Öppet brev från Baltiska samarbetsgruppen i Sverige

628

Till regeringar och regeringschefer, ledare för parlament och partier, lokala myndigheter och media i Sverige och världen.

Folken i de baltiska staterna har varit under rysk/sovjetisk ockupation i många år och förstår värdet av frihet och konsekvenserna av långvarig ockupation och förtryck. Vi stödjer det självständiga Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

Ukraina kämpar för närvarande inte bara för sin egen, utan även för hela Europas framtid och kommande generationers frihet.

Vi uppmanar den svenska regeringen att införa de strängaste möjliga sanktionerna mot Ryssland, inklusive Rysslands avstängning från SWIFT-systemet och politisk isolering. Vi uppmanar den svenska regeringen att bistå folket i Ukraina med akut politisk, ekonomisk och humanitär hjälp, inklusive stöd till det nationella försvaret.

Vi ber regeringen att fördöma Rysslands grundlösa aggressiva agerande mot Ukraina, och hot mot de baltiska staterna och Europa som helhet. Dessa aggressionshandlingar är oacceptabla och ett tydligt brott mot internationell lag, mot alla internationella normer.

Än i dag minns vi måndagsrörelsen med respekt och stor tacksamhet – de demonstrationer som hölls i Sverige varje måndag på Norrmalmstorg i Stockholm och många andra orter i Sverige från mars 1990 till september 1991 och som visade stöd för de baltiska ländernas kamp för att återfå sin självständighet från Sovjetunionen. Nu är folket i Ukraina i stort behov av vårt stöd!

Vi måste arbeta tillsammans för att säkra Europas framtid och försvara de grundläggande värdena såsom frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och internationella överenskommelser.

Stockholm den 25 februari 2022

Litauiska Riksförbundet, LBS
Letternas Riksförbund i Sverige, ZLA
Sverigeesternas Riksförbund, REL
Estlandssvenskarnas kulturförening-Svenska Odlingens Vänner (SOV)
Svensk-Lettiska Föreningen, SLF

Kontakt:
Baltiska samarbetsgruppen i Sverige, e-post: moc.l1716467629iamg@1716467629toos.1716467629elris1716467629
Facebook Baltiska samarbetsgruppen

Eelmine artikkelVaata EV 104 tähistamist Stockholmis / Livesändning från Musikaliska
Järgmine artikkelEesti keele intensiivkursused Tartus 2022 suvel