Rootsi-Eesti Koostööfondi esimene grantide taotlusvoor lõpeb 30. aprillil 

658

På svenska: Svensk-Estniska Samarbetsfonden tar emot ansökningar fram till den 30 april


Rootsi-Eesti Koostööfondi esimene projekti-, reisi- ja tõlkegrantide taotlusvoor kestab 1. aprillist 30. aprillini ning selle eesmärk on toetada koostöö arengut mõlema riigi noortevaldkonnas. Taotlusvooru raames pööratakse erilist tähelepanu noortevaheliste kontaktide loomise soodustamisele, et toetada loovust, uuenduslikkust ja uusi algatusi. Fondi asutas 2019. aastal Rootsi valitsus, et tähistada Eesti iseseisvumise 100. aastapäeva. Koroonapandeemia tõttu on fond otsustanud jätta sel aastal stipendiumid välja andmata.

Pär Nuder Foto: erakogu

„Grante saab kasutada 2022. aasta suveni ja me loodame, et saame hakata sel sügisel taas reisima,“ rääkis fondi aseesimees Pär Nuder. Nuderi sõnul on riikidevahelise koostöö võimaluste leidmine ja Läänemere piirkonnas võrgustike loomine keskkonna, kultuuri ja majanduse arengu jaoks olulisem kui kunagi varem. Rootsi ja Eesti vahel on tugev side, mida saab ja peabki tugevdama. Nuder lisas, et COVID-19 pandeemia tõttu ei ole fond saanud selle aastani ühtki granti välja anda. 

Fondi eesmärk on soodustada teadmiste vahetamist mõlema riigi nooremate, pühendunud kodanike vahel. Grantidega edendatakse koostööd uuenduste, uute ärivõimaluste ja kultuuride tundmaõppimise vallas.

„Ma loodan, et grante taotlevad ettevõtliku mõttelaadiga teotahtelised inimesed. Soovin, et nad näeksid võimalusi ja aidata neil luua omavahelisi sidemeid,“ rääkis fondi juhatuse esimees Kristi Liiva.

Lisateave taotlemistingimuste kohta on esitatud fondi veebisaidil https://sweestfund.org/

—-

Rootsi-Eesti Koostööfond asutati 2018. aastal iseseisva fondina ja selle põhieesmärk on arendada kahe riigi suhteid seoses sotsiaalsete, majanduslike ja kultuuriliste küsimustega. Fondi ülesannete hulka kuulub ka riikide nähtavuse suurendamine mõlema riigi rahva seas.

Kahepoolne Rootsi-Eesti Koostööfond asutati 2018. aastal Rootsi valitsuse otsusega. Rootsi riik investeeris selleks 10 miljonit Rootsi krooni (veidi vähem kui miljon eurot). Fondi on panustanud ka Eesti riik, ettevõtted ja üksikisikud. Fondi rahastatakse investeeritud algkapitalist ja lisatoetustest.

Kristi Liiva Foto: erakogu

Svensk-Estniska Samarbetsfonden tar emot ansökningar för stipendier till projekt, resor och översättningar, som syftar till att fördjupa samarbetet och förståelsen mellan Estland och Sverige. Ansökningsperioden är öppen från den 1 april till den 30 april 2021. Fonden bildades 2019 av den svenska regeringen, för att fira 100-årsjubileumet av att Estland utropade sin självständighet. På grund av coronapandemin har fonden valt att inte dela ut några stipendier förrän i år.

– Stipendierna ska kunna användas fram till sommaren 2022 och vi räknar med att man kan börja resa igen åtminstone någon gång i höst, säger fondens vice ordförande Pär Nuder. Det är viktigare än någonsin att hitta samarbeten mellan olika länder och skapa nätverk runt Östersjön, både för miljön, kulturen och den ekonomiska utvecklingen. Sverige och Estland har starka band, som kan och bör bli än starkare.

Fonden fokuserar på att främja kunskapsutbyte mellan yngre och engagerade medborgare i de båda länderna och stipendierna ska särskilt stimulera samarbeten kring innovationer, nya affärsmöjligheter samt fördjupad kulturell förståelse.

– I hope that people with strong entrepreneurial mindsets and drive will apply for the grants. I want them to see possibilities and help them to find ways of relating to each other, säger Kristi Liiva, fondens ordförande.

Mer information om ansökningskriterier finns på fondens webbplats https://sweestfund.org/.

Eelmine artikkelVirtuaalsed koosolekud – lahendus organisatsioonidele tegevuse juhtimiseks
Järgmine artikkelKari Käsper “Rändekriisist koroonakriisini: pagulased Eestis”