Intensivkurser i estniska vid Tartu universitet sommaren 2023

3909
Tartu ülikool

REL eesti keele intensiivkursused Tartu ülikoolis 2023 suvel


 

Vill du lära dig estniska från grunden eller utveckla dina redan befintliga kunskaper i det estniska språket? Kom på intensivkurs i sommar! I samarbete med Tartu universitet erbjuder Sverigeesternas Riksförbund en veckas intensivkurs i estniska. Kurserna leds av erfarna lärare från universitet. Undervisningen sker i ett lagom ansträngande tempo där teori och praktik varvas med trevliga utflykter, teaterbesök, språkcaféer och filmkvällar.

7 – 11 augusti: A, B eller C- nivå

Priset är 2 000 kr.
Medlemmar i Sverigeesternas Riksförbund får rabatt med 200 kr.

ANMÄLAN

Sverigeesternas Riksförbund
Utskott för språkfrågor
+46 72 519 04 80
es.an1721881980retse1721881980egire1721881980vs@of1721881980ni1721881980


Welcome to the Estonian language summer course at the Institute of Estonian and General Linguistics of the University of Tartu!

The program “Estonian language in a cultural context” (HVEE.TK.098, 52 hours) takes place in three groups according to language proficiency level. Teachers Tiina Kikerpill, Maarika Teral and Sirje Rammo await their new and old students in the second week of August (7.08 – 11.08.2023).

In the intensive course, attention is paid to all sub-skills (writing, reading, listening, speaking) using the communicative language learning method. Students can develop their knowledge of the Estonian language, grammar and vocabulary, as well as improve their knowledge of Estonian culture and way of life.

Contact learning in the classroom takes place every day for 4 academic hours (from Monday to Friday usually from 10:00 a.m. to 2:00 p.m.), in addition to independent work (including tasks in the language environment), an excursion with a cultural program and the possibility of visiting a language cafe on two afternoons.

For a cultural outing, this year’s group will take a trip to Viljandi on August 10, where we will watch the family show “Big Boy and Little Boy”. The tickets and the bus have been booked, the teachers will give more information about the trip and tickets already in August at the beginning of the course.

We welcome all Estonian language learners to the language cafe, regardless of language proficiency level – we can find everyday activities for everyone.

We will send the detailed program of the summer course including information about the rooms at the beginning of August.

See you in Tartu!

Teachers Tiina Kikerpill, Maarika Teral and Sirje Rammo
Specialist for Academic Affairs, Ülle Niin


REL pakub juba 27. aastat järjest koostöös Tartu ülikooliga suviseid eesti keele intensiivkursuseid kõigile huvilistele. Kursused toimuvad üle inglise keele ja õppida saab nii alg-, kesk- kui ka edasijõudnute tasemel. Keeletundidele lisaks on keelekohvik, ekskursioonid, teatrietenduse või kontserdi külastus. 

Kursused toimuvad 7.–11. august A, B, C tasemetel.

Hind 2 000 kr üks nädal. REL liikmetele soodustus -200 kr.

REGISTREERIN

REL keelekomisjon
es.a1721881980nrets1721881980eegir1721881980evs@o1721881980fni1721881980+46 72 519 04 80

Tere tulemast Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituuti eesti keele suvekursusele!

Ühe- ja kahenädalased suvekursused toimuvad Tartus igal aastal augustikuus, kutsudes vanu ja uusi eesti keele huvilisi oma mõnusa õhkkonna ning just iga grupi soovide järgi valitud teemaderingiga. Esimesel kohtumisel jagatakse õppijad kolme rühma vastavalt keeleoskustasemele. Algtaseme keeletundides on vajadusel abiks selgitused inglise keeles. Õppijate seas menukad on ka ühised väljasõidud, kontserdi- ja teatrikülastused,

2023. aasta suvekursuse info:

Programm „Eesti keel kultuurikontekstis“ (HVEE.TK.098, 52 tundi) toimub kolmes rühmas vastavalt keeleoskustasemele. Õpetajad Tiina Kikerpill, Maarika Teral ja Sirje Rammo ootavad oma uusi ja vanu õpilasi augusti teisel nädalal (7.08 – 11.08.2023) Tartus Jakobi 2 õppehoones. Esmane registreerumine toimub Rootsi Eestlaste liidu kaudu, õppijad jagatakse kursuse esimesel päeval kolme gruppi vastavalt keeleoskustasemele.

Intensiivkursusel pööratakse tähelepanu kõigile osaoskustele (kirjutamine, lugemine, kuulamine, rääkimine), kasutades kommunikatiivse keeleõppe meetodit. Õppijad saavad arendada oma eesti keele oskust, grammatika ja sõnavara tundmist, aga ka täiendada oma teadmisi eesti kultuuri ja elulaadi kohta. Kontaktõpe klassiruumis toimub iga päev 4 akadeemilist tundi (esmaspäevast reedeni harilikult kell 10.00-14.00), sellele lisandub iseseisev töö (sh ülesanded keelekeskkonnas), kultuuriprogrammiga väljasõit ja keelekohviku külastamise võimalus kahel õhtupoolikul.

Kultuuriliseks väljasõiduks võetakse tänavuse grupiga 10. augustil ette retk Viljandisse, kus vaatame kogupereetendust „Suur Boy ja Väike Boy“. Piletid ja buss on broneeritud, rohkem infot sõidu ja piletite kohta annavad õpetajad juba augustis kursuse algul.

Keelekohvikusse ootame kõiki eesti keele õppijaid, olenemata keeleoskustasemest – leiame ühised tegevused kõigile.

Suvekursuse täpsustatud kava koos ruumide infoga saadame registreerunutele augusti algul.

Kohtumiseni Tartus!

Õpetajad Tiina Kikerpill, Maarika Teral ja Sirje Rammo
Õppekorraldaja Ülle Niin

Eesti keele õpilased intensiivkursustel Tartus 2019 Foto: Maria Gerdås
Eesti keele õpilased Tartus 2019 Foto: Ülle Niin

Eelmine artikkelLi Bennich Björkman presenterade sin nya bok “Bakom och bortom järnridån”
Järgmine artikkelMarie Under 140 rändnäitus jõudis Göteborgi