Estniska för nybörjare i Stockholm

2430

Den 28/9 startar åter vår populära kurs i estniska, under ledning av Uno Schultz. Under tio lektioner ges en inblick i grunderna i det estniska språket. Till studiematerial används bl a den nyaste upplagan av läroboken “E nagu Eesti”. Se även http://enagueesti.ee/

Anmäl intresse till info@sverigeesterna.se eller ring Sverigeesternas kansli på 08-21 66 49.