Silt: #estetic

Klubi Estetic aastakoosolek

Klubi Estetic liikmed on oodatud aastakoosolekule teisipäeval, 27. detsembril kell 17.00 Zoomis.  Osalemiseks vajalik registreerimine hiljemalt 26. detsembril moc.l1716465688iamg@1716465688toos.1716465688elris1716465688.  PÄEVAKORD Koosoleku avamine / Mötets öppnande Koosoleku juhataja, sekretäri, protokolli kinnitajate...
- REKLAAM -
Toetage Tartu Ülikooli stipendiumifondi Ukraina üliõpilastele!
Edasi.org

UUEMAD LOOD