Osalegem Riigikogu e-valimistel!

2017

Hur man röstar i det estniska parlamentsvalet?


Riigikogu valimise seaduse kohaselt toimuvad Eestis Riigikogu valimised
3. märtsil 2019.

Välisriigis hääletamist reguleerib Riigikogu valimise seaduse 8. ptk. Kogu info valimistekohta leiab veebilehelt www.valimised.ee. Välisriigis viibivad valijad saavad hääletada elektrooniliselt, kirja teel ja Eesti välisesindustes. 

Elektrooniline hääletamine toimub veebilehel www.valimised.ee alates 21. veebruarist 2019 kella 9.00-st ööpäevaringselt kuni 27. veebruari 2019 kella 18.00-ni.

Kirja teel ja saatkonnas hääletamise tähtaeg on möödunud.Info valimisringkonna määramise kohta:
Et valijal oleks võimalik kasutada oma õigust neil valimistel hääletada, peab olema kindlaks määratud valimisringkond. Kandidaadid, kelle poolt hääletada, ja mandaadid on määratud just valimisringkondade alusel. Välismaal elavast 87 500-st valimisõiguslikust Eesti kodanikust on valimisringkond praeguseks kindlaks määratud 77 000 inimesel. Eelkõige on valimisringkond kindlaks määramata neil, kes ei ole Eestis sündinud või kunagi elanud. Valijatel, kes on varem Riigikogu valimistel hääletanud, on valimisringkond määratud.

Kui Teil on kahtlusi, et Teie valimisringkond on määramata, saate seda kontrollida Eesti rahvastikuregistri kasutajatoelt aadressil .ee.r1721883296etsig1721883296eruki1721883296tsavh1721883296ar@ib1721883296a1721883296 Samale e-posti aadressile (ee.re1721883296tsige1721883296rukit1721883296savha1721883296r@iba1721883296) on vaja valimisringkonna määramiseks teada anda võimalikult täpselt oma viimane elukoht Eestis. Kui Te ei ole Eestis elanud, palun edastage rahvastikuregistrile võimalikult täpselt oma vanemate või vanavanemate viimane elukoht Eestis.

Elukoha andmete saatmisel palun pidage silmas järgmist:
Tallinna linna elukoha puhul andke teada vähemalt linnaosa, Tartu linna elukoha puhul märkige vähemalt Tartu linn ning mujal Eestis asunud elukoha puhul piisab, kui kirjutate, mis maakonnas see asus. Valimistel saab hääletada ainult määratud valimisringkonna andmete olemasolul, mistõttu soovitame juba varakult enda andmed korrastada!

Tekst: Eesti Vabariigi Suursaatkond Stockholmis


Hur man röstar i det estniska parlamentsvalet

Valet till det estniska parlamentet äger rum den 3 mars 2019, i enlighet med reglerna i den estniska vallagen. Reglerna för vad som gäller för utlandsröstning finns i vallagens åttonde kapitel. All information om valet finns på hemsidan www.valimised.ee.

De röstberättigade som befinner sig utomlands kan rösta elektroniskt, poströsta eller uppsöka ambassad/konsulat.

Elektroniskt kan man rösta på hemsidan www.valimised.ee
fr.o.m. 21/2 från klockan 09.00 dygnet runt fram till den 27/2 klockan 18.00.

Poströstning och röstning på ambassaden är avslutat. 

Information om valkretsar: För att kunna rösta i valet måste det vara utrett vilken valkrets man tillhör eftersom kandidaterna och mandaten är fördelade per valkrets. Av de 87 500 röstberättigande som bor utomlands är valkretsen fastställd för 77 000 personer. Främst är det personer som inte är födda i Estland och som inte har bott där vars valkrets inte är fastställd. Har man röstat i tidigare parlamentsval så är valkretsen fastställd.

Om du misstänker att din valkrets inte är fastställd så kan du kontrollera detta i folkbokföringen genom att skicka ett mail till ee.re1721883296tsige1721883296rukit1721883296savha1721883296r@iba1721883296. För att kunna fastställa valkrets är det till samma mailadress (ee.re1721883296tsige1721883296rukit1721883296savha1721883296r@iba1721883296) som man, så noga som det går, ska uppge var man senast bodde i Estland.

För dig som inte har bott i Estland gäller följande utgångspunkter när du uppger var dina föräldrar alternativt mor-/farföräldrar senaste bodde i Estland. Försök uppge så noggranna uppgifter som möjligt. Ang. boende i Tallinn, uppge stadsdel. Ang. boende i Tartu, uppge att de bodde i Tartu. Ang. övriga Estland är det tillräckligt att ange i vilket ”maakond” (landskap) föräldrarna alternativ mor-/farföräldrarna bodde.

Den som inte har en fastställd valkrets kommer inte att kunna rösta i parlamentsvalet. Av den anledningen är det bra att så tidigt som möjligt reda ut vilken valkrets man tillhör.

Text: Estlands Ambassad i Stockholm

Eelmine artikkelEstnisk och svensktalande CFO sökes i Eskilstuna/Tartu
Järgmine artikkelÕnne, Eesti Vabariik!