eesti Kooli 75. juubeli tähistamine tuli ära jätta, mõtlesime ehk saab mai lõpus või septembris pidu tagant järgi pidada. Pandeemia mõiste tähendusest ja selle ulatusest ning tõsidusest oleme alles nüüd aasta lõpus aru saamas. Millal taas pidutseda saab, ei oska keegi öelda. 
 
Pandeemia on muutnud meid digivõimekaks ja sundinud leidma uusi nutikaid vorme, kuidas ühistegevust jätkata. Internet on meie päästja ja Zoom, Slack, Facebook jt kommunikatsiooniplatvormid parimad abilised. Nii kiiret ja vahetut üleriiklikku omavahelist infovahetust, kui praegu, ei ole varem olnud. Ei ole halba ilma heata. 
 
Rõõmustame ka selle üle, et sellel aastal sai peetud kaks Esinduskogu istungit, organisatsioonide kongress, hulgaliselt toimus loenguid ja seminare ning pagulaskirjanduse konverents virtuaalselt ja hübriidvormis. Kunagi varem pole 100 aasta juubelit tähistatud ega kooriproove tehtud virtuaalselt. Nüüd on meil see kogemus olemas. 
 
Me ei tohi siiski unustada, et kõik ei saa digitaalsest ja virtuaalsest seltsielust osa. Põhjuseid võib olla erinevaid. Seepärast peab Rootsi Eestlaste Liit oluliseks hoida alles paberil ilmuvat ajakirja Rahvuslik Kontakt.
 
Toimetus oli väga üllatunud, kui suursaadikult Margus Kolgalt saabus südantsoojendav kiri teatega, et ajakiri Rahvuslik Kontakt sai Eesti Välisministeeriumi 2020. aasta kodanikudiplomaatia tänukirja.
 
Rahvuslik Kontakt on olnud alates 1957. aastast eesti meele, keele ja kultuuri kandja ning edendaja Rootsis, aga ka siinse eestlaskonna jaoks oluliste teemade kajastaja ja sündmuste jäädvustaja. Samuti ei saa vähetähtsaks pidada ajakirja rolli Rootsi eestlaste vaimsel ja kultuurilisel ühendamisel,” kirjutas suursaadik Margus Kolga. Oleme väga tänulikud tunnustuse eest! 
 
Soovin omalt poolt tänada kõiki organisatsioonide eestvedajaid ja kaasaaitajaid oma aja ja energia jagamise eest eestluse hoidmiseks Rootsis. Täname kõiki liikmeid, kes liikmemaksudega on toetanud meie tegevust. Täname Rootsi riiki ja Eesti riiki, kelle toetusest suur abi üleriikliku tegevuse korraldamisel. 
 
Miski ei suuda asendada inimeste omavahelist otsekontakti. Helistame oma seltsikaaslastele, ka neile, keda me pole ammu näinud ja küsime, kuidas sul läheb?
 
Rahulikke jõule ja tugevat tervist kõigile!
Kohtumiseni uuel aastal, mil tähistame 30 aastat Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest.
 
Sirle Sööt
Rootsi Eestlaste Liidu
juhatuse esimees


Kära sverigeester och Estlands vänner!

2020 blir för oss alltid ihågkommen som den stora anpassningens år. De som kom på idén att just 2020 skulle vara digitalkulturens år i Estland kunde nog inte föreställa sig vilken betydelse den digitala kommunikationen kommer att få i våra liv i verkligheten.

När Covid-19 pandemin bröt ut i mars och Estniska Skolan var tvungen att ställa in 75 årsfirandet trodde vi att festen kan hållas i efterskott senare under våren eller under hösten. Pandemins omfattning håller dock först nu bli klar för oss. När vi åter kan festa står fortfarande skrivet i stjärnorna.

Pandemin har gjort oss digitalt kunniga och tvingat oss att komma på nya former för att fortsätta föreningsarbetet. Internet är vår räddning och Zoom, Slack, Facebook och andra kommunikationsplattformar våra viktigaste verktyg. Å andra sidan kan vi konstatera att så snabb och direkt kommunikation inom och mellan många av våra föreningar i landet har  aldrig funnits tidigare. Det finns ju inget ont som inte har något gott med sig.

Vi gläds åt att vi genom digitala kommunikationskanaler har kunnat hålla två representantskapsmöten, organisationernas kongress, ett stort antal föreläsningar och seminarier samt en konferens om estnisk exillitteratur. Aldrig tidigare har det hållits 100 års-jubileer eller körrepetitioner i digital eller hybridform. Nu har vi även den erfarenheten.

Vi får dock inte glömma att alla får av olika anledningar inte del av dessa digitala kanaler. Därför tycker Sverigeesternas Riksförbund att det är mycket viktigt att tiningen Rahvuslik Kontakt fortsätter att komma ut i pappersform.

Redaktionen blev glatt överraskad när ambassadören Margus Kolga meddelade att Rahvuslik Kontakt har förärats med Estlands Utrikesministeriums utmärkelse för medborgardiplomatin i form av ett tackbrev

 “Rahvuslik Kontakt har sedan 1957 stöttat estniskhet, det estniska språket och den estniska kulturen i Sverige samt haft stor betydelse för att belysa och dokumentera de viktiga frågorna för det estniska samhället i Sverige. Tidskriften har inte minst haft en andligt och kulturellt förenande roll”, skriver ambassadör Margus Kolga

Vi är mycket tacksamma för utmärkelsen!

Jag själv skulle vilja tacka alla företrädare och eldsjälar i de våra organisationer för deras tid och energi i det estniska föreningsarbetet i Sverige. Vi tackar också alla medlemmar för deras stöd, inte minst genom den årliga medlemsavgiften. Vi är även tacksamma för för det statliga stödet vi erhåller från Sverige och Estland, vilket i hög grad underlättar vårt rikstäckande arbete.

Inget kan dock ersätta direkta kontakter människor emellan. Ring till era föreningskamrater som ni inte har haft kontakt med på länge och fråga, hur går det? 

God Jul och på er alla och låt oss behålla hälsan!

Vi möts nästa år, när vi bl a firar 30 sedan återupprättandet av Estlands självständighet. 

Sirle Sööt
Ordförande
Sverigeesternas Riksförbund

Eelmine artikkelRahvuslik Kontakt nr 234 tellijate postkastides
Järgmine artikkelSuvekodu 2021 laste ja personali registreerimine on alanud