De små båtarna och den stora flykten

2530
Põgenikepaat Sjaustrus Foto: Anneli Karlsson

Mirja Arnshav från Stockholms universitet, presenterar sin doktorsavhandling “De små båtarna och den stora flykten” i Estniska Lärdomssällskapet i Sverige den 19 november kl 18. Vi uppmanar alla som kan delta virtuellt via Zoom. De som inte har tekniken hemma är välkomna till Estniska Huset Wallingatan 34.

Link till Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84142095140?pwd=TDVET1hzNVlaU1ZwUFlkZWp4TTZjUT09

Mirja Arnshavs studie handlar om affekt, där hon med inspiration från fenomenologin beskriver hur ting kan ha en förmåga att väcka tankar och känslor. Det andra handlar om arkeologiska narrativ och hur ett fokus på tingen kan ge en särskild slags förståelse av historien och nya perspektiv på den. Det tredje området, som även är studiens viktigaste inspirationskälla, är objektbiografin, som med tingen i fokus tar fasta på dessas sociala relationer och intresserar sig för hur de förändras över tid.

“Det är spörsmål som kretsar kring minne, affekt och materialitet och som också
tangerar diskussionen om det förflutnas närvaro i nuet,” säger Mirja Arnshav.

Studien har fokus på tre övergripande frågor:

  • Vilka är de båtar som anses vara baltiska flyktbåtar?
  • Vilka minnen och berättelser kan knytas till dem?
  • Vad betyder de för människor idag, och vad gör de med sin omgivning?

Föredragskväll hålls på svenska. Boken om hennes doktorsavhandling kan köpas på plats. 

De små båtarna och den stora flykten. Mirja ArnshavMirja Arnshav driver också tillsammans med Anna Arnberg förstudien Flykten från Baltikum vid Sjöhistoriska museet. Läs mer om Mirja Arnshav HÄR

Estniska Lärdomssällskapet i Sverige


Mirja Arnshav Stockholmi ülikoolist tutvustab Eesti Teaduslikus Seltsis Rootsis oma doktoritööd “Need väikesed paadid ja see suur põgenemine”. Tema uurimistöö eesmärk on säilinud põgenikepaatidest luua arheoloogiline narratiiv põgenemisest ja selle järelmõjust ning uurida, kuidas alused põgenemist kajastavad, mis neist pärast põgenemist sai ning kuidas inimesed paatidesse ja nende ajaloosse tänapäeval suhtuvad. Need küsimused puudutavad mälu, emotsioone ja materiaalsust ning on seotud aruteluga mineviku olemasolu kohta olevikus. 

Ettekanne on rootsi keeles. Raamatut Mirja Arnshavi doktoritööst saab osta kohapeal. 

Mirja Arnshav on tegev ka Mereajaloomuuseumi projektis “Põgenemine Baltikumist”. 

Eesti Teaduslik Selts Rootsis

Eelmine artikkelAstrid Pajur rääkis sotsiaalsest hierarhiast ja rõivamoest 17. sajandil Tallinnas
Järgmine artikkelVärske REL INFOKIRI!