19.11.2020 • De små båtarna och den stora flykten @Stockholm

1160
Põgenikepaat Sjaustrus Foto: Anneli Karlsson

Mirja Arnshav “De små båtarna och den stora flykten” 
TID: 2020-11-19 18.00
PLATS: Estniska Huset i Stockholm, Wallingatan 34 & virtuellt via Zoom

Mirja Arnshav, en doktorand vid Stockholms univeristet, presenterar sin doktorsavhandling i Estniska Lärdomssällskapet i Sverige. Hennes studie om Baltiska flyktingbåtar handlar om affekt, där hon med inspiration från fenomenologin beskriver hur ting kan ha en förmåga att väcka tankar och känslor. Det andra handlar om arkeologiska narrativ och hur ett fokus på tingen kan ge en särskild slags förståelse av historien och nya perspektiv på den. Det tredje området, som även är studiens viktigaste inspirationskälla, är objektbiografin, som med tingen i fokus tar fasta på dessas sociala relationer och intresserar sig för hur de förändras över tid.

“Det är spörsmål som kretsar kring minne, affekt och materialitet och som också
tangerar diskussionen om det förflutnas närvaro i nuet,” säger Mirja Arnshav.

Studien har fokus på tre övergripande frågor:

  • Vilka är de båtar som anses vara baltiska flyktbåtar?
  • Vilka minnen och berättelser kan knytas till dem?
  • Vad betyder de för människor idag, och vad gör de med sin omgivning?

    Lyssna på intervju med Mirja Arnshav HÄR

Föredragskväll är på svenska. Doktorsavhandling i bokform kan köpas på plats. 

Mirja Arnshav driver tillsammans med Anna Arnberg förstudien Flykten från Baltikum vid Sjöhistoriska museet.

Estniska Lärdomssällskapet i Sverige


Mirja Arnshav, Stockholmi ülikooli doktorand, tutvustab Eesti Teaduslikus Seltsis Rootsis oma doktoritööd “Need väiksed paadid ja see suur põgenemine”. Tema uurimistöö eesmärk on säilinud põgenikepaatidest luua arheoloogiline narratiiv põgenemisest ja selle järelmõjust ning uurida, kuidas alused põgenemist kajastavad, mis neist pärast põgenemist sai ning kuidas inimesed paatidesse ja nende ajaloosse tänapäeval suhtuvad. Need küsimused puudutavad mälu, emotsioone ja materiaalsust ning on seotud aruteluga mineviku olemasolu kohta olevikus. 

Ettekanne on rootsi keeles. Doktoritöö raamatu vormis on müügil kohapeal. 

Mirja Arnshav on tegev ka Mereajaloomuuseumi projektis “Põgenemine Baltikumist”. 

Eesti Teaduslik Selts Rootsis

Eelmine artikkelREL XVII Esinduskogu hääletamine kestab kuni 7. detsembrini
Järgmine artikkelTere tulemast Eesti Kooli jõulupeole!