Björn Kopf om sin bok “Dit vinden bär oss – Balttyskarnas exodus”

1812
Raamatu esikaas.

Eesti keeles: Björn Kopf oma raamatust “Kuhu tuul meid kannab – baltisakslaste exodus”


Den 18 maj träffades historieintresserade virtuellt med Björn Kopf, som har forskat i sin tysk-svensk-estniska familjehistoria och skrivit en släktkrönika. Boken börjar med citat från Estlands president Konstantin Päts till bröderna Kopf 1938 “Dit vinden bär oss, där går vi i land.”

”I sin bok har Kopf berättat historien om balttyskarnas exodus i form av en släktkrönika, med sin egen familj som exempel på vilka konsekvenser det senaste seklets politiska beslut och militära kraftmätningar har fått för enskilda individer, vars enda fel har varit att de bott på utsatta platser som kommit i vägen för diktatorernas ambitioner. … Det är framför allt en avslöjande berättelse om hur ett folk i vår omedelbara närhet gick under – en tragedi som aldrig tidigare har varit föremål för forskning och redovisning i Sverige, trots att den utspelade sig i vår omedelbara närhet och i allra högsta grad berörde oss själva. … Författaren upplevde själv händelserna och är en av de sista som kan skriva ned historien – och detta är en viktig historia. Den bör berättas.” Ur professor Dick Harrisons förord. 

Björn Kopf Foto: erakogu

Björn Kopf föddes i den polska staden Poznań 1940 till en gotländsk mor och en balttysk far. Barndomen var harmonisk, trots pågående världskrig. Han kom till Sverige med de Vita Bussarna i april 1945 tillsammans med mor och syster. Hos morföräldrarna i Visby läktes trauman när familjen 1946 kunde återförenas. Han tog studenten i Jönköping, utbildade sig till arkitekt i Zürich och har arbetat som plan- och stadsarkitekt. Med denna bok om sitt och balttyskarnas öde, som inte tidigare är skildrat i Sverige, debuterar han som författare.

Boken finns där böcker säljs, i bokhandeln och via näthandeln Kulturhistoriska Bokförlaget. 

Ett Webinarium anordnades av Sverigeesternas Riksförbunds Gotlandsavdelning och Estlands Honorärkonsul på Gotland Riina Noodapera i samarbete med Gotlands Försvarsmuseum, Studieförbundet Vuxenskolan och Eniki AB.

Sirle Sööt
es.an1716341654retse1716341654egire1716341654vs@to1716341654os.el1716341654ris1716341654


Björn Kopf oma raamatustKuhu tuul meid kannab – baltisakslaste exodus”

18. mail kohtusid ajaloohuvilised virtuaalselt Björn Kopfiga, kes on uurinud oma saksa-rootsi-eesti perekonna ajalugu ning kirjutanud sellest perekroonika. Raamat algab Eesti presidendi Konstantin Pätsi tsitaadiga vendadele Kopfidele 1938 “Me oleme kui lained. Kuhu meid tuul viib, seal me randume.”

„Oma raamatus räägib Kopf perekroonika vormis baltisakslaste väljarändest, sellest, millised tagajärjed tõid eelmise sajandi poliitilised otsused ja sõjaline jõukatsumine üksikisikutele, kelle ainus süü seisnes selles, et nad elasid paigus, mis jäid jalgu diktaatorite ambitsioonidele. … See on ennekõike paljastav lugu sellest, kuidas kadus meie lähinaabruses elanud rahvas  tragöödia, mida pole Rootsis kunagi varem uuritud ega kajastatud, hoolimata sellest, et see toimus meie vahetus läheduses ja mõjutas suuresti ka meid endid. … Autor on ise neid sündmusi kogenud ja on üks viimaseid, kes nendest kirjutada võib  ja see lugu vajab jutustamist.“ Katkend professor Dick Harrisoni eessõnast.

Björn Kopf Foto: erakogu

Björn Kopf sündis Poola linnas Poznańis 1940. aastal. Tema ema oli pärit Gotlandilt ja isa oli baltisakslane Eestist. Lapsepõlv oli vaatamata käimasolevale maailmasõjale harmooniline. Ta saabus Rootsi valgete bussidega 1945. aasta aprillis koos ema ja õega. Vanavanemate juures Visbys paranesid sõjahaavad, kui 1946. aastal pere taasühines. Ta lõpetas gümnaasiumi Jönköpingis, õppis arhitektiks Zürichis ning on töötanud planeerimise- ja linnaarhitektina. Käesoleva raamatuga, mis käsitleb tema enda ja baltisakslaste saatust, mida Rootsis varem pole kirjeldatud, teeb Björn Kopf oma kirjanikudebüüdi.

Raamatut saab osta raamatupoodidest, tellida Adlibrisest ja Bokusest

Vebinari korraldasid Rootsi Eestlaste Liidu Gotlandi osakond ja Eesti aukonsul Gotlandil Riina Noodapera koostöös Gotlandi Kaitseväemuuseumi, Studieförbundet Vuxenskolani ja ettevõttega ENIKI AB. Kohtumine oli rootsi keeles. 

Sirle Sööt
es.an1716341654retse1716341654egire1716341654vs@to1716341654os.el1716341654ris1716341654

Eelmine artikkelREL Esinduskogu saadikud kohtusid Riigikogu esimehega
Järgmine artikkelToimus Arktika uurimise teemaline seminar