Juhatus / Styrelse

Sirle Sööt
Esimees / Ordförande
moc.l1695648460iamg@1695648460toos.1695648460elris1695648460
+ 46 72-519 04 80
(Stockholm)

Meeri Lepik
Aseesimees / Vice-ordförande
moc.l1695648460iamto1695648460h@eki1695648460reem1695648460
(Lääne-Rootsi / Västra Sverige)

Evelin Tamm
Aseesimees / Vice-ordförande
moc.l1695648460iamg@1695648460nilev1695648460emmat1695648460
(Stockholm)

Meeli Laani
Aseesimees / Vice-ordförande
moc.l1695648460iamg@1695648460inaal1695648460ileem1695648460
(Põhja-Rootsi / Norra Sverige)

Kristi Salla
Sekretär / Sekreterare
moc.l1695648460iamto1695648460h@7111695648460itsir1695648460k1695648460
(Lõuna-Rootsi / Södra Sverige)

Rein Jüriado
Laekur / Kassör
moc.l1695648460iamto1695648460h@j_n1695648460ier1695648460
(Stockholm)

Juhatuse ametita liikmed / Styrelse ledamöter

Liine Jaanivald
(Ida-Rootsi / Östra Sverige)

Kee Kallastu
(Kesk-Rootsi / Mellersta Sverige)

Aili Salve
(Lääne-Rootsi / Västra Sverige)

Eevi Voit
(Lõuna-Rootsi / Södra Sverige)

Piret Hedin
(Ida-Rootsi / Östra Sverige)

Merike Lundström
(Kesk-Rootsi / Mellersta Sverige)

Asendusliikmed / Suppleanter

Anne Tobon
(Lääne- Rootsi / Västra Sverige)

† Tiia Grenman
(Põhja-Rootsi / Norra Sverige)

Kaja Jakobsen
(Lääne-Rootsi / Västra Sverige)

Nora Sööt
(Eesti Noored Rootsis / Sverigeesternas ungdomsförbund)

- REKLAAM -
Toetage Tartu Ülikooli stipendiumifondi Ukraina üliõpilastele!
Edasi.org

UUEMAD LOOD