Suvelaager 15-19-a. noortele Tartus

2795

Ootame vahvaid ja uudishimulikke väliseesti noori osalema 31. juulil – 6. augustil 2017 toimuvas laagris!

Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta raames ja tähistamaks Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 105. aastapäeva, korraldab Eesti Naisüliõpilaste Selts suvelaagri Eestis õppimisest huvitatud noortele, kes elavad väljaspool Eesti Vabariiki. 

Ootame osalejaid vanuses 15 – 19  aastat. Laager toob kokku 20 Eesti juurtega noort, kellest 14 elavad välismaal ja 6 Eestis.Laager toimub põhiliselt ülikoolilinnas Tartus, aga külastatakse ka teisi Eesti paiku. 
 
Laagri läbiviimist toetavad Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Instituut rahvuskaaslaste programmi kaudu, Hasartmängumaksu Nõukogu, Tartu Ülikool ja Eesti Naisüliõpilaste Selts.

Laagri eesmärgiks on tuua välismaal elavaid Eesti juurtega noori Eestile lähemale ja aidata neil Eestis kontakte luua, tutvustada väliseesti noortele Eestis õppimise võimalusi ning luua neile sobivad ja toetavad tingimused eesti keeles suhtlemiseks. On oluline, et laagris osaleval noorel oleks huvi ja motivatsioon õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga.

Laagri käigus toimuvad mitmekesised tegevused nii Tartus kui teistes Eesti piirkondades – külastame Eesti Rahva Muuseumi ja Viljandi Kultuuriakadeemiat, sõidame vanaaegse purjeka lodjaga Emajõel, käime Endla Looduskaitsealal rabamatkal ning tutvume Tartu Ülikooliga. Programm lõpeb Lõuna-Eestis, kus osaleme ka Seto Kuningriigi päevadel. Kogu programmi käigus saavad osalejad vabas ja toetavas keskkonnas õppida ja praktiseerida eesti keelt. 

Täpsem info ja laagri programm on leitav Eesti Naisüliõpilaste Seltsi kodulehel: www.enys.ee/laager.

Kuidas kandideerida? Laagris osalemise soovist teatamiseks tuleb täita registreerimisleht ENÜSi koduleheküljel http://www.enys .ee/noortelaagri-registreerimi svorm/.

KANDIDEERIMISE TÄHTAEG on 15. märts 2017!

Valiku tegemisel lähtume noore keeleoskusest, motiveeritusest, väljaspool Eestit elamise ajast, kuid võtame arvesse ka grupi soolist, vanuselist ja geograafilist mitmekesisust.

ENÜS teatab noore vastuvõtust laagrisse e-posti teel hiljemalt 31. märts 2017. Ootame ühe nädala jooksul e-posti teel noore ja lapsevanema lõplikku kinnitust, kas noor on huvitatud laagris osalemisest ja võtab koha vastu. Lõplikult garanteerib koha laagris osalustasu (100 eurot) maksmine, mida ootame 14. aprilliks. 

Kulud laagris osalejale:
– Laagris osalemine maksab 100€;
– Kohustuslik tervisekindlustus ja reisikindlustus;
– Vajadusel viisa (korraldajad saavad abistada taotlemisel);
– Reisikulud Tartusse ja tagasi koju (reisi korraldamise eest hoolitseb noor ise).

Laagri osalustasu katab:
– Kodumajutuse laagri ajal Tartus ja 1 öö Setomaal Rogosi mõisas (8 ööd, 30. juuli – 7. august);
– Hommiku-, lõuna ja õhtusöögid laagri ajal;
– Transpordi laagri programmis olevatesse Eesti paikadesse;
– Programmis olevad väljasõidud, ekskursioonid, muuseumitasud jmt.

Muu oluline info:
– Noortele, kellel ei ole endal majutusvõimalust Tartus, on organiseeritud kodumajutus;
– Laagris on noortele tagatud toitlustus kolm korda päevas;
– ENÜS sõlmib alla 18-aastase lapse vanematega noore laagrisse saatmiseks kirjaliku kokkuleppe, milles sõnastatakse olulisemad vastutused ja kohustused nii ENÜSi kui noore/tema esindaja poolt;
– Laagrisse tuleval noorel peab olema Eestis kehtiv tervisekindlustus.

Lisainfo ja küsimused:
Kontaktisik Ingi Mihkelsoo
Telefon +372 5258702
ee.sy1716464372ne@re1716464372gaal1716464372, moc.l1716464372iamg@1716464372oosle1716464372khim.1716464372igni1716464372
 

Eelmine artikkelOn alanud registreerimine eesti keele intensiivkursustele Tartus 2017!
Järgmine artikkelRootsi keele kursused algajatele