President Alar Karis külastab Eesti Maja, kuid avalik kohtumine jääb ära

2190

På svenska: Estlands nya president Alar Karis kommer på besök


Kolmapäeval, 19. jaanuaril külastab Eesti Vabariigi President Alar Karis Stockholmi Eesti Maja ja kohtub eesti organisatsioonide esindajatega. Planeeritud avalik kohtumine jääb kahjuks ära seoses COVID-19 uute rangemate piirangutega. 

Kohtumist korraldab Rootsi Eestlaste Liit koostöös Eesti Vabariigi Suursaatkonnaga Stockholmis.

Kohtumistele kohalduvad kehtivad COVID-19 piirangud ja erinõuded. 

INFO:
REL büroo
es.an1721879541retse1721879541egire1721879541vs@of1721879541ni1721879541
072 519 04 80

Ametist lahkunud president Kersti Kaljulaid abikaasaga ja uus president Alar Karis abikaasaga Kadrioru lossis enne Riigikogusse sõitmist 11.10.2021. Foto: Presidendi kantselei

Riigikogu valis Alar Karise Eesti Vabariigi presidendiks 31. augustil 2021 ning ta asus Vabariigi Presidendi ametisse 11. oktoobril 2021.

Sündinud 26. märtsil 1958 Tartus
Lõpetas 1976. aastal Tartu 2. Keskkooli (Miina Härma Gümnaasium) ja 1981. aastal Eesti Põllumajandusakadeemia (Eesti Maaülikool) veterinaarina.

1981–1987 Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudi teadur
1987–1990 Teaduste Akadeemia Eesti biokeskuse teadur
1990–1992 Teaduste Akadeemia Eesti biokeskuse vanemteadur
1991 Saksamaa Hamburgi Ülikooli külalisteadur
1992–1993 Suurbritannia Rahvusliku Meditsiini Instituudi teadur
1993–1998 Hollandi Erasmuse Rotterdami Ülikooli teadur
1996–1998 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi erakorraline vanemteadur
1998–1999 Tartu Ülikooli tehnoloogiakeskuse erakorraline vanemteadur
1999–2018 Tartu Ülikooli professor
2003–2007 Eesti Maaülikooli rektor
2007–2012 Tartu Ülikooli rektor
2013–2018 Riigikontrolör
2018–2021 Eesti Rahva Muuseumi direktor

Alar Karis on Eesti Üliõpilaste Seltsi ja Tartu Rotary Klubi liige.

Alar Karis on abielus, abikaasa Sirje Karis (s 1956) on Tartu linnamuuseumi direktor, aastatel 2005–2018 oli ta Eesti Ajaloomuuseumi direktor. Peres on üles kasvanud kolm last.

Oma kõnes ametisse astumise tseremoonial kinnitas president Karis, et Eesti välissuhtluse samm ja välispoliitika kompass on kindlad. „Me teame, mida me vajame: tugevat ja üksmeelset Euroopat, raudkindlat Atlandi-ülest koostööd. Eestile on olulised suhted ja suhtluskanalid kõige lähemate ja kaugemate naabritega.“

Julgeolekule keskendudes märkis president Karis, et hübriidkonflikt, agressioon küberruumis ja ühiskonna teadlik lõhestamine on tänapäeva maailma uued lahinguväljad ning rindejooned. „Keerulistes olukordades ei pea üksinda lahendusi otsima, Eesti kõrval seisavad kindlalt liitlased. Häid suhteid kõigi liitlastega tuleb hoida, need ei sünni ega säili iseenesest,“ ütles president Karis.

RAHVUSLIK KONTAKT


Den 19 januari besöker Estlands nya president Alar Karis  Estniska Huset i Stockholm. Den planerade mottagningen för allmänheten är inställt pga. COVID-19 restriktioner. Han träffar endast representanter för estniska föreningar. 

Evenemanget arrangeras av Sverigeesternas Riksförbund i samarbete med Estlands Ambassad i Stockholm.

Vi följer COVID-19 restriktioner och regler. 

INFO:
REL kansli
es.an1721879541retse1721879541egire1721879541vs@of1721879541ni1721879541

President Alar Karis annab ametivannet Riigikogus Foto: Presidendi kantselei

Estlands parlament riigikogu valde Alar Karis till Republiken Estlands president den 31 augusti 2021 och han tillträdde som republikens president den 11 oktober 2021.

Alar Karis föddes den 26 mars 1958 i Tartu.

Han tog examen från Tartus 2:a gymnasium (Miina Härmas gymnasium) 1976 och från Estlands jordbruksakademi (Estlands universitet för biovetenskap) 1981 som veterinär.

1981–1987 forskare vid Estlands institut för djurhållning och veterinärmedicin
1987–1990 forskare vid Estlands vetenskapsakademis biocentrum
1990–1992 senior forskare vid Estlands vetenskapsakademis biocentrum
1991 gästforskare vid Hamburgs universitet i Tyskland
1992–1993 forskare vid British National Institute of Medicine
1993–1998 Erasmus-forskare vid Rotterdams universitet
1996–1998 extraordinär seniorforskare vid Tartu universitets institut för molekulär- och cellbiologi
1998–1999 extraordinär seniorforskare vid Tartu universitets teknologicentrum
1999–2018 professor vid universitetet i Tartu
2003–2007 rektor för Estlands universitet för biovetenskap
2007–2012 rektor för universitetet i Tartu
2013–2018 Estlands riksrevisor
2018–2021 direktör för Estlands nationalmuseum ERM i Tartu

Alar Karis är medlem i Akademiska Sällskapet EÜS och i Tartu Rotary Club.

Alar Karis är gift, hans fru Sirje Karis (f. 1956) är direktör för Tartu stadsmuseum, 2005–2018 var hon direktör för Estlands historiska museum. Det finns tre barn i familjen.

I sitt tal vid invigningsceremonin bekräftade president Karis att relationerna i Estlands utrikesförbindelser och kompassen för utrikespolitiken är fasta. ”Vi vet vad vi behöver: ett starkt och enat Europa, starkt transatlantiskt samarbete. Relationer och kommunikationskanaler med både nära och mera avlägsna grannar är viktiga för Estland.”

Med fokus på säkerheten noterade president Karis att hybridkonflikter, aggression i cyberrymden och medveten splittring av samhället är de nya slagfält och fronter som gäller i dagens värld. ”I svåra situationer är det inte nödvändigt att ensamma leta efter lösningar, de allierade står stadigt vid Estlands sida. Goda relationer med alla allierade måste vårdas, de föds eller bevaras inte av sig själva”, sa president Karis.

RAHVUSLIK KONTAKT

Eelmine artikkelTeeme verivorstid ise!
Järgmine artikkelJõulukirikud