Ülemaailmsete Eesti noorte virtuaalpäevad tulevad taas!

733

In English: The Virtual Days for Global Estonian Youth are here again!


MTÜ Ülemaailmne Eesti Noortevõrgustik korraldab teist aastat järjest Zoomi vahendusel ülemaailmsete Eesti noorte Virtuaalpäevi 2021, kus kahel järjestikusel laupäeval, 5. ja 12. juunil 2021, kogunevad Eesti juurtega noored maailmas, et koos mõtiskleda eestluse ja eestlaseks olemise üle.

Virtuaalpäevade eesmärk on ühendada välismaal elavaid Eesti noori. See on võimalus asukohast ja ümbritsevast kogukonnast hoolimata hoida sidet oma Eesti juurtega ning tutvuda ka teiste eestlastega. Eelmise aasta Virtuaalpäevad näitasid, et tegemist on erakordse võimalusega olla ühises virtuaalruumis pea 100 Eesti noorega enam kui 20-st erinevast riigist!

Selle aasta peateemadeks on Eestisse kolimine ja tagasipöördumine (5. juuni) ning keeleõpe (12. juuni). Mõlemal korral toimuvad põnevad paneelarutelud oma ala asjatundjatega, mis on sisendiks osalejate vahelisteks aruteludeks. Osalejatel on võimalus esitada küsimusi, kaasa mõelda ja arutleda ning avaldada arvamust teemapüstituste edasiarendamiseks. Lisaks on mõlemal päeval ees ootamas inspireerivad sõnavõtud, teiste seas tuleb eestluse hoidmisest maailma eri nurkades ning kuidas saavad noored panustada Eesti riiki maine ja eduloo jagamisse välismaal rääkima Marina Kaljurand.

Virtuaalpäevade info on pidevalt täienemas ning peagi saab tutvuda ka kõigi esinejate ja panelistidega, seega tasub silma peal hoida Virtuaalpäevad 2021 Facebooki sündmusel. Lisainfo ja registreerimine toimub aadressil: bit.ly/virtuaalpaevad21. Kõigile osalejatele, kes osalevad aktiivselt mõlemal päeval, väljastatakse tunnustus Eesti Välisministeeriumi poolt.

Ülemaailmne Eesti Noortevõrgustik (ÜENV) on 2019. aastal asutatud noorteorganisatsioon, mille eesmärgiks on esindada ja kaitsta välismaal elava eesti noorsoo õigusi, toetada noorte sidemete hoidmist Eesti riigiga ja ühendada Eesti noored üle maailma. 

Eesti Noored Rootsis (ENR) on ÜENV asutajaliige. Käesoleval aastal esindab ENR-i ÜENV-s Erik Stenqvist. 

Lisainfo virtuaalpäevade kohta:
Tuuli Emily Liivat
juhatuse esimees
Ülemaailmne Eesti Noortevõrgustik
+358400988111
moc.n1716471037ainot1716471037selab1716471037olg@d1716471037eroon1716471037


For the second year in a row, MTÜ Ülemaailmne Eesti Noortevõrgustik is organizing the Global Estonian Youth Virtual Days 2021, which are on two consecutive Saturdays, June 5 and June 12 2021, young people with Estonian roots gather to reflect on Estonian identity across borders.

The Virtual Days aim to unite Estonian people aged 14-35 years around the world by providing a platform to have discussions and share their own experiences with maintaining the Estonian identity. It is an opportunity to keep in touch with Estonian roots and get to know other Estonians regardless of their location and the surrounding community. Last year’s Virtual Days clearly showed that this is an exceptional opportunity to be in a common virtual space with almost 100 Estonian young people from more than 20 different countries!

This year’s main topics are moving to Estonia and returning to Estonia (June 5) and language learning (June 12). There are exciting panel discussions with youth and respective specialists in both cases, which inspire the discussions among the participants. Participants can ask questions, discuss and express their opinions to further develop the topic. In addition, inspiring speeches await on both days. Among others will Marina Kaljurand talk about Estonian identity in different parts of the world and how young people can contribute to sharing the Estonian country’s reputation and success story abroad.

The information of the Virtual Days is constantly being updated and soon all the performers and panellists will be available at the Virtual Days 2021 Facebook event. Additional information and registration can be found at: bit.ly/virtuaalpaevad21. All participants who actively participate on both days will be awarded recognition by the Estonian Ministry of Foreign Affairs.

The Global Estonian Youth Network (ÜENV) is a youth organization founded in 2019, to represent and protect the rights of Estonian youth living abroad, support Estonian youth’s connections with Estonia and unite Estonian youth around the world. 

Association of Estonian Youth in Sweden (ENR) is one of the founders of ÜENV. This year represents Erik Stenqvist ENR in the ÜENV. 

More information:
Tuuli Emily Liivat
Chairman
The Global Estonian Youth Network (ÜENV)
+358400988111
moc.n1716471037ainot1716471037selab1716471037olg@d1716471037eroon1716471037

Eelmine artikkelStockholmi Eesti Huvikooli draamastuudios esietendub Kitzbergi “Kuri kuningatütar”
Järgmine artikkelKoos oleme suuremad – meil on maailmale midagi anda