Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu uus esimees on Aho Rebas

1441
Aho Rebas 2017 ÜEKN täiskogul Stockholmis Foto: Aili Suiste Rundin

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) pidas 5.-6. detsembril oma täiskogu iga-aastast koosolekut, seekord virtuaalselt. Täiskogu valis ÜEKN uueks esimeheks Aho Rebase, kes muuhulgas on töötanud endise rahvastikuministri Urve Palo nõunikuna ning on aastast 2008 ÜEKN esindaja Eestis.

Aho Rebas on terve elu jooksul olnud aktiivne eesti organisatsioonides, tihti juhtivatel kohtadel: skautluses, suvekodudes, laulukoorides, koolides, kursustel, spordis, üliõpilasorganisatsioonides, poliitikas ja kultuuritegevuses. 2004-2006 oli Aho Rebas Rootsi Eestlaste Liidu esimees. Eestis on ta töötanud Kaitsejõudude Peastaabis, välisministeeriumis, riigikantseleis ja Haridus- ja Teadusministeeriumis. Rebas oli 2008-2009 rahvastikuminister Urve Palo nõunik ja aastast 2008 ÜEKN ametlik esindaja Eestis ja Rahvuskaaslaste programmi nõukogu liige.

ÜEKN peab oma peamiseks eesmärgiks infovahendust nii oma liikmesriikides toimuva eesti tegevuse kohta kui Eesti avalikkuse teavitamist mujal maailmas elavate eestlaste tegemistest.

ÜEKN, mis ühendab 11 riigi  – Ameerika Ühendriikide, Kanada, Rootsi, Inglismaa, Saksamaa, Austraalia, Läti, Leedu, Tšehhi, Ukraina ja Venemaa  – eestlaste keskorganisatsioone, on aastast 2018 teinud koostööd ka Eesti valitsusega, olles initsiaator ja aktiivne kaasarääkija loodava ülemaailmse eestluse programmi kujundamisel. 

Antud riiklik programm, mis esimest korda kaasab Eesti ühiskonnaellu ka väljaspool Eestit elavad inimesed, saab viimast lihvi rahvastikuministri Riina Solmani juhtimisel. Minister Solman ja globaalse Eesti nõunik Keit Spiegel olid virtuaalselt kohal ka Täiskogu koosoleku teisel päeval, tervitades üleilmseid eestlasi ja andes ülevaate globaalse eestluse programmist.

Kahe päeva jooksul arutas ÜEKN 34-liikmeline Täiskogu nii oma organisatsiooni struktuuriküsimusi kui seda, kuidas olla parem partner Eesti riigile välismaal elavate eestlaste esindamisel ja ühisesse inforuumi kaasamisel.

2020. aastal jätkas ÜEKN  teavitustööd 1944. a suurpõgenemise kohta, toetades Läänemaale mälestusmärgi püstitamist ning osaledes Vabamus toimunud infoseminari korraldamisel. 2019. a. sügisel esitas ÜEKN riigikogule taotluse  kuulutada 19. september riiklikuks suurpõgenemise mälestuspäevaks. 

2019. aastal üllitas ÜEKN Eesti Vabariigi juubelikingitusena oma ajaloost ja tegevusest raamatu “Eestlased laias maailmas. Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu liikmesmaade lugu”, raamatud kingiti Eesti valitsusele, riigikogu liikmetele ning väike kogus jõudis ka raamatupoodidesse.

Äsja valmis ÜEKNi uus veebileht, mis asub aadressil uekn.ee.

Kärt Ulman
ÜEKN tegevjuht
moc.l1716005366iamg@1716005366ofni.1716005366nkeu1716005366

ÜEKN täiskogu perepilt 2020. Foto Valev Laube
Eelmine artikkelTeaduslik Selts tähistas emakeelse ülikooli 101. aastapäeva
Järgmine artikkelVoldemar Varik (1920-1988), viimane torupillimees vabas maailmas