Tule, kandideeri rootsieestlaste Esinduskogusse!

650
Foto: Aili Suiste Rundin

XVIII ESINDUSKOGU VALIMISED
1.- 30. november 2022

Rootsi Eestlaste Liit valib sel sügisel uue 40 saadikust koosneva Esinduskogu,
mille mandaat kestab 2022-2026.

Kandidaatide esitamise aeg on 27. augustist 15. septembrini 2022.

Esinduskokku võivad kandideerida kõik Rootsis elavad eesti ühiskonda kuuluvad hääleõiguslikud isikud, kes on vähemalt 18 aastat vanad ja Rootsi Eestlaste Liidu või
selle liikmesorganisatsiooni liikmed 2022.a.

Kandidaadi esitamiskirja saab täita SIIN 
ja foto endast saata e-postiga es.an1716464101retse1716464101egire1716464101vs@of1716464101ni1716464101.
Teid aitab ja juhendab REL büroo.

Kandidaate tutvustame oktoobris.

1.-10. novembril toimub e- hääletamine. Seejärel algab hääletamine posti teel.
Hääletamine lõpeb 30. novembril.
Valimistulemused tehakse teatavaks 8. detsembril.

Stockholmis, 27. augustil 2022

VALIMISTE PEAKOMITEE
Helen Agah Silivask
Siim Aring
Indrek Saar
Kadri Saar
Pääro Ustav


REL ESINDUSKOGU VALIMISED 2022- Ettekanne Organisatsioonide kongressil 9.04.2022

Mis on REL Esinduskogu?

REL Esinduskogu on pika ajalooga demokraatlik institutsioon, mis on terve oma tegevuse vältel olnud Rootsi Eestlaste parlamendiks, kohaks kus Rootsis elavate eestlaste esindajad- saadikud saavad oma hääle kuuldavaks teha. Ajaloo vältel on fookus muutunud, tegeledes varem rootsieestlaste elukorralduse ja murega kodumaa saatuse pärast, nüüd on tähtsamaks muutunud eesti keele ja kultuuripärandi säilitamine, ühistegevuse edendamine ning ühiste kinnisvarade alalhoidmine Rootsis. Eestlaskond Rootsis on alati olnud kirev ja hästitoimiv ning sel on olnud mitmed keskorganisatsioonid. Tänaseks on nendest alles jäänud vaid REL, olles ühtlasi nii üksikliikmetega üleriiklik vabaühendus kui ka organisatsioonide liit.

REL Esinduskogu on ühtlasi ka REL-i kõrgeim juhtorgan, mille istungid toimuvad 1-2 korda aastas kevadel ja sügisel hübriidvormis Stockholmis või mujal. Nii on võimalus REL osakondade ja liikmesorganisatsioonide esindajatel ning teistel aktiivsetel eesti asja ajajatel üle Rootsi kokku saada. Ühiselt arutatakse neid teemasid, mis vastaval ajahetkel on rootsieestlaskonnale olulised. Millised on need olulised küsimused sõltub saadikutest endist ja nendest huvigruppidest, keda nad esindavad. Saadikute reisikulud istungitele kompenseeritakse.

Kuidas valimised toimuvad?

Valimiste Peakomitee vaatab üle laekunud kandidaadi esitamiskirjad, kontrollib kandidaadi valimisõigust ja kas kandidaadi esitamiskiri on nõuetekohaselt täidetud. Vajadusel palutakse kandidaadil esitamiskirja täiendada. Oktoobrikuus avaldatakse Valimiste Peakomitee poolt kinnitatud kandidaatide nimekiri REL kodulehel ja kandidaate tutvustatakse ajakirjas Rahvuslik Kontakt.

Hääletamine toimub novembris.

REL Esinduskogu liikmed valitakse vabadel valimistel üldise, ühetaolise ja otsese valimisõiguse alusel salajasel hääletamisel. 

Kuna Esinduskogus on 40 kohta, saab iga valija anda oma hääle kuni 40 kandidaadi poolt. Üleriikliku esindatuse tagamiseks osutuvad automaatselt Esinduskogusse valituks kolm kõige rohkem hääli saanud kandidaati igast valimisringkonnast. Ülejäänud mandaadid jagunevad üldise häälejaotuse alusel.

REL Esinduskogu on eestlaskonna jaoks tähtis foorum. Seepärast loodame rohket osavõttu valimistel ja kutsume RELi ja selle liikmesorganisatsioonide aktiivseid liikmeid kandideerima.

VALIMISTE PEAKOMITEE

 

Eelmine artikkelELA-s toimusid Eesti Noored Rootsis suvepäevad rahvaülikooliga
Järgmine artikkelEesti taasiseseisvumispäeva tähistamine