Avaleht Kalender Klubi Estetic aastakoosolek

Klubi Estetic aastakoosolek

Klubi Estetic liikmed on oodatud aastakoosolekule
teisipäeval, 27. detsembril kell 17.00 Zoomis. 

Osalemiseks vajalik registreerimine hiljemalt 26. detsembril
moc.l1716340367iamg@1716340367toos.1716340367elris1716340367

PÄEVAKORD

 1. Koosoleku avamine / Mötets öppnande

 2. Koosoleku juhataja, sekretäri, protokolli kinnitajate (2) ning häältelugejate (2) valimine. / Val av mötets ordförande, sekreterare, protokollets justerare (2) tillika rösträknare (2).

 3. Päevakorra kinnitamine / Fastställande av dagordningen

 4. Klubi tegevus- ja majandusaruanne. / Föreningens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

 5. Juhatuse vastutusest vabastamine. / Ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Juhatuse valimised / Val av styrelse

 7. Juhatuse allkirjaõiguslike isikute valimine / Val av firmatecknare inom styrelsen
 8. Audiitori valimine üheks aastaks / Val av revisor för ett år

 9. Valimistoimkona valimine / Val av valberendningen

 10. Liikmemaksu määramine / Fastställande av medlemsavgift

 11. Muud küsimused / Övriga frågor

  11.1. Tulevased üritused / Kommande evenemang

 12. Koosoleku lõpetamine / Mötets avslutande
Tags:

Kuupäev

27 dets. 2021
Expired!

Aeg

17:00

Toimumiskoht

ZOOM
Veebileht
https://www.zoom.us/