De små båtarna och den stora flykten

1666
Põgenikepaat Sjaustrus Foto: Anneli Karlsson

Den 19 november höll Mirja Arnshav ett föredrag “De små båtarna och den stora flykten” i Estniska Lärdomssällskapet i Sverige. Åtta personer deltog i Estniska Huset och 53 personer virtuellt via Zoom. 

Mirja Arnshav, en doktorand vid Stockholms univeristet, presenterade sin doktorsavhandling “De små båtarna och den stora flykten. Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar”.

Hennes studie om baltiska flyktbåtar handlar om affekt, där hon med inspiration från fenomenologin beskriver hur ting kan ha en förmåga att väcka tankar och känslor. Det andra handlar om arkeologiska narrativ och hur ett fokus på tingen kan ge en särskild slags förståelse av historien och nya perspektiv på den. Det tredje området, som även är studiens viktigaste inspirationskälla, är objektbiografin, som med tingen i fokus tar fasta på dessas sociala relationer och intresserar sig för hur de förändras över tid.

“Det är spörsmål som kretsar kring minne, affekt och materialitet och som också
tangerar diskussionen om det förflutnas närvaro i nuet,” säger Mirja Arnshav.

Studien har fokus på tre övergripande frågor:

  • Vilka är de båtar som anses vara baltiska flyktbåtar?
  • Vilka minnen och berättelser kan knytas till dem?
  • Vad betyder de för människor idag, och vad gör de med sin omgivning?
    Mirja Arnshav i Estniska Lärdomssällskapet i Sverige den 19 november 2020. Foto Sirle Sööt

    Lyssna på intervju med Mirja Arnshav HÄR

Doktorsavhandling finns i bokform kan laddas ner HÄR  eller köpas HÄR.

Mirja Arnshav driver tillsammans med Anna Arnberg förstudien Flykten från Baltikum vid Sjöhistoriska museet.

Estniska Lärdomssällskapet i Sverige


Mirja Arnshav, Stockholmi ülikooli doktorand, tutvustas Eesti Teaduslikus Seltsis Rootsis oma doktoritööd “Need väiksed paadid ja see suur põgenemine”. Tema uurimistöö eesmärk on säilinud põgenikepaatidest luua arheoloogiline narratiiv põgenemisest ja selle järelmõjust ning uurida, kuidas alused põgenemist kajastavad, mis neist pärast põgenemist sai ning kuidas inimesed paatidesse ja nende ajaloosse tänapäeval suhtuvad. Need küsimused puudutavad mälu, emotsioone ja materiaalsust ning on seotud aruteluga mineviku olemasolu kohta olevikus. 

Loe ka “Doktoritöö uurib suure põgenemise väikeseid paate” Maarja Merivoo-Parro 17.11.2020

Doktoritöö raamatu vormis on allalaetav SIIT ja seda saab osta SIIT

Loe ka Novaatorist “Doktoritöö uurib suure põgenemise väikeseid paate” Maarja Merivoo-Parro 17.11.2020

De små båtarna och den stora flykten. Mirja ArnshavMirja Arnshav on tegev ka Mereajaloomuuseumi projektis “Põgenemine Baltikumist”. 

Eesti Teaduslik Selts Rootsis

Eelmine artikkelVÄE päeval ehk Välis-Eesti päeval on rahvuskaaslaste kogukonnad videopildis
Järgmine artikkelMai Raud-Pähni 100 aasta juubeliõhtu toimus hübriidvormis