prof. Martin Ehala arutles teemal kuidas rahvad tekivad ja kaovad

1834

Reedel, 1.detsembril kell 18 oli võimalus kuulata Stockholmi Eesti Majas prof. Martin Ehala ettekannet “Kuumad ja külmad kooslused: kuidas rahvad tekivad ja kaovad”.

Ettekanne analüüsis ajaloost ja kaasajast pärit näidete põhjal, kuidas kollektiivsed identiteedid tekivad ja kuidas neid kasutatakse ühtekuuluvustunde loomiseks. Tugeva ühtekuuluvustundega kooslused on võimelised aktiivselt tegutsema rühma tuumväärtuste nimel. Külmad kooslused toimivad liikmete isikliku kasu saamise soovist või karistuse vältimise kartusest. Ajaloo areenilt võib kaduda niihästi kuumi kui ka külmi kooslusi, kuid põhjused on erinevad. Ettekande aluseks oli Martin Ehala värske raamat “Signs of identity. The anatomy of belonging”.

Eesti Teaduslik Selts Rootsis tähistas traditsiooniliselt 1. detsembril emakeelse ülikooli aastapäeva aktuse ja piduliku õhtusöögiga. Lisaks prof. Martin Ehalale esinesid aktusel Toomas Tuulse ja Kairi Ilison. Toomas Tuulse esitas klaveril Heino Elleri, Arvo Pärdi ja Eduard Tubina loomingut. Kairi Ilison deklameeris luulet Marie Underilt ja Uno Merestelt.

Sirle Sööt
es.an1721880753retse1721880753egire1721880753vs@to1721880753os.el1721880753ris1721880753

Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse professori Martin Ehala vastne raamat “The Signs of Identity: The Anatomy of Belonging” (New York: Routledge, 2017) pakub välja uue algupärase identiteediteooria, mida autor nimetab identiteedi märgiteooriaks. Selle kohaselt on iga identiteet oma olemuselt märk, nii nagu märgi mõistet kasutatakse semiootikas ja keeleteaduses. See tähendab, et identiteedil nagu teistelgi märkidel on kaks poolt – tähistaja ja tähistatav.

Tähistaja on mingi empiiriliselt tajutav signaal, mis viitab teatud kindlale identiteedile, tähistatav on tähenduste hulk, mis seda identiteeti iseloomustab. Sõnastatud teooriast saab tuletada olulisi järeldusi identiteedi olemuse kohta, neist kõige olulisem on see, et inimene ja identiteet ei ole sama asi, nad pole lahutamatud. Identiteet ei ole see, mis inimene on; identiteet on miski, mis inimesel on.
Allikas: ERR Martin Ehala uue raamatu arutelu avas pop-up seminaride sarja 

 

Eelmine artikkelAndres Maimik & Rain Tolk #NÖFF-il oma filmiga “Minu näoga onu”
Järgmine artikkelKlubi Estetic tähistas Soome 100. juubelit soome tango – ja diskoõhtuga