Johan Kõppu nimelise Eesti Kapitali toetusvoor on avatud!

393

Johan Kõppu nimeline Eesti Kapital loodi 1949. a. peapiiskop Johan Kõppu 75-aasta sünnipäevaks. Eesti Kapitali eesmärk on abistada eesti lapsi, noori ja õpilasi, et nad kujuneksid ühiskonna ja eesti rahva headeks liikmeteks. Selleks toetab Eesti Kapital

  1. üld- ja kutsehariduse saamist
  2. noorte isetegevust, enesearendamise üritusi ja organisatsioone
  3. noorte ja õpilaste edasiõppimist, eriti usuteaduse alal
  4. noorte maailma- ja eluvaadet arendava kirjanduse väljaandmist.

Vastavad sooviavaldused koos lähema motivatsiooniga, palutakse saata hiljemalt
24. veebruariks 2023 aadressil

Johan Kõppu nimeline Eesti Kapital
Box 45074
104 30 Stockholm

Eelmine artikkelTeaduslik Selts kutsub: Marju Taukar tõlketeadusest
Järgmine artikkelSommarkollot Suvekodu 2021 ”Naturens charm”