Reformierakond: koalitsioon lõikas läbi paljude eestlaste sidemed oma kodumaaga

2474
Foto: Taaniel Malleus

Koalitionen skar av många esters band till sitt hemland

Riigikogus lükati Keskerakonna, Isamaa, Sotsiaaldemokraatide ja EKREhäältega tagasi Reformierakonna fraktsiooni esitatud eelnõu, millega sooviti vabastada sünnijärgsed Eesti kodanikud survest loobuda Eesti kodakondsusest, kui neil on omandatud kas Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riigi, USA, Kanada,  Austraalia, Uus-Meremaa või Šveitsi kodakondsus.

„Põhiseadus sünnijärgset Eesti kodakondsust ära võtta ei luba, ent kodakondsusseaduse topeltkodakondsuse keelu tõttu kaotame siiski Eesti kodanikke. Meiega sama väärtusruumi riikide kodakondsus ei tohiks aga olla selle põhjus,“ selgitas Reformierakonna fraktsiooni poolt Riigikogus ettekande pidanud Valdo Randpere.
 
„Selle eelnõu seaduseks saamist ootasid väga paljud eestlased, kes erinevatel põhjustel elavad hetkel väljaspool Eestit, aga tahavad säilitada sideme oma kodumaaga ja kunagi siia tagasi pöörduda. Riigikogus täna seda võimalust ei antud. Eelnõu lükati tagasi 50 häälega. Keskerakonna ja sotside vastuhääled ei tulnud üllatusena, aga kahepalgeline ja samas nukker oli, et EKRE ja IRL, kes muidu võidu nö sinimustvalget trummi löövad, eelnõu vastu olid,“ kommenteeris Randpere hääletuse tulemusi.  
 
„Eelnõu eesmärk oli hoida eestlasi ja eestlust ning see eelnõu lähtus Eesti Vabariigi Põhiseaduse mõttest ja sisust. Nimelt ütleb põhiseadus, et sünnijärgne kodakondsus on alati olemas ja äravõtmatu. Kodakondsusseaduse sõnastus aga on tekitanud piirangu, kus seadust täita tahtev hoolikas ametnik peaks nõudma inimeselt loobumist Eesti kodanikuks olemast, kui ta tahab olla näiteks ka USA kodakondne, kuna elab seal. See aga on suur viga. Meie eesmärk on hoida eestlust ja tagada, et eestlased hoiaks sidet oma kodumaaga sõltumata nende hetke elamiskohast. Ükski õigusakt või ametniku tegevus ei tohi võimaldada sünnijärgse eesti kodakondsuse kaotust. Rõhutan veelkord üle – jutt käib vaid sünnijärgsetest kodanikest ehk neist, kes on saanud Eesti kodanikuks sünniga. Riigi ülesanne on hoida eestlasi Eestiga seotult, mitte tõrjuda eemale,“ täpsustas eelnõu algatajate esindaja Hanno Pevkur.
 
„On ebamoraalne ja põhiseaduse vastane panna sünnijärgsed Eesti kodanikud tegema sundvalikut Eesti ja Rootsi, Eesti ja USA, Eesti ja Austraalia, Uus-Meremaa või Šveitsi kodakondsuse vahel. Meie eelnõu oleks lahendanud reaalse probleemi ja vastuolu põhiseaduse ning kodakondsusseaduse vahel,“ lisas Pevkur.
 
“Rahvuslik Kontakt” toimetus

Med rösterna från Centerpartiet, Isamaa, Socialdemokraterna och det Estniska Konservativa Folkepartiet (EKRE) avvisade Riigikogu (parlamentet i Estland) propositionen som lämnades in av Reformpartiet och som syftade till att ge de estniska medborgarna som har fått medborgarskap genom födseln rätten att inneha dubbelt medborgarskap. Denna rätt skulle estniska medborgare få under förutsaättningen, att det andra medgorgarskapet gäller ett EU eller EFTA land samt USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Schweiz.

“Estlands grundlag tillåter inte att beröva någon det estniska medborgarskapet som förvärvts genom födseln, men på grund av förbudet mot dubbelt medborgarskap som fastställs i medborgarskapslagen, känner människor sig tvingade att överge det estniska medborgarskap när de får medborgarskap i andra länder. Vi bör inte tvinga människor till sådana val när det gäller medborgarskapet i länder som delar samma värderingar som vi har“, säger Valdo Randpere, som presenterade propositionen i Riigikogu.

“Många estländare, som av olika skäl bor utanför Estland idag, men vill behålla sina förbindelser till sitt hemland och återvända hit en dag, väntade på att denna proposition skulle bli en lag. Riigikogu svek dessa människor. Att vänsterinriktade och ryssvänliga Centrumpartiet och Socialdemokraterna röstade emot propositionen var inte någon överraskning. Överraskande var, att det Estniska Konservativa Folkepartiet (EKRE) och Isamaa, som vanligtvis säger att de står för nationella värderingar röstade emot propositionen”, kommenterar Randpere resultatet av omröstningen.

“Syftet med propositionen var att värna om ester som bor utomlands och befria de från trycket att ge upp sitt estniska medborgarskap. Gällande  medborgarskapslag gör att en tjänsteman, som vill följa lagen, bör begära att en person ska ge upp sitt estniska medborgarskap om han eller hon vill vara medborgare till exempelvis i USA eftersom han bor där. Men det bör int vara så. Vårt syfte är att bevara den estniska andan och se till att ester ska hålla sina band med sitt hemland oavsett var de bor för tillfället.  Jag understryker än en gång – vi talar bara om estniska medborgare som fick medborgarskapet när de föddes. Statens funktion är att underlätta för estländare, som bor utomlands, att ha kvar sina band till sitt hemland. Om medborgarskapslagen inte ändras, innebär det att vi i själva verket stöter bort människor, som annars kanske skulle återvända till Estland i framtiden,“ förklarade representant för initiativtagarna av propositionen Hanno Pevkur.

”Det är omoraliskt och strider mot grundlagen att tvinga estniska medborgare att välja mellan estniskt medborgarskap och medborgarskapet i Sverige, medborgarskapet i Estland och medborgarskapet i USA, medborgarskapet i Estland och medborgarskapet i Australien, Kanada,Nya Zeeland eller Schweiz. Vår proposition skulle ha löst ett verkligt problem och en motsättning mellan grundlagen och medborgarskapslagen “, tillade Pevkur.

Redaktionen “Rahvuslik Kontakt”

  
 
Eelmine artikkelStockholmi Eesti Huvikool alustab hooaega 30. septembril
Järgmine artikkelGöteborgi raamatumess andis Keeleklubile võimaluse kohtuda eesti kirjanikega