Me seisame üksteise kõrval- rootsieestlased ja Eestimaa sõbrad- sellel ajaloolisel tähtpäeval ning tähistame üheskoos Eesti Vabariigi 100. juubelit.

Rootsi Eestlaste Liidu – rootsieestlaste ainsa üleriigilise keskorganisatsiooni esimehena tahaksin tänada kõiki, kes on läbi aegade aidanud kaasa rootsieestlaste demokraatlikule organiseerumisele ja kes on väärikalt esindanud eestlaskonda kui rahvusgruppi Rootsis.

Lubagem välja öelda täna, sellel ajaloolisel päeval, minu viis südamesoovi rootsieestlastele. 

Iga eestlane Rootsis võiks kuuluda vähemalt ühte eesti organisatsiooni ja aidata kaasa selle tegevusele. Sügav kummardus neile, kes aktiivselt löövad kaasa mitmetes organisatsioonides ja hoolitsevad organiseeritud tegevuse jätkusuutlikkuse eest!

Hoiame kokku, sest meid on vähe! Jätame kõrvale oma ego ja keerulised suhted isiklikul tasandil. Oleme asjalikud ja objektiivsed. Mõtleme ja ütleme MEIE, mitte MINA. Mõtleme oma kogukonnale kui tervikule – Stockholmi eestlased, Boråsi eestlased, Lääne-Rootsi eestlased jne.

Hoiame eesti keelt! Õpetame oma lastele ja lastelastele eesti keelt. Alustame sellest, et me räägime oma lastega omas keeles. Julgustame teistest rahvustest elukaaslasi õppima eesti keelt. ”Mina oskan sinu keelt, õpi sina minu keelt!” Keeleoskus avab ukse kultuuriruumi ja suhetesse ning muudab meie elu rikkamaks, avaramaks. Kui eesti keele õppimisvõimalusi meie piirkonnas ei ole, loome ise keeleklubi Göteborgi, Boråsi, Umeå, Lundi, Norrköpingi, Eskilstuna eeskujul!

Hoiame kultuuripärandit! Paneme kirja traditsioonid ja mälestused. Märgime fotodel inimesed ja sündmused. Kogume, hoiame ja jagame teadmisi. Märgistame üheskoos eestlaste kultuurirajad Rootsis, mida meie järglased saaksid nutitelefon käes avastada.

Ehitame sildu Eesti ja Rootsi vahel, eestlaste ja rootslaste vahel ning globaalsete eestlaste vahel üle maailma. Ehitame infosildu. Vahendame kontakte. Edendame koostööd. Mõtleme ja räägime kaasa, kuidas muuta Eestit ja Rootsit veel paremaks. Mida meil on üksteiselt õppida? Mida koos ära annab teha?

Kõige tähtsam tänasel päeval on fakt, et Eesti on vaba!

Meie ülesanne on mäletada tänutundega neid, kes on aidanud Eesti riigi luua ja kes on võidelnud Eesti taasiseisvumise eest. Meie ülesanne on jutustada edasi Eesti vabaks saamise lugu. Eestist põgenemise lugusid. Lugusid vabadusvõitlusest. Me peame rääkima ja selgitama. Kui vaja, siis sekkuma, et ajaloo õudused enam ei korduks.

Vaba Eesti vajab meid – iga eestlast ja Eestimaa sõpra, kes elab võõrsil. Ta vajab meie toetust. On see siis meie esivanemate kodukoht või viimane puhkepaik, mille eest on vaja hoolt kanda. On need suhted meie sugulaste ja hõimlastega. Või hoopis meie kontaktid, teadmised või oskused, mida saame Eestiga jagada ka võõrsil elades.

Kõige tähtsam on hoolitseda selle eest, et meil endil, meie lastel ja lastelastel oleks side oma juurtega. Üksinda on raske. Selleks me siin olemegi, et üheskoos, üksteisele toeks olles, tähistada Eesti Vabariigi sünnipäeva ja hoida alal eesti keelt ja kultuuri ning sidet Eestiga! 

Hoiame Eestit! Oma meeltes ja südames!

Sirle Sööt
Rootsi Eestlaste Liidu esimees
24.02.2018 Stockholmi Eesti Majas