Prof. Tarmo Soomere valiti Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis auliikmeks

3950
ETSR esimees Evelin Tamm ja Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere 10.12.2016 Stockholmi Eesti Majas

Professor Tarmo Soomere vald till hedersledamot i ETSR


 

 

Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere valiti Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis auliikmeks

Eesti Teaduslik Selts Rootsis (ETSR) üldkoosolek valis neljapäeval 9. veebruaril Stockholmi Eesti Majas Eesti Teaduste Akadeemia presidendi professor Tarmo Soomere seltsi auliikmeks. ETSR abijuhataja Sirle Sööt  tõstis otsust motiveerides esile Tarmo Soomere kui väljapaistva ja teeneka Eesti teadlase, kes on lisaks oma teadustööle pälvinud erilist tunnustust teaduse ja tehnoloogia populariseerijana ning avalikkuse kaasajana.

Üldsusele tuntuks sai akadeemik Tarmo Soomere 2005.a. jaanuaritormiga kaasnenud Pärnu üleujutuste täpse ennustajana. Ainsana teavitas ta avalikkust oodatavast meretõusust ja sellega kaasneda võivatest tagajärgedest. Soomere juhtis tähelepanu Eesti riigi nõrkustele loodusõnnetuste vastu valmistumisel ja nende saabumise ennustamisel.

Eesti Teaduslik Selts Rootsis on 1945. aastal asutatud Eesti teadlasi ja akadeemikuid ühendav organisatsioon. Seltsil on 82 liiget, nende hulgas akadeemikuid, professoreid, emeriitprofessoreid, teadlasi, doktorande, haritlasi ja teadusehuvilisi. Varasemalt on seltsi auliikmeks valitud TA akadeemik ja endine president Jüri Engelbrecht ning Uppsala ülikooli soome-ugri keelte professor Raimo Raag.

Tarmo Soomere teadustegevusest saab lugeda Eesti Teaduste Akadeemia kodulehelt, Eesti Teadusinfosüsteemi portaalilt, Veebiakadeemiast ning ajakirjast Horisont.  

Evelin Tamm,
ETSR juhataja
es.an1716465892retse1716465892egire1716465892vs@mm1716465892atnil1716465892eve1716465892
www.etsr.se

Tarmo Soomere, ordförande för Estlands Vetenskapsakademi vald till hedersledamot i Estniska Lärdomssällskapet i Sverige.

PRESSMEDDELANDE

10.02.2017 

Estniska Lärdomssällskapet i Sverige (ETSR) beslutade på sitt årsmöte den 9/2 2016 att välja ordföranden för Estlands Vetenskapsakademi, professor Tarmo Soomere till hedersledamot i ETSR. Vice ordförande i ETSR, Sirle Sööt lyfte i sitt motivationstal fram Tarmo Soomere som en framstående och meriterad vetenskapsman som förutom sitt vetenskapliga arbete särskilt har uppmärksammats för sitt arbete med att popularisera vetenskap och teknologi.

Akademiledamoten Tarmo Soomere blev känd för den bredare allmänheten genom att förutspå den stora översvämningen i Pärnu i samband med januaristormen 2005. Han var ensam om att varna allmänheten om den väntade höjningen av havsvattennivån och vad det kan leda till. Soomere uppmärksammade estniska statens bristande förmåga att förbereda sig naturkatastrofer samt att kunna förutspå sådana.

Estniska Lärdomssällskapet i Sverige (ETSR) grundades 1945 i Sverige och förenar estniska veteskapsmän och akademiker i Sverige. ETSR har 82 ledamöter, däribland akademiledamöter, professorer, professorer emeriti, forskare, doktorander, akademiker och vetenskapsintresserade. Sedan tidigare har som hedersledamöter i ETSR blivit invalda akademiledamoten och tidigare ordföranden i Estlands Vetenskapsakademi, Jüri Engelbrecht, samt professorn i finsk-ugriska språk vid Uppsala Universitet, Raimo Raag.

På fotot: Evelin Tamm, ordförande för ETSR och Tarmo Soomere, ordförande för Estlands Vetenskapsakademi, den 1/12 2016 i Estniska Huset i Stockholm i samband med firandet av årsdagen för estniskspråkig universitetsutbildning. Foto: Sirle Sööt  

Kontakt

Evelin Tamm,
Ordförande för Estniska Lärdomssällskapet i Sverige (ETSR)
es.an1716465892retse1716465892egire1716465892vs@mm1716465892atnil1716465892eve1716465892
www.etsr.se

Eelmine artikkelNaisliikumise juhi Marie Reisiku sünnist möödus 130 aastat
Järgmine artikkelEesti kaitseminister Margus Tsahkna käis Stockholmis