Tule, kandideeri Rootsi Eestlaste Liidu XVII Esinduskogusse!

3257

Kandidaatide registreerimine toimub kuni 19. septembrini.

REL ja REL Esinduskogu

REL Esinduskogu on pika ajalooga demokraatlik institutsioon, mis on terve oma tegevuse vältel olnud Rootsi Eestlaste parlamendiks, kohaks kus Rootsis elavate eestlaste esindajad- saadikud saavad oma hääle kuuldavaks teha. Ajaloo vältel on fookus muutunud, tegeledes varem rootsieestlaste elukorralduse ja murega kodumaa saatuse pärast, nüüd on tähtsamaks muutunud eesti keele ja kultuuripärandi säilitamine, ühistegevuse edendamine ning ühiste kinnisvarade alalhoidmine Rootsis. Eestlaskond Rootsis on alati olnud kirev ja hästitoimiv ning sel on olnud mitmed keskorganisatsioonid. Tänaseks on nendest alles jäänud vaid REL, olles ühtlasi nii üksikliikmetega üleriiklik vabaühendus kui ka organisatsioonide liit.

REL Esinduskogu on ühtlasi ka REL-i kõrgeim juhtorgan, mille istungid toimuvad kord aastas aprillis üldjuhul Stockholmis. Nii on võimalus REL osakondade ja liikmesorganisatsioonide esindajatel ning teistel aktiivsetel eesti asja ajajatel üle Rootsi ka füüsiliselt kokku saada. Ühiselt arutatakse neid teemasid, mis vastaval ajahetkel on rootsieestlaskonnale olulised. Millised on need olulised küsimused sõltub saadikutest endist ja nendest huvigruppidest, keda nad esindavad. Saadikute reisikulud istungitele kompenseeritakse.

REL Esinduskogu saadikuks kandideerimine

Esinduskogu saadikuks võib kandideerida iga REL liige ja REL liikmesorganisatsiooni liige, kes on valimiste viimasel hääletuspäeval vähemalt 18-aastane. Kandidaatide registreerimine on alanud ja kestab kuni 19. septembrini.

Saadikuks kandideerimiseks:
– täida kandidaadi esitamiskiri SIIN
– saada endast foto e-posti teel es.an1716346559retse1716346559egire1716346559vs@of1716346559ni1716346559.

Kui sa soovid kandideerida, aga ei ole kindel kas sa oled REL või selle liikmesorganisatsiooni liige, võta palun ühendust REL bürooga es.an1716346559retse1716346559egire1716346559vs@of1716346559ni1716346559.

25. augusti seisuga on RELi liikmeteks järgnevad organisatsioonid: Lõuna-Rootsi Eesti Maja Ühing, Eesti Keeleklubi Göteborgis, Eesti Laste Abistamisühing (ELA), Eesti Skaudijuhtide Kogu Rootsis (Metsakodu), Göteborgi Eesti Segakoor, Narva Veteranid, Eskilstuna Eesti Selts, Eskilstuna-Haapsalu Sõprusühing, Klubi Estetic, Stockholmi Eesti Huvikool, Stockholmi Eesti Segakoor ja Estivali Ühing ning Eesti Rahvakunsti Huviring ”Triinu”, Stockholmi Eesti Lasteaed, Eesti Kooli Seeniorid, Eesti Teaduslik Selts, Eesti Golfiselts Rootsis, Eesti Keele Selts Boråsis.

Valimiste Peakomitee vaatab üle laekunud kandidaadi esitamiskirjad, kontrollib kandidaadi valimisõigust ja kas kandidaadi esitamiskiri on nõuetekohaselt täidetud. Vajadusel palutakse kandidaadil esitamiskirja täiendada. Oktoobrikuus avaldatakse Valimiste Peakomitee poolt kinnitatud kandidaatide nimekiri REL kodulehel ja kandidaate tutvustatakse Eesti Päevalehes.

Hääletamine toimub 1. – 30. novembril

REL Esinduskogu liikmed valitakse vabadel valimistel üldise, ühetaolise ja otsese valimisõiguse alusel salajasel hääletamisel. Valimised toimuvad 1. – 30. novembril. Valimistel võivad oma hääled anda kõik, kes on REL või selle liikmesorganisatsiooni liikmed ja kes on valimiste viimasel hääletuspäeval vähemalt 18- aastased.

Kuna Esinduskogus on 40 kohta, saab iga valija anda oma hääle kuni 40 kandidaadi poolt. Üleriikliku esindatuse tagamiseks osutuvad automaatselt Esinduskogusse valituks kolm kõige rohkem hääli saanud kandidaati igast valimisringkonnast. Ülejäänud mandaadid jagunevad üldise häälejaotuse alusel.

REL Esinduskogu on eestlaskonna jaoks tähtis foorum. Seepärast loodame rohket osavõttu valimistel ja kutsume RELi ja selle liikmesorganisatsioonide aktiivseid liikmeid kandideerima.

VALIMISTE PEAKOMITEE

Eelmine artikkelNew Baltic Sea Generation
Järgmine artikkelSugen att lära dig estniska?