Sommarkurs i estniska i Tartu 2018: anmälan senast den 21 juni!

6354
Foto: Ireen Trummer, Wikimedia commons

REL suvised intensiivkursused Tartus “Eesti keel kultuurikontekstis”


Estniska- språket i kulturellt sammanhang

Välkommen att tillbringa en oförglömlig augustivecka eller två med estniska i gott sällskap!

Språkkursen  i estniska i Tartu har en flerårig tradition och den är tillgänglig för alla intresserade. Kursen lämpar sig till både ung och mindre ung, fullständiga nybörjare och de som lärt sig behärska estniska något mer.  Sommarkursen äger rum  30 juli – 3 augusti, vid tillräckligt stort intresse även  6 – 10 augusti.  Man kan också deltaga på kursen i två veckor, då kursmaterial och evenemangen under de båda veckorna skiljer sig åt.

  • Gruppindelning i tre grupper enligt språkkunskapsnivån (vid intresse kan du testa dina kunskaper på plats på den första kursdagen strax före kursstart).
  • Våra lärare använder sig av den kommunikativa inlärningsmetoden, där kursdeltagarens muntliga och skriftliga förmåga tränas inför verkliga språkbrukssituationer, texterna, filmerna och övriga videoinspelningar är autentiska och motsvarar elevens språkkunskapsnivå.
  • Förutom klassundervisning anordnas vid önskan utflykter med kulturellt innehåll, språkcafé för de som behöver mer omfattande förklaringar eller helt enkelt vill praktisera estniska under handledning men dock i friare former.

Kursen anordnas av Tartu Universitet i samarbete med Sverigeesternas Riksförbund.

Kursavgifter:
1 vecka 1 900 kr, 2 veckor 3 600 kr.
Rabatt för REL medlemmar: 1 vecka 1 700 kr, 2 veckor 3 200 kr
Faktura skickas inom 30 dagar med e-post efter anmälan.

Anmälan senast den 21 juni 2018 till Sverigeesternas Riksförbund.

ANMÄLAN 

Varmt välkomna!

Kätlin Aare
REL utskottet för språk- och kulturfrågor

es.an1721878701retse1721878701egire1721878701vs@of1721878701ni1721878701


Veeda augustinädal Tartus heas seltskonnas eesti keelt õppides!

Pika traditsiooniga eesti keele suvekursus kõikidele vanadele ja noortele, algajatele ja edasijõudnud õppijatele toimub Tartu Ülikoolis ka sel aastal: 30.07-03.08.18 ning kui on piisavalt huvilisi, siis ka 06.08-10.08.18. Soovi korral võib osaleda nii esimese kui teise nädala kursusel –kasutatud õppematerjalid ja tegevused ei kordu.

Kursus toimub kolmes rühmas vastavalt keeleoskustasemele (soovijatele testimine kohapeal esimesel päeval enne kursuse algust).

Meie õpetajad kasutavad kommunikatiivse keeleõppe meetodit, arendades õppijate suulist ja kirjalikku toimetulekut tegelikes keelekasutusolukordades; tundides kasutatakse autentseid tasemekohaseid tekste, sh filme jm videosalvestisi.

Auditoorsele õppetööle lisandub soovijatele kultuuriprogrammiga väljasõit ja keelekohviku külastamise võimalus neile, kes vajavad lisaselgitusi või soovivad õpitut vabamas õhkkonnas ja juhendatult praktiseerida.

Kursust korraldab Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut koostöös Rootsi Eestlaste Liiduga.

Kursusetasu:
1 nädal 1 900 kr, 2 nädalat 3 600 kr.
Soodushind REL liikmetele: 1 nädal 1 700 kr, 2 nädalat 3 200 kr
Arve saadetakse 30 päeva jooksul pärast registreerimist e-posti teel. 

Registreerumine kuni 21.06.2018 Rootsi Eestlaste Liidu kaudu.

REGISTREERUN 

Tere tulemast!

Kätlin Aare
REL keele- ja kultuurikomisjon

es.an1721878701retse1721878701egire1721878701vs@of1721878701ni1721878701

Eelmine artikkelJärelhüüd Eduard ja Erika Tubina ärasaatmisel Stockholmist
Järgmine artikkelPurjeregatt mööda NordStream gaasijuhet