Juhatus / Styrelse

Sirle Sööt
Esimees / Ordförande
moc.l1709256386iamg@1709256386toos.1709256386elris1709256386
+ 46 72-519 04 80
(Stockholm)

Meeri Lepik
Aseesimees / Vice-ordförande
moc.l1709256387iamto1709256387h@eki1709256387reem1709256387
(Lääne-Rootsi / Västra Sverige)

Evelin Tamm
Aseesimees / Vice-ordförande
moc.l1709256386iamg@1709256386nilev1709256386emmat1709256386
(Stockholm)

Meeli Laani
Aseesimees / Vice-ordförande
moc.l1709256387iamg@1709256387inaal1709256387ileem1709256387
(Põhja-Rootsi / Norra Sverige)

Kristi Salla
Sekretär / Sekreterare
moc.l1709256387iamto1709256387h@7111709256387itsir1709256387k1709256387
(Lõuna-Rootsi / Södra Sverige)

Rein Jüriado
Laekur / Kassör
moc.l1709256386iamto1709256386h@j_n1709256386ier1709256386
(Stockholm)

Juhatuse ametita liikmed / Styrelse ledamöter

Liine Jaanivald
(Ida-Rootsi / Östra Sverige)

Kee Kallastu
(Kesk-Rootsi / Mellersta Sverige)

Aili Salve
(Lääne-Rootsi / Västra Sverige)

Eevi Voit
(Lõuna-Rootsi / Södra Sverige)

Piret Hedin
(Ida-Rootsi / Östra Sverige)

Merike Lundström
(Kesk-Rootsi / Mellersta Sverige)

Asendusliikmed / Suppleanter

Anne Tobon
(Lääne- Rootsi / Västra Sverige)

† Tiia Grenman
(Põhja-Rootsi / Norra Sverige)

Kaja Jakobsen
(Lääne-Rootsi / Västra Sverige)

Nora Sööt
(Eesti Noored Rootsis / Sverigeesternas ungdomsförbund)

- REKLAAM -
Toetage Tartu Ülikooli stipendiumifondi Ukraina üliõpilastele!
Edasi.org

UUEMAD LOOD