Quo vadis Stockholmi Eesti Maja 60+?

2572

På svenska: Quo vadis Estniska Huset 60+?


”Quo vadis Eesti Maja 60+?” (2015) on Mart Nurga raamat, mille ta andis välja protestiks, kui tema poolt koostatud juubeliraamat ”Eesti Maja Stockholmis 1954-2014 ja mis edasi” (2014) müügilt ära võeti ja seitsme luku taha peitu pandi. Ka Rootsi Eestlaste Liit toetas uue raamatu väljaandmist, et kaitsta sõnavabadust ja õigust informatsioonile- ühte meie olulist põhiõigust.

Need inimesed, kelle eestvedamisel ja toetusel Eesti Maja loodi, väärivad, et neid mäletatakse. Ka Eesti Maja loomise eesmärgid ja põhimõtted kipuvad meil ununema. Eriti viimastel aastatel. Just sellepärast on kroonika koostamine ja kättesaadavaks tegemine tänuväärne ja tähtis töö, et hoida meie mälu värske.

Raamatut ”Quo vadis Eesti Maja 60+?” (2015) saab osta või tellida REL büroost. Mart Nurk annetab raamatu müügist laekunud tulud REL-i rahvusliku töö toetuseks.

SIRLE SÖÖT
moc.l1720848044iamg@1720848044toos.1720848044elris1720848044


”Quo vadis Eesti Maja 60+?” (2015) är en bok av Mart Nurk, som han gav ut i protest mot att den av honom sammanställda jubileumsskriften “Eesti Maja Stockholmis 1954-2014 ja mis edasi” (2014) togs bort från distribution och gömdes undan av Estniska Husets dåvarande styrelse. Sverigeesternas Förbund bidrog till utgivningen av boken för att värna yttrandefrihet och rätt till information – en av våra mest grundläggande rättigheter.

Personer som en gång grundade Estniska Huset är värda att bli ihågkomna. Även den ursprungliga idén och anledningarna till att huset en gång införskaffades riskerar att glömmas bort. Därför ar det viktigt att minnesboken finns och är tillgänglig för alla. 

Boken “Quo vadis Eesti Maja 60+?” (2015) kan köpas eller beställas från REL’s kansli. All förtjänst från försäljningen går enligt önskemål från författaren till REL’s ideella arbete. 

SIRLE SÖÖT
moc.l1720848044iamg@1720848044toos.1720848044elris1720848044

 

Eelmine artikkelREL kultuuriauhind 2016 Liine Carlssonile
Järgmine artikkelLeivategu