Juhatus / Styrelse

Sirle Sööt
Esimees / Ordförande
moc.l1718689976iamg@1718689976toos.1718689976elris1718689976
+ 46 72-519 04 80
(Stockholm)

Meeri Lepik
Aseesimees / Vice-ordförande
moc.l1718689976iamto1718689976h@eki1718689976reem1718689976
(Lääne-Rootsi / Västra Sverige)

Evelin Tamm
Aseesimees / Vice-ordförande
moc.l1718689976iamg@1718689976nilev1718689976emmat1718689976
(Stockholm)

Meeli Laani
Aseesimees / Vice-ordförande
moc.l1718689976iamg@1718689976inaal1718689976ileem1718689976
(Põhja-Rootsi / Norra Sverige)

Kristi Salla
Sekretär / Sekreterare
moc.l1718689976iamto1718689976h@7111718689976itsir1718689976k1718689976
(Lõuna-Rootsi / Södra Sverige)

Rein Jüriado
Laekur / Kassör
moc.l1718689976iamto1718689976h@j_n1718689976ier1718689976
(Stockholm)

Juhatuse ametita liikmed / Styrelse ledamöter

Liine Jaanivald
(Ida-Rootsi / Östra Sverige)

Kee Kallastu
(Kesk-Rootsi / Mellersta Sverige)

Aili Salve
(Lääne-Rootsi / Västra Sverige)

Eevi Voit
(Lõuna-Rootsi / Södra Sverige)

Piret Hedin
(Ida-Rootsi / Östra Sverige)

Merike Lundström
(Kesk-Rootsi / Mellersta Sverige)

Asendusliikmed / Suppleanter

Anne Tobon
(Lääne- Rootsi / Västra Sverige)

† Tiia Grenman
(Põhja-Rootsi / Norra Sverige)

Kaja Jakobsen
(Lääne-Rootsi / Västra Sverige)

Nora Sööt
(Eesti Noored Rootsis / Sverigeesternas ungdomsförbund)

- REKLAAM -
Toetage Tartu Ülikooli stipendiumifondi Ukraina üliõpilastele!
Edasi.org

UUEMAD LOOD