Aho Rebas valgustab eestlaste kultuuriradu Lääne-Rootsis

656

På svenska: Aho Rebas upplyser om estniska kulturspår i Västsverige


Aho Rebase sulest on ilmunud raamatud “Eestlased Lääne-Rootsis 1945-2020” ja “Esterna i Västsverige 1945-2020”. Üks eesti keeles ja teine rootsi keeles, erinevus vaid kaanepildi värvis. Raamatuid saab tellida Rootsi Eestlaste Liidu büroost es.an1716319525retse1716319525egire1716319525vs@of1716319525ni1716319525 või osta otse Aho Rebaselt es.oo1716319525hay@s1716319525abero1716319525ha1716319525. Raamatu hind on 300 kr.

Raamatu eesmärgiks on ülevaatlikult kirjeldada peamiselt eesti kogukonna erinevate organisatsioonide tagapõhja, tegevusi ja arengut, aga  ka silmapaistvaid üksikisikuid ja nende saavutusi.

Raamatus on 366 leheküljel jäädvustatud üle 1700 inimese ja 160 organisatsiooni. Kirjeldatud tegevusi illustreerivad 190 fotot, mitmed värvis. Kirja on pandud vähemalt 115 tuntud kohtumispaika. Raamat on olemas ka rootsi keeles.

Ülevaatlikule kirjeldusele on lisatud detailsemad ja isikupärasemad kirjeldused teatud sündmustest.

Raamatu raskuspunkt on suurematel avalikel üritustel nagu Eesti Vabariigi aastapäevad, suvepäevad, kultuuriüritused, suvekodud, laagrid ja koolid.

Raamat võiks erilist huvi pakkuda uutele põlvkondadele, kes ehk ei tea millega nende esivanemad tegelesid ja ka neile kaasmaalastele, kes viimastel aastakümnetel on tulnud elama Lääne-Rootsi piirkonda.

Raamat on osa Rootsi Eestlaste Liidu poolt seoses Eesti Vabariigi 100-aasta juubeliga väljakuulutatud algatusest Eesti kultuurirajad Rootsis.

Rahvuslik Kontakt


Aho Rebas “Esterna i Västsverige 1945 – 2020” (2021)

Boken beskriver översiktligt esternas organisationer och gemensamma verksamhet och även bemärkta esters aktiviteter i Västsverige.

I boken nämns över 1700 personer, 160 organisationer och över 110 platser där ester regelbundet träffats. Verksamheterna illustreras av 190 foton.

Till de mera allmänna beskrivningarna har fogats mera detaljerade och personliga iakttagelser från olika händelser. 

Bokens tyngdpunkt ligger vid större offentliga arrangemang och föreningsaktiviteter som Estlands nationaldagar, sommardagar, kulturarrangemang, barnkolonier, läger och skolor.

Boken bör vara speciellt intressant för yngre generationer ester som inte vet varför de lever just i Västsverige eller vad deras äldre släktingar sysslade med. Boken är även informativ för de ester som på senare årtionden bosatt sig i Västsverige.

Boken utgör en del i Sverigeesternas Riksförbunds projekt ”Estniska kulturstigar i Sverige” i samband med Estlands 100-årsjubileum 2018.

Boken kan beställas via REL kansli es.an1716319525retse1716319525egire1716319525vs@of1716319525ni1716319525 eller direkt från Aho Rebas es.oo1716319525hay@s1716319525abero1716319525ha1716319525. Boken kostar 300 kr.

Rahvuslik Kontakt

Eelmine artikkelEesti Keeleklubi Göteborgis ootab lapsi eesti keelt õppima
Järgmine artikkelEesti kultuurirajad Sigtunas