Silt: #estetic

Klubi Estetic aastakoosolek

Klubi Estetic liikmed on oodatud aastakoosolekule teisipäeval, 27. detsembril kell 17.00 Zoomis.  Osalemiseks vajalik registreerimine hiljemalt 26. detsembril moc.l1702273595iamg@1702273595toos.1702273595elris1702273595.  PÄEVAKORD Koosoleku avamine / Mötets öppnande Koosoleku juhataja, sekretäri, protokolli kinnitajate...
- REKLAAM -
Toetage Tartu Ülikooli stipendiumifondi Ukraina üliõpilastele!
Edasi.org

UUEMAD LOOD