Lõppes Suvekodu Metsakodus

723

På svenska: Sommarkollo SUVEKODU 2023


1. – 12. augustil toimus Rootsis Jönköpingi lähistel Tidani jõe kaldal rootsieestlaste lastelaager SUVEKODU Metsakodus. Laagris oli käesoleval aastal 55 last. Enamus lastest (39) on koolikaaslased Stockholmi Eesti Koolis, kolm last tulid Eestist, ülejäänud erinevatest Rootsi piirkondadest. Eesti keeles ja kultuuris kümmeldi 12 päeva. Laager oli nutiseadmete vaba ja pühendatud teemale “Ajamasin. Eesti läbi aegade”.

“Meie SUVEKODU sai alguse 74 aastat tagasi 1949 Gotlandil Ojamaal. Selleks ajaks oli eesti suvekodude korraldamise traditsioon juba üle Rootsi hoo sisse saanud. Eesti keele ja meele säilitamiseks ning laste vaimse ja füüsilise tervise tugevdamiseks on suvekodu jätkuvalt üks suurepärane võimalus. Oleme õnnelikud, et rootsieestlaste kogukond on suutnud säilitada oma laagrikeskused. Siia Metsakodusse kolis Suvekodu Gotlandilt 27 aastat tagasi, kui Ojamaa hooned liiga kehva seisu jäid. Tänaseks oleme ainus püsima jäänud eestlaste lastelaager Rootsis. Sarnased laagrid on säilinud ka Kanadas ja USA-s ning Inglismaal,” rääkis laagrijuhataja Sirle Sööt.

Laste vanusepiir on Suvekodus 8-15 aastat. Laagripäevi sisustas 21-liikmeline meeskond põnevate mängude, spordi, käelise tegevuse, teatrimängu, saunatamise, diskode ja paljude muude toredate tegevustega. Personal koosneb tavapäraselt rootsieestlastest, kuid kogenud juhendajaid on igal aastal ka Eestist. Laagris hoitakse alal nii väliseesti kultuuripärandit kui ka tutvustatakse uuemaid kultuurisuundi Eestis.

Suvekodu korraldab Stockholmi Eesti Huvikool.

Kontakt:
Sirle Sööt
Suvekodu laagrijuhataja
+46 72 519 0480
moc.l1719327767iamg@1719327767toos.1719327767elris1719327767


Tisdagen, den 1 augusti började sverigeesternas sommarkollo SUVEKODU i Metsakodu vid Tidans strand i närheten av Mullsjö i Jönköpings län. I år deltar 55 barn varav de flesta, 42 stycken är skolkamrater från Estniska Skolan i Stockholm. Tre barn kommer från Estland och resten från övriga delar av Sverige. Det estniska språk och kulturbadet pågår i 12 dagar. Kollot är skärmfritt och årets tema är “Tidsmaskin. Estland genom tiderna”.

“Vår SUVEKODU fick sin början 74 år sedan, 1949 i Lörje på Gotland. Vid det laget hade den estniska kollotraditionen för de estniska flyktingbarnen redan etablerats i många orter i Sverige. För att bevara det estniska språket och traditionen samt för att stärka både kropp och sinne är sommarkollot fortfarande en utmärkt möjlighet. Vi är glada för att sverigeesterna har kunnat behålla kollogårdar i Sverige. Hit till scoutgården Metsakodu flyttade Suvekodu för 27 år sedan, när byggnaderna i Lörje började kräva alltför stort underhåll. Idag är vi det enda kvarvarande kollot i Sverige. Liknande verksamheter finns också i Kanada, USA och England”, berättar kolloledaren Sirle Sööt. 

Åldern för de deltagande barnen är mellan 8-15 år. Kollodagar fylls med spännande dag och nattvandringar, lärande av överlevnadskunskap, egna OS tävlingar, pyssel, simning, kanotfärder, kulturkaféer, sommarteater, bastubadande, discokvällar och mycket annat roligt. Kollot följer många sverigeestniska traditioner men tar även in nya spännande kulturyttringar från Estland.

Arrangören för Suvekodu är Estniska Kulturskolan i Stockholm.

Kontakt:
Sirle Sööt
Föreståndaren för SUVEKODU
+46 72 519 0480
moc.l1719327767iamg@1719327767toos.1719327767elris1719327767

Eelmine artikkelESTO 2025 algab Stockholmis
Järgmine artikkelSverige och Estland möttes i musiken i Drottning Silvias Konsertsal